BioAktiv CZ
Doporučení

Podzimní výživa: Nízke dávky s vysokým efektem

19. 6. 2024, Ing. Josef Basík

Výnos se tvoří na podzim, a proto je třeba se na podzimní výživu začít připravovat již teď, před nástupem hektického období žní. Úloha listové výživy spojená se stimulací porostu nabývá v rámci posledních let na významu. Důvod je jednoduchý. Abiotické stresy způsobené často až extrémními výkyvy počasí a omezení použití řady účinných látek způsobuje neklidný průběh vegetace, který trápí zemědělce napříč regiony. A nadcházející podzim zřejmě nebude výjimkou. Sofistikovaná listová výživa z technologie BioAktiv CZ se stimulací tyto rizika dokáže razantně snížit díky zajištění včasné prevence a podpoře správné dynamiky růstu.

Jakým způsobem se věnovat ozimým plodinám pro nadcházející zásev? Doporučuji 4 produkty, které začínají v naší technologii a pomáhají vám v synergické posloupnosti držet porost v maximální kondici a připravit ho co nejlépe do zimního období.

PlantAktiv pro rostliny

PlantAktiv pro rostliny aplikujete na polích již 13 let a jeho obliba neustále roste. Je to především jeho účinností, originalitou a jednoduchostí aplikace s většinou POR. Tímto přípravkem v dávce 1 kg/ha řešíte více věcí najednou, a proto je zařazen v předních příčkách naší technologie. Přípravek musí spadnout na půdu a tím několikanásobně rozvíjí půdní biotu, převážně aerobní mikroorganismy, které podporují mineralizaci a nitrifikaci. Tím ušetříte díky efektivnějšímu využití naaplikovaných organických a anorganických hnojiv. Díky zvýšení biologické aktivity se také půda stává dlouhodobě drobtovitější a rostlina zde rozvine hustší a mohutnější kořenové vlášení. V návaznosti na to přijímá více živin a efektivněji je využívá. PlantAktiv zvyšuje retenci vody a celkově zlepšuje její management o 14 %. Díky kombinaci všech těchto faktorů se zmenšuje celková utuženost půdy a problém s tvorbou krusty hlavně u zasetých řepek, na které spadlo velké množství srážek.

AktiFer Grow

Následným přípravkem, který je zařazen do technologie a má mnoho výhod, je sofistikované suspenzní listové hnojivo AktiFer Grow, které se aplikuje v dávce 2 l/ha. Zde již musíme počítat s aplikací na list a u řepek je ideální aplikace s první regulací v období 3. až 5. listu, u ranějších obilovin pak s herbicidem. Tento přípravek řeší celkovou strukturu rostliny a díky kombinaci prekurzorů cytokininů, fosforu a manganu podporuje bujný růst hlavně podzemní hmoty. Ideálně používejte v tankmixu s regulací, čímž připravíte rostlinu na zimní období a vytvoříte si tím dobrý předpoklad pro bezproblémový vstup do jara. Další zásadní výhodou je, že AktiFer Grow obsahuje bór a má neutrální pH. Ve spojitosti s obtížnou ochranou proti dřepčíkovi olejkovému to znamená dodání dostatečné dávky bóru pro malou rostlinu i při aplikaci insekticidu v tankmixu. Měď v AktiFeru Grow má skvělou fungistatickou podporu po poškození škůdcem a podporuje utilizaci převážně dusíku v rostlině. Tímto hnojivem opět ušetříte více vstupů a výborně doplňuje regulaci řepek, a nebo dobré zakořenění raných ozimých obilovin.

Akti pH

Dnes již nedílnou součástí při aplikaci přípravků na ochranu rostlin je okyselení postřikové jíchy při aplikaci insekticidů a herbicidů. Razantnější nástup účinku je pozorován i u aplikace glyfosátů na výdroly, popřípadě ukončení meziplodin. Pro tento účel máme v portfoliu přípravek Akti pH v základní dávce 0,1 l/200 l vody, který na bázi kyseliny fosforečné zlepšuje účinnost všech insekticidů a herbicidů. Díky protipěnivým činidlům výrazně omezuje pěnivost smáčedel, glyfosátu a jiných tankmixů, čímž zvýšíte denní výkonnost postřikovače. Změřte s naším odborným poradcem pH vaší vody, kterou do tankmixu přidáváte, a podle toho naplánujte aplikaci Akti pH.

Vápence AktiCalc

Pro dlouhodobé udržení struktury a úrodnosti půdy je samozřejmostí vápnění. Podzimní období je pro tento účel hlavní sezonou v případu zapravování dolomitického vápence. Ovšem kvůli pohybu vápníku v půdě, promyvnosti a gravitaci se část vždy dostane do podorniční vrstvy, kde už neplní svůj účel a nedochází zde k efektivnímu využití. Navíc je reaktivita dolomitického vápence malá a k uvolnění živin dochází pomalu. Granulovaný vápenec ActiCalc IV. generace a AktiCalc SuperMagnes jsou v našem portfoliu zařazeny pro svoji efektivnost a časovou i aplikační variabilitu. V dávce 200 – 500 kg/ha můžete aplikovat vlastním rozmetadlem na hnojiva i po zasetí. Je vyroben z mladší horniny z období Křídy a díky opravdu jemnému nadrcení s až 98% reaktivností se dostane po srážkách ke kořenům a začne ovlivňovat pH půdy tam, kde je to pro příjem živin nejdůležitější. Nepodléhá nitrátové směrnici, takže můžete časově využít i zimní období pro aplikaci. Rovněž můžete využít aplikaci s šestitýdenním odstupem po zapravení organických hnojiv.

Všechny tyto 4 produkty jsou součástí zmiňované technologie BioAktiv, kterou pro vás neustále zlepšujeme a každý rok u našich zákazníků sbíráme výsledky, abychom ukázali jednu z cest, jak efektivně využít vstupy a dovést porosty ke kýženému výnosu. Výnos u ozimů se tvoří na podzim! Přeji vám bohatou úrodu a dobrý vstup do podzimní sezóny. Jsme tu pro vás. A aby vám neunikly žádné novinky, sledujte náš web a sociální sítě.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Josef Basík, odborný poradce