BioAktiv CZ
Hlavní zpráva
Doporučení

Aktuální doporučení pro pšenice

Trápí vás sucho a špatné vzcházení pšenic? Vyčkejte na srážky a po nich aplikujte spolu s herbicidem půdní stimulátor zakořenění PlantAktiv pro rostliny v dávce 1 kg/ha. Zakládáte pšenice po kukuřicích, cukrových řepách a slunečnicích? Urychlete rozklad posklizňových zbytků a růst pomocí PlantAktivu pro rostliny aplikovaným s herbicidem.... (celý článek)

Aktuálně
Doporučení

Zářijové doporučení pro výživu řepek v různém stadiu růstu

21. 9. 2023 Právě teď je čas, kdy se rozhoduje o úspěchu v roce 2024. Proto vám přinášíme aktuální doporučení pro řepky v různém stadiu růstu, pšenice a ječmeny. Námi volené agrotechniky ověřujeme...
Z tisku

Klíč k vyšším výnosům v roce 2024 aneb optimalizujte podzimní založení porostů

22. 8. 2023 Jedním z klíčových aspektů úspěchu v zemědělství je optimalizace podmínek pro růst a vývoj rostlin. Nejistoty současné doby spojené s klimatickými výkyvy ještě umocňují nutnost odpovědět si na otázku: “Jak...
Videa

Srpnové doporučení pro podzimní výživu řepek a pšenic

17. 8. 2023 Náš odborník na výživu rostlin a produktový manažer Ing. Martin Bohuněk, MBA si pro vás připravil aktuální plodinové doporučení zaměřující se na podzimní výživu řepek a pšenic....
Doporučení

Aktuální doporučení na srpen 2023

16. 8. 2023 Podzim se neúprosně blíží a s ním přichází i doba, která je pro vaše plodiny klíčová z hlediska založení a výživy porostu. Protože vám chceme pomoci maximalizovat výnosy a snížit...
Videa

Výhody hnojiva s pozvolným uvolňováním síry Belenus

14. 8. 2023 Belenus je hnojivo, které lze použít na jakékoliv půdě, zejména ho doporučujeme pro lehké půdy vystavené vyplavování živin. Síran se z Belenusu díky 3 různým vazbám a vzácné krystalické struktuře...
Videa

Výhody granulovaného vápence AktiCalc IV. generace

14. 8. 2023 AktiCalc IV. generace zvyšuje pH efektivně, snadno a rychle. Díky 99% reaktivitě, mikromletí a inovativnímu procesu granulace dosáhnete rychlého zvýšení pH. Při aplikaci na povrch zvyšujete pH přirozeně v profilu...
Z tisku

Účinek mimokořenové výživy a stimulace růstu v ozimé pšenici

11. 7. 2023 Dlouhodobé pokusy prováděné společností AGROEKO Žamberk prokazují pozitivní vliv přípravků BioAktiv CZ na nárůst výnosu, hmotnosti sušiny, nadzemní biomasy a počtu odnoží. Harmonickou výživu rostlin zajišťujeme především racionálním hnojením půdy...
Videa

Aktuální doporučení pro kukuřice

18. 5. 2023 Kukuřice jsou zaseté a vzchází. Vzhledem k chladnějšímu průběhu počasí, pozdějšímu setí i místy mokřejším pozemkům doporučujeme kukuřice podpořit aplikací PlantAktivu pro rostliny v dávce 1 kg/ha spolu s herbicidem:...
Doporučení

Aktuální doporučení na květen 2023

18. 5. 2023 V porovnání s loňským rokem je na nás letošní květen srážkově milosrdný. Na většině lokalit díky tomu sledujeme porosty v dobré kondici, ale vzhledem k podmínkám také pod větším tlakem...
Videa

Aktuální doporučení pro cukrovou řepu

23. 4. 2023 Cukrová řepa bude v letošním roce při dobrém výnosu velice rentabilní, pokud uděláme výnos, a pravděpodobně se stane královnou plodin. Každý vstup se tedy vyplatí!...
Doporučení

Aktuální doporučení na konec dubna 2023

23. 4. 2023 Chladné počasí s velkým množstvím srážek značně ovlivnilo harmonogram zemědělských prací téměř po celé České republice. Ačkoliv nám zemědělcům výše zmíněné počasí přináší řadu komplikací, představuje ideální průběh pro růst...
Z tisku

AktiFer SuperPhos+Cu a PlantAktiv: účinná řešení pro zdravé plodiny a úsporu nákladů i v těžkých časech

17. 4. 2023 V současné době se zemědělství potýká s rostoucí ekonomickou zátěží, tlakem na snížení dopadu na životní prostředí a splnění cílů udržitelného rozvoje. Evropská unie se v rámci svého Green Dealu...
Videa

Dubnové doporučení pro mák

14. 4. 2023 Podívejte se na dubnové doporučení pro výživu a ochranu máku a buďte připraveni....
Videa

Dubnové doporučení pro ječmen

14. 4. 2023 Podívejte se na dubnové doporučení pro výživu a ochranu ječmene a buďte připraveni....
Videa

Dubnové doporučení pro pšenici

14. 4. 2023 Podívejte se na dubnové doporučení pro výživu a ochranu pšenice a buďte připraveni....
Doporučujeme Filtrovat zprávy Novinky do e-mailu

Aplikace PlantAktivu v nevyrovnaných řepkách po přívalových srážkách na Farmě Klvaňa

Olomoucký kraj, 340 m n. m.

V loňském roce jsme dosáhli průměrného výnosů 2,8 t i přes poškození kroupami a škody způsobené zvěří.

Petra Dostálová
Řepka

Zdravé porosty jarního ječmene s vysokým výnosem ve Dvoře Kostomlaty

Středočeský kraj, 184 m n. m.

Kvalitativně odpovídala část úrody sladovnické kvalitě i přes to, že se jednalo o krmnou odrůdu. Výnosově jsme dosahovali hranice 6,7 t/ha, což v lokalitě Polabí s písčitými pozemky a vývojem hospodářského roku 2023 považujeme za opravdový úspěch.

Ing. Tomáš Vild
Ječmen

Razantní nárůst váhy kukuřice po aplikaci PlantAktivu pro rostliny na Farmě Tichý

Královéhradecký kraj, 292 m n. m.

Nejen, že na ploše, kde byl aplikován PlantAktiv, byly palice viditelně lépe dopylené a silnější, ale také měly vyšší váhu - o 27 % a 19 % v porovnání s neošetřenými vzorky. To vše nasvědčuje vyššímu výnosu kukuřičné siláže a pro nás zajištění dostatečného množství krmiva.

Ondřej Plocek & Pavel Tichý
Kukuřice

Pokusy s přípravky BioAktiv CZ v UNIAGRO 2023

Královéhradecký kraj, 248 m n. m.

Produkty firmy BioAktiv CZ používám jako základ agrotechnik u řepky, cukrovky, máku a jarního ječmene.

Ing. Vladimír Fröhlich
Řepka Cukrovka Mák Ječmen