BioAktiv CZ

Rostlinná výroba

Přípravky pro moderního zemědělce

Ať už se jedná o inteligentní listovou výživu PlantAktiv, oblíbené přípravky AktiCalc a SuperMag, které v rámci efektivních plánů vápnění účinně a šetrně upravují pH půdy, nebo inovativní řadu hnojiv AktiFer, naše přípravky pro rostlinnou výrobu vždy pomáhají z dlouhodobě udržitelného hlediska zvýšit výnos, šetřit přírodu a usnadnit život zemědělcům díky skvělé kombinovatelnosti, jednoduché aplikaci a bezproblémové mísitelnosti.

Filtrovat produkty
stimulace růstu

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

PlantAktiv používáme především pro zvýšení efektivity a ziskovosti rostlinné výroby a zároveň pro poctivou péči o naši půdu. Přípravek zvyšuje odolnost vůči stresům a navyšuje výnos o 5-15 %.

snadné vápnění

AktiCalc

Granulovaný vápenec

Vysoce kvalitní, mikromletý granulovaný vápenec se 100% reaktivitou a 98% obsahem CaCO3. Je velice účinný při odkyselování, pH stabilizaci a má zásadní vliv na příjem živin rostlinami.

vápnění & hořčík

AktiCalc SuperMagnes

Vylepšený granulovaný vápenec s hořčíkem a mikroelementy

Vysoce kvalitní, mikromletý a snadno aplikovatelný granulovaný vápenec se 100% reaktivitou a rychlou úpravou pH půdy. Účinně doplňuje hořčík.

elementární síra

Aktifer Element
S-800

Tekuté listové hnojivo pro pozvolné a efektivní dodání síry

AktiFer Element S-800 je díky elementární formě, která postupně uvolňuje síru rostlině, ideální pro systematické dodání síry a dlouhodobý fungicidní efekt. Podporuje syntézu bílkovin a tuků a následné zvýšení kvality produkce. Je povolen i pro ekologické zemědělství.

ozdravení porostu

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer SuperPhos + Cu silně stimuluje metabolismus rostliny, ozdravuje ji a zvyšuje její schopnost přijímat dusík z půdy. Velký obsah prolinu nabádá rostlinu k lepší práci s vodou a připravuje ji na stres.

kořeny & odnožování

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu

AktiFer Grow je dokonale vyvážené hnojivo optimalizující růst před zimou nebo brzy na jaře. Posiluje vývoj a tvorbu kořenů, aktivitu odnožovacího uzlu a zvyšuje odolnost rostlin.

všechny mikroprvky

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer Micro využíváme pro dodání mikroelementů v nejcitlivějších fázích růstu rostliny, kdy je není schopna pokrýt z půdy. Jde hlavně o dobu intenzivního růstu, tvorby generativních orgánů a při vláhovém deficitu.

výnos & kvalita

AktiFer Macro Extra

Sofistikované suspenzní listové hnojivo pro generativní fáze růstu

AktiFer Macro Extra je určen k podpoře bujného růstu a generativního vývoje. Toho dosahuje díky optimálnímu mixu živin, volných aminokyselin a auxinů. Zároveň působí synergicky s fungicidy a je vhodný pro léčení porostů po poškození.

správný metabolismus

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry

AktiFer S je díky síranové formě ideální pro rychlé dodání S v době jejího nedostatku a zároveň působí jako kontaktní fungicid. Je vhodný i pro podporu syntézy bílkovin a tuku a následné zvýšení kvality produkce.

EKOLOGICKÁ VÝŽIVA

AktiFer Algi

Stimulátor růstu s výtažky z mořských řas

Vysoce efektivní suspenzní hnojivo, které má příznivý účinek na vegetativní a generativní růst rostlin. Mikroprvky a výtažky z řas chrání rostlinu před dopady nepříznivého počasí.

BIOSTIMULAČNÍ ÚČINEK

AktiFer Green

Tekuté listové hnojivo s koncentrátem aminokyselin

Organominerální hnojivo, jehož největší předností je biostimulační účinek, který pozitivně ovlivňuje růst rostlin, rozvoj kořenového systému a odolnost vůči nepříznivému počasí.

pomalá síra

AktiSoil S

Pozvolné uvolňování síry

Vysoký podíl síry, draslíku, vápníku a hořčíku zlepšuje zdravotní stav rostliny. Aplikace hnojiva AktiSoil S zvyšuje výnos i jeho kvalitu, zároveň chrání rostliny před těžkými kovy a toxiny.

AktiFer Grow Liquid

Chytré tekuté listové hnojivo pro rané fáze růstu

AktiFer Grow Liquid je tekutá forma oblíbeného suspenzního hnojiva. Optimalizuje růst před zimou nebo brzy na jaře. Posiluje vývoj a tvorbu kořenů, aktivitu odnožovacího uzlu a zvyšuje odolnost rostlin.

AktiFer Extra Zn

Efektivní doplnění zinku

Správné zásobení zinkem vede k lepší kvalitě plodin, vyšším výnosům a zvýšené odolnosti vůči houbovým onemocnění a dalším stresovým faktorům jako jsou sucho a teplotní extrémy.

AktiFer Macro

Vysoce koncentrované suspenzní NPK hnojivo

AktiFer Macro je řešení nedostatečného odběru živin v době sucha nebo na kyselejších půdách. Zároveň při extrémních teplotách a přísušku udržuje vodní turgor rostliny a oddaluje tak poškození rostlin a ztráty na výnosu.

AktiFer B

Nejrychlejší doplnění boru

Tekuté hnojivo pro plodiny s vysokým požadavkem na bor (např. cukrová řepa, řepka olejná, brukvovitá zelenina, rostliny v sadařství). Umožňuje rychlou prevenci vůči skrytým i viditelným nedostatkům boru.

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

Akti pH se využívá pro snížení pH vody v postřikovači. Funguje jako smáčedlo, takže zlepšuje pokryvnost na listech a omezuje pěnivost tankmixu v postřikovači.

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy

Akti pH CF se využívá pro snížení pH vody v postřikovači. Funguje jako smáčedlo, takže zlepšuje pokryvnost na listech a omezuje pěnivost tankmixu v postřikovači.

AktiFer Opti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

AktiFer Opti pH se využívá pro snížení pH vody v postřikovači. Funguje jako smáčedlo, takže zlepšuje pokryvnost na listech a omezuje pěnivost tankmixu v postřikovači.