BioAktiv CZ
Z tisku

Klíč k vyšším výnosům v roce 2024 aneb optimalizujte podzimní založení porostů

22. 8. 2023, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Jedním z klíčových aspektů úspěchu v zemědělství je optimalizace podmínek pro růst a vývoj rostlin. Nejistoty současné doby spojené s klimatickými výkyvy ještě umocňují nutnost odpovědět si na otázku: “Jak založit do zimy porosty, které dají v roce 2024 maximální výnos a budou vysoce odolné stresům?” V tomto článku se zaměřujeme na význam podzimu v rámci problematiky dobrého založení porostů. Důraz klademe na silnou rostlinu, která je před zimou v dostatečné síle a která zajistí kýžený úspěch.

Dlouhodobé pokusy prováděné společností AGROEKO Žamberk s přípravky BioAktiv CZ jasně prokazují, že k zajištění harmonické výživy rostlin je třeba přistupovat komplexně. Racionální hnojení půdy před založením porostu či mimokořenová výživa v průběhu vegetace se ukazují jako klíčové strategie pro zajištění zdravých a odolných rostlin. Především v době, kdy jsou vláhové a teplotní podmínky nestabilní, je důležité nasadit vhodné biostimulanty růstu, které mohou rostlinám pomoci překonat abiotický stres. Z této filozofie, kombinující vědecký přístup s ověřenými postupy, vychází spojení stimulátoru růstu PlantAktiv a sofistikovaného listového hnojiva AktiFer Grow. Toto kombinované řešení zásadně stimuluje nejen silný kořenový systém, ale také kvalitní management vody v rostlině a kompletní výživu v jednom balení.

Význam mimokořenové výživy a biostimulace

Mimokořenová výživa a stimulace hrají v dnešní zemědělské praxi stále důležitější roli. Tyto techniky nabízí řešení, která pomáhají rostlinám lépe využívat dostupné živiny, posilují je v období stresu a optimalizují celkový růst a vývoj. Mimokořenová výživa poskytuje rostlinám živiny přímo na listy, což umožňuje rychlejší vstřebávání a reakci na nedostatek živin v půdě. Biostimulanty na druhé straně obsahují látky, které podporují růst, zdraví a vývoj rostlin tím, že zvyšují jejich odolnost vůči stresovým podmínkám.

Klíčové je poskytnout rostlinám správné kombinace živin v ten pravý čas. Harmonická výživa zajišťuje, že rostliny mají vše, co potřebují pro optimální růst, zatímco racionální hnojení zohledňuje specifické potřeby plodiny a charakteristiky půdy. Biostimulanty, jako je PlantAktiv, zvyšují odolnost rostlin vůči různým formám stresu, jako je sucho, chlad nebo škůdci. Působí tak, že podporují vývoj kořenů, posilují buněčné membrány a optimalizují fotosyntézu. PlantAktiv například zvyšuje toleranci rostlin vůči nepříznivým podmínkám tím, že podporuje kořenové vlášení a zvyšuje jejich celkovou plochu a hmotnost. AktiFer Grow je komplexní hnojivo, které poskytuje rostlinám všechny nezbytné živiny a aktivní látky pro růst.

Synergie různých aplikací

Použití více přípravků ve správné kombinaci a ve vhodných fázích růstu může přinést synergické účinky, které maximálně zvyšují výnosy a kvalitu plodin. Kombinace PlantAktivu a AktiFeru Grow vede ke zvýšenému růstu kořenů a posiluje růst nadzemní biomasy. Výsledkem je silnější a zdravější rostlina s vyššími výnosy. Tyto dva produkty pracují v tandemu posilujícím celkového zdraví rostlin. PlantAktiv podporuje kořenový růst, zatímco AktiFer Grow poskytuje živiny potřebné pro silný nadzemní růst. Když použijete oba společně, výsledkem je rostlina lépe připravena čelit stresovým faktorům s potenciálem produkovat vyšší výnosy.

GRAF 1: Nárůst hmoty po aplikaci přípravků BioAktiv CZ v AGROEKO Žamberk

Výnosové výsledky potvrzují teorii

Ověření výnosů z let 2021, 2022 a 2023 potvrzuje předešlá tvrzení o významu mimokořenové výživy a biostimulace pro zlepšení výnosů pšenice. Na základě konkrétních dat lze konstatovat, že v typické přísuškové oblasti Přeloučska byla po aplikaci biostimulantu PlantAktiv v kombinaci se sofistikovaným hnojivem AktiFer Grow zaznamenána pozitivní odezva porostů. Narostl počet ozrněných klasů na jednotce plochy a zvýšila se hmotnost tisíce zrn (HTZ). V důsledku těchto pozitivních změn bylo dosaženo celkového zvýšení výnosu zrna o 7-12 % ve srovnání s neošetřenou kontrolou. Ošetření bylo provedeno zavčasu v první polovině odnožování, což umožnilo dosáhnout optimálního efektu. Díky tomuto ošetření byla rostlina schopna lépe čelit nepříznivým podmínkám, jako je sucho, vysoké teploty a efektivně využít výživu. Stejné výsledky dlouhodobě potvrzuje u šlechtitelská stanice Selgen v Úhřeticích, která dosahuje podobných výsledků v pšenicích i jarních ječmenech.

GRAF 2: Tři roky výsledků pokusů v AGROEKO Žamberk

Stejná kombinace dlouhodobě vyhrává i agrotechnické soutěže SPZO, ve kterých PlantAktiv v dávce 1 kg/ha s herbicidem pro nabuzení řepek k rychlejšímu růstu a lepšímu využití živin a později AktiFer Grow v dávce 2 l/ha s regulací pro doplnění boru, fosforu, manganu a mědi společně s cytokininy pro podporu regulace a aminokyseliny pro zvýšení odolnosti vymrzání připraví porost dokonale na zimu a doplní všechny potřebné živiny.

GRAF 3: Výsledky SPZO mezi lety 2020 až 2023

Naše doporučení

Mimokořenová výživa a biostimulace hrají klíčovou roli ve zlepšení výnosů ozimých plodin, hlavně řepky ozimé a pšenice, zejména v oblastech s nepříznivými klimatickými podmínkami. Spojení růstového stimulátoru PlantAktiv a listového hnojiva AktiFer Grow představuje klíč k silným, zdravým a produktivním rostlinám, které jsou připraveny na všechny výzvy přírody. A co je nejlepší? Je to snadné a univerzální řešení pro každého zemědělce.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer