BioAktiv CZ

O nás

Jsme BioAktiv

V BioAktivu se zaměřujeme na zavádění těch nejnovějších trendů a inovací do praxe jak v rostlinné, tak i živočišné výrobě. Naše produkty z řady BioAktiv, AktiCalc, AktiFer a Akti pH jsou ověřeny v praxi zemědělskou výrobou v České republice i po celém světě.

Naší vlajkovou lodí je PlantAktiv pro rostliny, který se stal českým standardem na polích. Od roku 2011 byl aplikován na více než 800 000 hektarech se skvělými výsledky a průměrným navýšením výnosu o 7 %. Každoročně našim zákazníkům přinášíme díky efektivitě produktů z našeho portfolia více jak 500 milionů korun zisku.

Zakládáme si na spokojenosti našich zákazníků, kterým poskytujeme rozsáhlý servis včetně odborných konzultací s předními odborníky a pomoci při vyhodnocování ekonomického přínosu doporučených produktů. Naším cílem je pomáhat českým zemědělcům k lepší efektivitě a ekonomice zemědělské výroby.

Náš příběh

Proč jsme začali? 

Technologii výroby a produkty BioAktiv poznal Tomáš Dolejš při svých vysokoškolských studiích v Anglii. Zaujaly ho natolik, že se spojil s Milanem Zvonařem, člověkem s 20 letou praxí v oboru a zjistil, že čeští a moravští zemědělci podobné technologie k dispozici nemají. Proto v roce 2011 založili BioAktiv CZ s.r.o. – společnost, která do českého zemědělství přináší inovativní technologie ze světa.

Kvalita a profesionalita

Začátky nebyly snadné, ale díky důrazu na kvalitu produktů a profesionálnímu přístupu se podařilo první zákazníky BioAktivu přesvědčit o pozitivním ekonomickém efektu nabízených produktů i služeb, které začínají prodejem, pokračují odbornými konzultacemi a končí detailním vyhodnocením. Stovky referencí spokojených zákazníků jsou důkazem toho, že společná cesta k modernějšímu zemědělství, které je schopné pružně reagovat na náhle změny a nové trendy, má smysl.

2011

Mezi lety 2011 a 2015 usilovně pracujeme na rozšíření povědomí o našich produktech a jejich ekonomickém přínosu pro zemědělství, zatímco si budujeme pozici na trhu.

2015

Rok 2015 je pro nás zlomový. V rostlinné výrobě překračujeme hranici 120 tisíc aplikovaných hektarů a získáváme přes 200 nových referencí od našich spokojených zákazníků. Pro české chovatele od tohoto roku znamenáme také špičkové know-how v oblasti krmení a chovu hospodářských zvířat.

2016

V roce 2016 vstupujeme na tuzemský trh s inovativním typem vápnění AktiCalc. Od té doby se nám daří mezi zemědělci zvyšovat povědomí o efektivnějších způsobech vápnění pomocí granulovaných vápenců. Z toho dnes profitují nejen zákazníci, ale hlavně zemědělská půda, jejíž kvalita a výnosnost se tím zvyšuje.

2019

V Evropě se stále zpřísňují podmínky pro ochranu a výživu rostlin. Proto nabízíme pomocnou ruku v podobě sofistikované řady hnojiv AktiFer, která v sobě spojuje principy integrované ochrany, efektivní výživy, stimulace růstu a jednoduché aplikace. Byla vytvořena s využitím moderních vědeckých poznatků našeho týmu odborníků.

2021

Slavíme své desáté narozeniny. I přes složité covidové roky následované extrémní situací na světovém trhu, kdy raketově rostly ceny energií a základních surovin, kterých byl navíc nedostatek, poskytujeme bez přerušení svým zákazníkům prvotřídní servis. Ten zůstává nadále založený na dlouhodobém partnerství, důvěře, udržitelnosti, ekologii, stabilitě a vizi do budoucnosti. Štěstí přeje připraveným…

2022

Bezprecedentní nárůst cen energií, pohonných hmot a základních hnojiv vyvinul tlak na to, aby se v zemědělství ještě více a rychleji uvažovalo o efektivním využívání živin. My jsme byli připraveni stát našim zákazníkům po boku a společně jsme i přes složitou situaci dosáhli skvělých výsledků díky naší společné vizi a dlouhodobému zaměření na efektivitu a preciznost rostlinné a živočišné výroby.

2023

Bok po boku postupujeme s našimi zákazníky, moderními a úspěšnými zemědělci z Čech a Moravy, na cestě efektivního, precizního, udržitelného a ekonomicky přínosného zemědělství. Na trh přinášíme řadu novinek v podobě vylepšených receptur některých našich produktů tak, aby reagovali na klimatické změny a požadavky zemědělské praxe, a inovativních produktových řad, jakou je například AktiSoil se svou vlajkovou lodí AktiSoil S – hnojivem z polyhalitu, horniny budoucnosti.