Speciální NP hnojivo s bórem (B) a manganem (Mn)
15,2% N + 12,7% P2O5 + 0,45% B + 1,9% Mn

Obsah živin je vyjádřen v objemových %. Mikroelementy jsou zcela rozpustné ve vodě.

SILNÁ, ZDRAVÁ A VITÁLNÍ ROSTLINA PŘED ZIMOU A SUCHEM
díky AKTIFER GROW

Nejdůležitější výhody:

 • Dodání všech potřebných živin
  jednoduché a komplexní pokrytí všech potřeb rostlin na podzim v jednom vstupu
  optimální vývoj před zimou
 • Zlepšení růstu a odolnosti
  podporuje tvorbu zásobních látek před zimou
  pomáhá s růstem i v horších, stresových podmínkách
  zvyšuje odolnost vůči mrazu
 • Podpora zakořenění a odnožení
  podporuje odnožení obilnin
  zvětšuje sílu kořenového krčku u řepek
 • Využití moderních technologií
  nanočástice, chelátové formy živin, EPIN, suspenzní formulace
 • Zvýšení výnosu

AktiFer Grow je dokonale vyvážené NP hnojivo obohacené o klíčové mikroživiny: bór a mangan.Ovlivňuje správný růst rostlin, zlepšuje odolnost proti mrazu a dalším stresovým podmínkám.Navíc má pozitivní vliv na zakořenění a následně kvalitu produkce.

AktiFer Grow se doporučuje zejména pro ozimé obilniny a řepku během podzimu. Pro zajištění vyšší odolnosti proti mrazu a optimální vývoj před zimou. Navíc přítomnost klíčových živin ovlivňuje pozitivně u rostlin hospodaření s vodou. Další využití je v jarních obdobích pro slabě odnožené nebo neodnožené porosty ozimých obilnin.

Doporučené dávkování