BioAktiv CZ

Dotace EU

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců BioAktiv

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004382

Popis projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob) je 16.

Doba realizace projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2019

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie ve výši 85 % způsobilých výdajů.