BioAktiv CZ
Z tisku

Zdravá kukuřice s vysokým výnosem

16. 4. 2024, Ing. Josef Basík

Setí kukuřic se v letošním roce rozběhlo zhruba o měsíc dřív, než v tom loňském, díky vhodným podmínkám a rychlému nástupu jara napříč regiony. Po mokré zimě se ovšem na řadě míst opět začalo vyskytovat sucho. Stává se to téměř pravidlem posledních let, že se začíná střídat mokré a suché období. Nezvykle vysoké dubnové teploty a zpracování půdy vedly k velkému úbytku vláhy, což je pro jařiny včetně kukuřice v počáteční fázi růstu dosti limitující z hlediska dynamiky růstu a brzkého zakořenění rostlin. K optimalizaci výživy a růstu kukuřice je klíčové pracovat s rostlinou hlavně v počátku jejího vývoje prostřednictvím podpory kořenového systému a zkvalitnění půdních vlastností. Jak na to?

Komplexní přístup k práci s půdou během vegetace kukuřice

Pěstování kukuřice je z velké části založené na dodávání organiky do půdy. A protože se již od roku 2011 zabýváme tím, jak díky půdnímu přípravku PlantAktiv pro rostliny zlepšovat využitelnost dodaných organických i minerálních hnojiv díky zkvalitňování půdních vlastností, víme, že ideální půda je ta, kde se daří mikroorganismům a která umí zadržet vodu. Množení mikroorganismů, hlavně těch aerobních, pomůžete přípravkem PlantAktiv pro rostliny v dávce 1 kg/ha. Docílíte tak lepší dynamiky tohoto procesu a navíc se synergicky podporuje kořenové vlášení. Na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích bylo při aplikaci PlantAktivu pro rostliny prokázáno zlepšení celkové retence vody, která byla až o 14 % vyšší. Z výzkumu vyplývá, že aplikace přípravku PlantAktiv pro rostliny má prokazatelně pozitivní vliv na management vody v půdě, zejména co do její retence a zvyšuje mikrobiální aktivitu v půdě.

Technologie výživy kukuřice

Základní výživa kukuřice je postavena na dodání dostatečného množství dusíku, fosforu, draslíku, hořčíku, zinku a síry, které podporují zdravý růst rostlin a vývoj klasů. Mimo kvalitní základní výživu aplikujte PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha). Jeho velkou výhodou je možnost aplikace hned společně s preemergentním i postemergentním herbicidem – PlantAktiv je půdní přípravek, a proto jeho aplikace postřikem nevyžaduje listovou plochu. Pro zajištění dostatečného množství mikroprvků a efektivní utilizaci dusíku aplikujte AktiFer SuperPhos + Cu (0,6 l/ha) společně s AktiFer Micro (1 l/ha). Pokud se potýkáte s nedostatkem zinku, aplikujte ve fázi 4-6 listů AktiFer Extra Zn (0,5-1 l/ha), čímž zajistíte správnou funkci enzymů, lepší syntézu bílkovin a pozitivně ovlivníte proces fotosyntézy. Předností řady listových hnojiv AktiFer jsou látky jako například brassinosteroid EPIN nebo aminokyselina prolin. Brassinosteroidy zvyšují odolnost porostů vůči stresu a výzkum ukazuje, že aplikace EPINu může zvýšit odolnost rostlin vůči chorobám. Prolin má pak důležitou funkci při zvládání teplotních stresů a nedostatku vody. Tato komplexní strategie výživy a ochrany pomáhá dosáhnout optimálního růstu a výnosů, protože porosty jsou již od začátku vegetace ve skvělé kondici a především připravené zvládat stres, který dříve, nebo později přijde.

Ověřeno našimi zákazníky i léty pokusů

Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně provádíme v jejich polní pokusné stanici Žabčice dlouhodobé pokusy s cílem ukázat pozitivní vliv PlantAktivu v jařinách. V loňském roce se díky jeho aplikaci podařilo navýšit průměrný výnos jarního máku o 11,5 % vůči kontrole. Skvělé ekonomické rentability naší technologie jsme v Žabčicích dosáhli i ve velmi suchém roce 2019 na zrnové kukuřici (viz graf 1). Po aplikaci PlantAktivu představoval ekonomický přínos na jeden ha 3333 Kč (výkupní cena zrnové kukuřice byla 4142 Kč/t). Podobné zkušenosti mají i agronomové z podniku Farma Tichý: “Nejen, že na ploše, kde byl aplikován PlantAktiv, byly palice viditelně lépe dopylené a silnější, ale také měly vyšší váhu – o 27 % a 19 % v porovnání s neošetřenými vzorky. To vše nasvědčuje vyššímu výnosu kukuřičné siláže a pro nás zajištění dostatečného množství krmiva.”

výsledky výnosu zrnové kukuřice v polní pokusné stanici Žabčice

Závěrem bych chtěl dodat, že kukuřice, mák, oves a cukrová řepa jsou zatím v letošním roce ekonomicky nejzajímavější plodiny a jejich intenzivnější pěstování bude dosahovat mnohem lepší rentability. Spousty referencí z posledních deseti let nejen z kukuřic máme na našich webových stránkách, kde jsou přehledně rozděleny a můžete se na ně podívat. Samozřejmě jsme vám také k dispozici po celé České republice.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Josef Basík, odborný poradce