BioAktiv CZ

AktiCalc

Granulovaný vápenec
AktiCalc - foto

Nejefektivnější moderní vápnění

pH půdy je klíčové pro její správné fungování a strukturu, přijatelnost živin i pro život mikroorganismů. Nízké pH snižuje přijatelnost N, P, S a dalších živin a naopak zvyšuje přijatelnost těžkých kovů, snižuje výnos, omezuje rozklad organické hmoty, tvorbu humusu a má mnoho dalších negativních dopadů. Granuláty AktiCalc IV. generace zvýší pH efektivně, snadno a rychle. Díky až 100% reaktivitě, mikromletí a inovativnímu procesu granulace našich hnojiv dosáhnete rychlého zvýšení pH. Při aplikaci našich hnojiv na povrch zvyšujeme pH přirozeně v profilu 0–25 cm, kde se pohybují živiny z minerálních hnojiv a tím se zefektivní jejich příjem. 

Díky granulaci jsou vápence snadno aplikovatelné běžnými rozmetadly a nemusíte je po aplikaci zapravovat, což velice usnadňuje celý proces vápnění. Aplikovat do vzešlých porostů je možné i za méně vhodných podmínek (v zimním období, za vlhka…), aplikace je také technicky snazší a hnojivo je možné aplikovat častěji při nižší celkové dávce. 


Proč je vápník nenahraditelný pro růst rostlin?

Zvyšuje pH půdy

Zpřístupňuje ostatní mikroživiny

Nedostatek vápníku výrazně omezuje růst kořenů


Proč používat AktiCalc granulovaný vápenec?

Razantně zvyšuje pH půdy

Pravidelně dodává vápník jako živinu

Zdravá a úrodná půda potřebuje vápnění

Výhody přípravku AktiCalc

 • Bezpečný CaCO3 získaný z ložisek přírodního křídového vápence pomocí ekologického výrobního procesu
 • Unikátní 100% reaktivita
 • Snadno rozpustný ve vodě, která urychluje změnu pH půdy
 • Aktivuje absorpci dusíku, fosforu, vápníku, hořčíku a bóru
 • Stimuluje tvorbu blahodárné mikroflóry
 • Zlepšuje fyzikální strukturu půdy.

Přínosy přípravku AktiCalc pro vás

 • Umožňuje jednoduchou aplikaci
 • Umožňuje celoroční hnojení pro všechny plodiny a travní porosty
 • Lze použít přímo bez dalšího zapravení a vlastními rozmetadly
 • Zlepšuje zdraví rostlin a radikálně zvyšuje kvalitu a množství úrody
 • je schválen pro použití v ekologickém zemědělství

Srovnání AktiCalcu IV. generace s dolomitickým vápencem

Když je v hornině kromě uhličitanu vápenatého také uhličitan hořečnatý, vznikne dolomit. Je to hornina s tvrdostí přibližně 4, hustotou mezi 2,6 a 2,9 t/m3 a pevností v tlaku v rozmezí 80 až 180 MPa. Jedná se o tvrdší materiál než křídový vápenec, a proto vápnění křídovým vápencem přináší zásadní výhody z hlediska rychlé úpravy pH půdy. Díky menší tvrdosti lze křídový vápenec mlít velmi jemně, čímž se docílí vysoké chemické reaktivity. Křídový vápenec je také skvěle rozpustný a pH půdy mění rychle a efektivně, čímž zvyšuje přijatelnost dávky NPK. Lze ho aplikovat i při vlhkosti kolem 20 – 25 %.


Doporučené použití přípravku AktiCalc

Dávkování

400–1000 kg/ha dle typu plodiny

Složení

98 % CaCO3, 390 kg Ca v 1 t (542 kg CaO); velikost granulí 2–6 mm; jemnost mletí 50 %< 20 μm; 99 % <100 μm

Období aplikace

Setí až zapojení porostu dle typu plodiny

 • AktiCalc splňuje podmínky certifikace Kontroly ekologického zemědělství. Všechny naše produkty schválené pro ekologické zemědělství naleznete zde.

Termíny aplikace

TYP PLODINOPTIMÁLNÍ pHDÁVKA AKTICALCNEJLEPŠÍ OBDOBÍ APLIKACE
Cukrová řepa6,0 – 7,5500 – 1000 kg/hazakládání až zapojení porostu
Ječmen6,0 – 7,5500 – 1000 kg/hasetí až konec odnožování
Kukuřice6,6 – 7,0500 – 1000 kg/hasetí až do fáze 4 listů
Pšenice6,5500 – 1000 kg/hasetí až konec odnožování
Řepka olejka6,0 – 7,0400 – 600 kg/hazakládání až zapojení porostu
Travní porost6,0 – 7,5500 – 1000 kg/haceloročně

Jsme tu pro vás

Máte zájem o AktiCalc? Ozvěte se mi

Ing. Martin Bohuněk, produktový manažer a váš odborný poradce

Naši spokojení zákazníci

Přemysl Kelner používá AktiCalc IV. generace

Moravskoslezský kraj, 270 m n. m.

Výhodu vidím v tom, že jsme nezávislí na službě a vápnění do vzešlého porostu nám umožňuje lépe organizovat sled podzimních prací, kdy je toho moc a počasí už není tak stabilní.

Přemysl Kelner
Řepka Pšenice Ječmen Brambory

Efektivní úprava pH půdy u Josefa Schejbala

Královéhradecký kraj, 243 m n. m.

Tento porost je zásluhou poradenství a přípravků, které drží krok s vývojem technologií v zemědělství.

Josef Schejbal
Pšenice Ječmen

Vliv vápence AktiCalc IV. generace na nižší vstřebávání kadmia a vyšší výnos v ZD Telč

Kraj Vysočina, 514 m n. m.

AktiCalc má zásadní vliv na nižší příjem kadmia rostlinou a celkově vyšší výnos.

Ing. Josef Šmikmátor
Mák

Eurepol používá přípravky BioAktiv CZ pro ekologické zemědělství

Moravskoslezský kraj, 600 m n. m.

Spolupráce s BioAktivem a používáni jejich přípravků nám pomohlo najít řešení - efektivní využití živin ze statkových hnojiv díky PlantAktivu.

Ing. Rostislav Kyncl
Pšenice Jetel Ječmen