BioAktiv CZ
Z tisku

Sofistikovaná listová výživa, která regeneruje a ozdravuje

24. 1. 2024, Ing. Josef Basík

Letošní průběh zimy do konce roku 2023 probíhal v anglickém stylu, tedy že i pod sněhem půda nepromrzla. Začátkem nového roku přišlo střídání mrazu a oteplení takřka bez sněhové pokrývky, což není hlavně pro mělce kořenící ozimy a slabé řepky příznivé. Bude proto důležité podívat se na stav kořenů také u dobrých, vitálních rostlin a podpořit jejich regeneraci po zimě.

Moderní principy jarní výživy a ochrany ozimů

Výživa rostlin zahrnuje základní výživu, listovou výživu a stimulaci s ochranou rostlin. Agrotechnika, která dokáže snížit vstupy dusíkatých hnojiv o 20 – 30 % bez poklesu výnosu, je založena na organice v půdě, správném pH půdy, formě a načasování dusíku v minerálních hnojivech včetně dodání síry v době potřeby a sofistikované foliární výživě pro maximální využití dusíku v rostlině a její lepší zdravotní stav. Dostatek manganu, zinku a mědi v jarním období zvyšuje čerpání živin z půdy. Hodnota pH postřikové jíchy pak zásadně ovlivňuje účinnost a využitelnost insekticidů a chelátových forem mikroprvků. Výhodou hnojiv AktiFer je, že jsou výborně vstřebatelná, pohodlná při aplikaci, obsahují vše, co rostlina v konkrétní fázi růstu potřebuje, dobře se doplňují s chemickou ochranou a mají kyselé až neutrální pH. Výživa má také zásadní vliv na odolnost rostlin, přičemž základní principy preventivní péče jsou důležité pro ochranu rostlin.

Využití fyziologie rostlin v zemědělské praxi

Při jarních aplikacích vycházíme z nejmodernějších poznatků z oblasti fyziologie rostlin i zemědělské praxe a snažíme se je efektivně propojovat. Výzkum využití fytohormonů v zemědělství má již dlouhou historii a za poslední desetiletí došlo k prudkému rozvoji využití těchto látek v praxi. Mezi nejvýznamnější fytohormony současnosti patří brassinosteroidy, kam patří i Epin. Brassinosteroidy jsou rostlinné hormony, které významně ovlivňují růst a vývoj rostlin a zvyšují jejich odolnost vůči stresu. Výzkum ukazuje, že aplikace Epinu může vést ke zvýšení odolnosti rostlin vůči nemocem a škůdcům nebo lepšímu vstřebávání živin z listových hnojiv. Kromě fytohormonů se také výzkum zaměřuje na využití aminokyselin a dalších účinných látek jako výtažků z řas, nitrofenolátů, různých chemických sloučenin jako MTU proti rozpadu chlorofylu v rostlinách nebo bakterií, které fungují v symbióze s rostlinou a pomáhají jí s příjmem živin nebo obraně proti patogenům. My tyto principy využíváme při tvorbě technologií pro jednotlivé plodiny i při tvorbě jednotlivých produktů. Vždy vybíráme principy, které se pro danou situaci hodí jak cílem aplikace, tak i kontextem, ve kterém se aplikují v praxi. Je pro nás zásadní, aby výsledná aplikace byla možná například s herbicidy nebo fungicidy, byla možná i za ztížených podmínek a měla širší aplikační okno a v případě nevhodné aplikace nepůsobila v porostech poškození. Proto jsou naše doporučení snadno použitelná v praxi. Mezi dobře popsané a osvědčené látky patří prolin, který má v rostlinách důležitou funkci při zvládání teplotních stresů a nedostatku vody. Skvěle využitelný je v prvních jarních aplikacích proti případnému mrazu, nebo v pozdním létě jako prevence poškození vysokými teplotami.

Integrovaná ochrana rostlin je založena na kombinaci různých opatření, která mají minimalizovat použití chemických postřiků a současně zajistit ochranu rostlin. Základními principy integrované ochrany jsou prevence, monitorování a správná aplikace postřiků. Správná výživa rostlin je důležitou součástí integrované ochrany, protože může zvýšit jejich odolnost vůči chorobám a škůdcům. Důležité je rovnoměrné hnojení a využití fungistatických a preventivních účinků mnoha prvků a látek. Osvědčené je využití síry, mědi a křemíku, různých fytohormonů posilujících imunitní reakci rostliny (GABA, Epin, lysin aj.) a nepřehnojování dusíkem. To je ve všech případech zbytečné hlavně kvůli zvyšování nákladů. Rostlina pak ani dodaný dusík nestačí zužitkovat a dochází tedy k větším ztrátám vyplavením nebo vypařením. Negativně to ovlivňuje i život mikroorganismů v půdě. Když tyto principy spojíte s potřebou maximálního využití dusíku vzhledem k ceně hnojiv i legislativním omezením, můžete dosáhnout s minimálními náklady velmi zajímavých výsledků.

Jak na první jarní aplikace?

U ozimů se v průběhu února a března do porostů dostane regenerační hnojení dusíkem, následované prvními listovými aplikacemi, které budou mít zásadní vliv na další průběh vegetace. Zde je zásadní forma a načasování vzhledem k místním podmínkám. Cílem je dostat do rostliny správnou formu dusíku (LAV/močovina/DASA) ve správný čas a ideálně ji nepoškodit například sníženou odolností vůči mrazům.
Pokud máte silné porosty, můžete aplikovat AktiFer SuperPhos + Cu (1 l/ha) s insekticidem nebo fungicidem. Tento postřik pomůže zlepšit využití dusíku v rostlině až o 30 %, dezinfikuje porosty po zimě a zvýší odolnost proti případným mrazům, které by dobře přihnojené porosty mohly vážně poškodit. V pšenici a ozimém ječmeni použijte AktiFer Grow, který obsahuje fosfor, mangan a prekurzory cytokininů pro podporu odnožení porostu. Kombinace mikroprvků a aminokyselin pomůže rostlinám lépe přijímat živiny z půdy a dodá dostatek energie pro rychlou regeneraci po zimě.

Před aplikací je důležité zhodnotit stav kořenového systému rostlin, protože i silné porosty mohou mít na jaře slabé kořeny. V případě, že potřebujete porost nastartovat a zároveň podpořit kořenový systém, doporučujeme aplikovat 2 l/ha AktiFer Grow na hektar s CCC nebo samostatně (s možností aplikace i s herbicidem).

Pro jarní plodiny jako je jarní ječmen, kukuřice, máky a cukrová řepa se doporučuje aplikovat PlantAktiv (1 kg/ha) pro rostliny spolu s herbicidem. Tato aplikace zpřístupní rostlinám přijatelné živiny z půdy a podpoří zakořenění. PlantAktiv se aplikuje převážně na půdu ve velmi raných fázích porostu a nevyžaduje velkou listovou plochu. V případě jařin je to spolu s mořením jedna z mála cest, jak porost v těchto raných fázích podpořit a zajistit si dobrou startovní pozici. Celkově je důležité pravidelně ošetřovat porosty, aby se udržely zdravé a odolné vůči nepříznivým vlivům jako jsou mrazy a choroby. Sledování stavu porostů a včasná aplikace správných hnojiv a postřiků může výrazně zlepšit výnosy a kvalitu sklizně. S tím vám rádi pomůžeme!

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Josef Basík, odborný poradce

Vybíráme pro vás

AktiFer Grow Liquid

Chytré tekuté listové hnojivo pro rané fáze růstu

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu
Doporučujeme Sekce Reportéra