BioAktiv CZ

Živočišná výroba

Perfektní zdraví vašich zvířat

Produkty BioAktiv pro živočišnou výrobu a BioAktiv Salis jsou určeny pro prasata, selata, skot a drůbež. Přípravky se aplikují buď přimísením do krmiva nebo přes pitnou vodu a působí příznivě na bakterie v trávicím traktu. Díky zlepšení trávení dochází k lepší konverzi krmiva a vyšším denním přírůstkům. Také dochází k potlačení patogenních bakterií ve střevech a ke zlepšení zdravotního stavu zvířat. Přípravky BioAktiv projdou zvířetem do výkalů, kde snižují množství emisí amoniaku, což vede k celkovému snížení zápachu. Produkty BioAktiv mají významný vliv na tekutost a viskozitu kejdy. Díky BioAktivu nedochází k usazování kejdy a tvorbě krusty v podroštových kanálech a v jímkách. Naše produkty zlepšují zdravotní stav zvířat, homogenitu kejdy a celkovou ekonomiku chovu.

Nabídka našich produktů

BioAktiv pro zvířecí krmivo

Prasata

Působí příznivě na bakterie v trávicím traktu a díky tomu dochází k lepší konverzi krmiva, vyšším denním přírůstkům a k celkovému zlepšení zdravotního stavu.

BioAktiv pro zvířecí krmivo Pig+

prasnice

BioAktiv pro zvířecí krmivo Pig+ byl vyvinut speciálně pro prasnice. Při jeho kombinování s produktem BioAktiv pro zvířecí krmivo docílíte u zvířat posílení imunitního systému a snížíte výskyt streptokokového onemocnění. Úhyn selat bude nižší a ušetříte na nákladech za antibiotika.

BioAktiv pro zvířecí krmivo Comp-X

selata

Přípravek je určen pro prasnice a selata. Působí příznivě na jejich zdravotní stav a imunitní systém, snižuje úhyn a náklady vyložené na antibiotika. Aplikuje se přimícháním do krmiva.

BioAktiv pro zvířecí krmivo G

drůbež

Produkt speciálně vyvinut k pozitivnímu ovlivnění trávení a využití živin u drůbeže. Příznivě působí na reprodukci, snášku, kvalitu skořápek a vajec, hmotnost vajec a líhnivost.

BioAktiv pro zvířecí krmivo R

skot

Pozitivně ovlivňuje imunitní systém skotu a působí jako prevence mastitid u dojnic a zánětů paznehtů, dermatitis digitalis.

BioAktiv Salis

prasata

Působí příznivě na bakterie v trávicím traktu a díky tomu dochází k lepší konverzi krmiva, vyšším denním přírůstkům a k celkovému zlepšení zdravotního stavu. Aplikuje se přes pitnou vodu.

BioAktiv Salis Pig+

prasnice

V kombinaci s BioAktiv pro zvířecí krmivo dochází k posílení imunitního systému a snížení streptokokových onemocnění. Aplikuje se přes pitnou vodu.

BioAktiv Salis Comp-X

selata

V kombinaci s přípravkem BioAktiv pro zvířecí krmivo dochází k posílení imunitního systému selat, snížení úhynu a snížení nákladů na antibiotika. Aplikuje se přes pitnou vodu.

BioAktiv Salis G

drůbež

Produkt speciálně vyvinut k pozitivnímu ovlivnění trávení a využití živin u drůbeže. Příznivě působí na reprodukci, snášku, kvalitu skořápek a vajec, hmotnost vajec a líhnivost. Aplikuje se přes pitnou vodu

BioAktiv Salis R

skot

V kombinaci s BioAktiv Salis pozitivně ovlivňuje imunitní systém, působí jako prevence mastitid u dojnic a prevence zánětů paznehtů, dermatitis digitalis. Aplikuje se přes pitnou vodu.

BioAktiv pro kejdu a hnůj

kvalitní kejda a méně zápachu

Řeší ucpané odtokové kanály, usazeniny a krusty v podroštových prostorách a jímkách. Díky podpoře aerobních bakterií výrazně snižuje emise amoniaku a míru zápachu ve stájích a při aplikaci kejdy na pole.