BioAktiv CZ
Doporučení

Doporučení na jaro 2024

6. 3. 2024, Ing. Josef Basík

Technologie ozimých a jarních plodin

Základem technologie BioAktiv CZ, ze které vychází naše doporučení pro ozimé a jarní plodiny, je:

  • (1) péče o půdu – zpřístupňování a efektivní využívání živin pomocí PlantAktivu, úprava pH půdy pomocí AktiCalcu a doplňování klíčových živin jako hořčík (AktiCalc SuperMagnes) a síra (AktiSoil S)
  • (2) cílená aplikace listových hnojiv ve vegetativní a generativní fázi růstu.

Složení naší řady sofistikovaných listových hnojiv AktiFer je cíleně připravováno tak, aby odpovídalo konkrétním potřebám porostů v jednotlivých fázích růstu. To vše děláme na základě nejnovějších poznatků z výzkumu a z terénu za účelem vyváženého skloubení efektivní výživy a stimulace.

Proč je foliární výživa klíčová?

Systém je založený na správné péči o půdu a sofistikované foliární výživě dokáže zefektivnit využití dusíkatých hnojiv o 20-30 %, případně snížit jejich vstupy. Díky principům integrované ochrany se snažíme držet porosty silné a v optimální kondici, a proto lze při menším tlaku chorob snížit potřebu fungicidů bez poklesu výnosu (prvky jako je Cu a S mají fungistatické účinky a mix aminokyselin s EPINem připravují porosty na stres). Předností řady listových hnojiv AktiFer jsou látky jako například brassinosteroid EPIN nebo aminokyselina prolin. Brassinosteroidy zvyšují odolnost porostů vůči stresu a výzkum ukazuje, že aplikace EPINu může zvýšit odolnost rostlin vůči chorobám. Prolin má pak důležitou funkci při zvládání teplotních stresů a nedostatku vody.

Technologie ozimých plodin

Na výše popsané principy navazujeme konkrétní technologií pro jednotlivé plodiny. Dbejte na pH postřikové jíchy a okyselování tankmixů přidáním Akti pH, což je stěžejní pro správnou účinnost pesticidů a předcházení rezistencím. Dále je klíčová zásobenost fosforem, draslíkem, hořčíkem a dostupnost síry během celé vegetace. Zvyšujte příjem živin z půdy a organických hnojiv pomocí PlantAktivu (1 kg/ha) aplikovaného společně s herbicidem. Jeho účinky jsou prokazatelně potvrzeny stovkami pokusů za posledních 13 let a znaleckým posudkem Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, který dokazuje přímý vliv PlantAktivu na kvalitu půdy (mikrobiální aktivita, retence a management vody v půdě).

Báze pšenice ozimé jsou zdravé a ozdravující zásah v podobě AktiFer SuperPhos + Cu (0,6 l/ha) společně s AktiFer S (1 l/ha) pomůže udržet zdravotní stav, dodat energii v podobě fosforu na list a utilizovat dusík z půdy. Síla odnoží je dobrá.

V průběhu února a března se u ozimých obilnin aplikovalo regenerační hnojení dusíkem, následované prvními listovými aplikacemi. Leckde se v porostech udělali koleje, ale na druhou stranu nebylo na co čekat, protože jaro se nestandardně otevřelo velice brzy. Po přihnojení přichází první listové a pesticidní aplikace. U silných porostů jsme doporučovali aplikaci AktiFer SuperPhos + Cu (1 l/ha) s insekticidem nebo fungicidem, což zlepšuje využití dusíku v rostlině až o 30 %, dezinfikuje porosty a zvyšuje odolnost proti mrazu. Pro podporu kořenového systému jsme aplikovali 1 l/ha AktiFer Grow s CCC nebo samostatně (s možností aplikace i s herbicidem). V letošním roce byl problém se slabším nebo odumírajícím kořenovým systémem – kvůli velmi mokré zimě ležely kořeny ve vodě a neměly dostatek vzduchu.

U ozimého ječmene došlo k poškození části listové plochy mrazem a celkově se kvůli mokré zimě objevují skvrnitosti. Ozdravující zásah AktiFer SuperPhos + Cu (0,6 l/ha) společně s AktiFer S (1 l/ha) je dobrou volbou pro nastartování do jarní vegetace.
I když mají řepky poměrně vytažený krček, většina z nich je v dobré kondici, a proto dbejte jak na udržení zdravotního stavu, tak i výnosového potenciálu. Pomůže vám k tomu AktiFer Green (1l/ha) nebo AktiFer Macro Extra (2 l/ha) pro dobré nasazení šešulí a podporu následné tvorby HTS.

Během druhé poloviny vegetace se soustřeďte na udržování zdravotního stavu a výnosového potenciálu rostlin. Kombinujte fungicidní ošetření s mikroprvky a aktivními látkami, jako jsou AktiFer Green (1 l/ha), AktiFer Micro (1 l/ha) nebo AktiFer Macro Extra (2 l/ha). Snažte se s každým vstupem aplikovat AktiFer S přes list s fungicidy nebo lepením u řepek pro zvýšení HTS, olejnatosti i kvality potravinářské pšenice. Cílem této technologie je zajistit dobrý zdravotní stav rostlin, využít výnosový potenciál a zvýšit odolnost vůči vysokým teplotám a suchu.

Místy jsou vidět vpichy po škůdcích, které představují vstupní bránu pro phomu a jiné choroby. Doporučujeme ozdravit porost.

Technologie jarních plodin

Jarní ječmen a mák

V první fázi vegetace ječmene a máku je důležité zabezpečit dostatečný přísun dusíku, fosforu a draslíku, které podporují růst kořenů a odnoží. V dalších fázích je potřeba doplňovat i hořčík, zinek a síru – klíčové prvky pro vývoj rostlin. K tomu se často používají NPK hnojiva. U máku je zásadní také dodávat síru, což lze zajistit NP hnojivy se sírou nebo aplikací minerálního hnojiva AktiSoil S s polysulfátem, který dodává rostlině síru po dobu až 50 dní po aplikaci.

Pro zvýšení efektivity základní výživy a urychlení růstu ječmene a máku doporučujeme aplikovat PlantAktiv v dávce 1 kg/ha s herbicidem (prvním vstupem). Tato aplikace podporuje uvolňování živin z půdy a rychlý vývoj porostu. Jařiny je třeba podporovat hned po vzejití kvůli krátké době vegetace. Je třeba aby byly plodiny připraveny na možné výkyvy počasí, což je pro jařiny velice stresující.

Kromě základní výživy je důležité dodávat další prvky jako fosfor, mangan, hořčík, zinek a síru. U ječmene aplikujte AktiFer Grow (2 l/ha) pro další podporu zakořenění a odnožování. Dále pokračujte aplikací AktiFer SuperPhos + Cu (0,6-1 l/ha) pro dezinfekci porostů, zvýšení utilizace dusíku v rostlině (ideální pro sladovnické parametry), lepší mrazuvzdornost a vyšší příjem živin. U máku proveďte také aplikaci AktiFer Grow (2 l/ha) a následně 1-2 aplikace AktiFer SuperPhos + Cu (1 l/ha) a AktiFer S (1 l/ha), které zlepšují metabolismus dusíku a dezinfikují porost. Ve fázi listové růžice až háčkování se vyplatí aplikovat také AktiFer Extra Zn (0,5 l/ha) z důvodu lepší tvorby pilových tetrát.

Cukrová řepa

Cílem našich doporučení je stabilizovat výnos cukrové řepy a zlepšit jejich rentabilitu, navzdory vysokým cenám hnojiv a nepřízni počasí. Naše řešení zahrnuje 4 pilíře péče o porosty:

  • Práce s půdou pomocí PlantAktivu pro rostliny: Tento přípravek spolehlivě podporuje mineralizačně nitrifikační procesy v půdě, rychle zpřístupní živiny rostlině a intenzivně podpoří zakořenění a růst. V této části vegetace je cílem, aby rostlina co nejrychleji odrostla z nejzranitelnějších fází vývoje. Aplikujte s herbicidem v T1, nebo T2.
  • Doplňování živin přes list od počátku zapojení porostu prostřednictvím AktiFer Grow a AktiFer Green: Tyto přípravky se aplikují od počátku zapojení porostu. Je vhodné provést tento výživový vstup a dodat rostlině živiny a energii pro intenzivní růst. AktiFer Grow a AktiFer Green kombinují živiny P, Mn, B, Cu, společně s prekursory cytokininů a širokou škálou mikroprvků. Cílem je podpořit rostlinu v tvorbě kořene a listové plochy. Nejvhodnější tankmix volíme s insekticidem.
  • Posílení odolnosti vůči cerkosporióze pomocí AktiFer SuperPhos + Cu a síry: Aplikace zvyšuje příjem dusíku rostlinou a odolnost vůči vysokým teplotám díky obsahu hydroxyprolinu a prolinu ve druhé polovině vegetace. Aplikujte s fungicidy v T4 a T5 pro posílení efektu a prodlužte tak schopnost listové plochy plnit svou funkci. Navíc zaručíte díky obsahu draslíku i vyšší cukernatost.
  • Efektivní aplikace insekticidů díky cíleně kyselému pH hnojiv řady AktiFer: Na vzcházejících rostlinách působí škody dřepčík řepný, květilka řepná, popřípadě rýhonosec řepný a další. Nejvýznamnějšími škůdci cukrové řepy byly v posledních letech housenky můr a mšice. Aplikace hnojiv z řady AktiFer společně s přípravkem Akti pH cíleně okyseluje pH postřikové jíchy, zlepšuje účinnost insekticidu a zamezuje tak vzniku rezistencí.

Dlouhodobé používání PlantAktivu a listových hnojiv AktiFer zvyšuje výnos i cukernatost a zlepšuje rentabilitu pěstování cukrové řepy, což máme ověřeno sedmi lety pokusů ve zkušební stanici Nechanice. Tyto přípravky se hodí i pro systém Conviso Smart.

Kukuřice a slunečnice

Základní výživa kukuřice i slunečnice zahrnuje dodání dostatečného množství dusíku, fosforu, draslíku, hořčíku, zinku a síry, které podporují zdravý růst rostlin a vývoj klasů. K optimalizaci výživy a růstu kukuřice i slunečnice je důležité pracovat s rostlinou hlavně v počátku jejího vývoje. Proto mimo kvalitní základní výživu aplikujte PlantAktiv (1 kg/ha) spolu s herbicidem. Pro zajištění dostatečného množství mikroprvků a efektivní utilizaci dusíku aplikujte AktiFer SuperPhos + Cu (0,6 l/ha) společně s AktiFer Micro (1 l/ha). Pokud se potýkáte s nedostatkem zinku, aplikujte ve fázi 4-6 listů AktiFer Extra Zn (0,5-1 l/ha). Tato komplexní strategie výživy a ochrany pomáhá dosáhnout optimálního růstu a výnosů.

Brambory

Tak jako u předchozích plodin v naší technologii pro brambory nesmí chybět PlantAktiv pro rostliny pro zajištění dobré přístupnosti živin a správné zakořenění. Aplikujte s herbicidem v dávce 1 kg/ha. Aplikace AktiFer Green (1 l/ha) v T2 zajistí intenzivní růst a bude preventivně působit vůči plísním. Dále doporučujeme také aplikaci AktiFer SuperPhos + Cu (1 l/ha) společně pro dezinfekci porostů, ochranu proti plísním, využití dusíku a celkové zvýšení odolnosti rostlin vůči stresu.

Každá lokalita se liší, a proto pro naše zákazníky připravujeme vždy řešení na míru. Kontaktujte naše odborné poradce, které máme po celé České republice.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Josef Basík, odborný poradce

Vybíráme pro vás

AktiFer Extra Zn

Efektivní doplnění zinku

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiCalc

Granulovaný vápenec

AktiCalc SuperMagnes

Vylepšený granulovaný vápenec s hořčíkem a mikroelementy

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer Macro Extra

Sofistikované suspenzní listové hnojivo pro generativní fáze růstu

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry

AktiFer Green

Tekuté listové hnojivo s koncentrátem aminokyselin

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

AktiSoil S

Pozvolné uvolňování síry
Doporučujeme Sekce Reportéra