BioAktiv CZ

Ostatní produkty

Efektivní a čistý provoz

Vyvinuli jsme produkty pro urychlení zrání kompostu, pro optimální provoz čistíren odpadních vod i produkty pro zlepšení samočistících procesů vody rybníčků a jiných vodních ploch. Nabízíme produkty BioAktiv pro kompost, BioAktiv pro vodu a BioAktiv pro čistírny odpadních vod – špičky na trhu ve své kategorii.

Nabídka našich produktů

BioAktiv pro kompost

urychluje zrání kompostu

Rozklad organických látek probíhá mnohem rychleji a je doprovázen menším zápachem. Celková zralost vašeho kompostu se dostaví rychleji.

BioAktiv pro vodu

zdravé vodní plochy

Aktivuje přirozený čistící proces, navyšuje obsah kyslíku ve vodě a zlepšuje podmínky pro vodní flóru i faunu.

BioAktiv pro čistírny odpadních vod

optimální provoz čistírny

Podporuje aerobní rozklad organických látek, snižuje hodnotu CBS a tvorbu škodlivých plynů.