BioAktiv CZ

Dotace EU

Název projektu: Návrh vhodné metody k rafinaci suspenzního dusičnanu amonného

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027761

Popis projektu:

Cílem projektu je je návrh vhodné metody k rafinaci suspenzního dusičnanu amonného (a) získaného z rafinace odpadních vod zatížených dusíkem, na hnojivo, respektive spektrum produktů ke specifickým hnojivářským účelům.

Doba realizace projektu: 1. 12. 2021 – 28. 2. 2022

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie ve výši 85 % způsobilých výdajů.


Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců BioAktiv

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004382

Popis projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob) je 16.

Doba realizace projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2019

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie ve výši 85 % způsobilých výdajů.