BioAktiv CZ

AktiFer Opti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou
AktiFer Opti pH - foto

Snížení pH pro efektivní účinnost pesticidů  

AktiFer Opti pH se využívá pro snížení pH vody v postřikovači v případě, že je vyšší než 5,5. Při vyšším pH se zrychluje rozklad (alkalická hydrolýza) účinných látek v pesticidech, což razantně snižuje a zkracuje jejich účinnost. Proto je potřeba vodu před smícháním s chemií okyselit. AktiFer Opti pH zároveň funguje jako smáčedlo, takže zlepšuje pokryvnost na listech a omezuje pěnivost tankmixu v postřikovači.

Přípravek AktiFer Opti pH je určen k odstranění deficitu fosforu v rostlinách, zejména tehdy, když je odběr tohoto prvku z půdy ztížený, a k pokrytí zvýšených nároků na příjem fosforu některými plodinami, zejména jarními obilovinami a kukuřicí. Hnojivo lze s výhodou použít i u ozimých obilovin a olejnin v rámci jarní regenerace, kdy je příjem fosforu z půdy dočasně omezený. Přípravek se aplikuje přímo na list.

Přípravek AktiFer Opti pH, který je svým účinkem totožný s Akti pH, zbarvuje vodu podle dosaženého pH pro kontrolu dávkování.


Proč používat AktiFer Opti pH?

Pesticidy budou účinkovat lépe a déle

Zbarvuje vodu podle dosaženého pH pro kontrolu dávkování 

Výhody AktiFer Opti pH

  • Snížení pH vody v postřikovači
  • Zvýšení a prodloužení účinnosti většiny pesticidů
  • Snížení tvorby pěny v postřikovači
  • Funguje jako smáčedlo    

Přínosy AktiFer Opti pH

  • Sníží se náklady na chemii a množství oprav
  • Silnější a delší účinek pesticidů, menší úlet a lepší přilnavost na list
  • Zlepší se výsledná regulace patogenů a škůdců
  • Snižuje se riziko vzniku rezistence vůči pesticidům
  • Zkrátí se doba přípravy postřiku díky omezení tvorby pěny 

Doporučené použití AktiFer Opti pH

Dávkování

25–100 ml na 100 l vody v závislosti na jejím pH

Složení v 1 l

N3 + P2O5 15 % + povrchově aktivní látky; pH 0,0–0,9   

Mísitelnost

Mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin; optimální pH dle daného pesticidu

Termíny aplikací

Jsme tu pro vás

Máte zájem o AktiFer Opti pH? Ozvěte se mi

Ing. Jan Žitný, obchodní ředitel a váš odborný poradce

Naši spokojení zákazníci