BioAktiv CZ

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg
AktiFer Micro - foto

Dodání mikroelementů v nejcitlivějších růstových fázích

AktiFer Micro je moderní hnojivo určené pro efektivní dodání mikroelementů preventivně i v případě viditelných nedostatků. Složení produktu bylo zvoleno tak, aby dokonale odpovídalo fyziologickým požadavkům intenzivního pěstování. Hnojivo zajišťuje zásobení rostlin všemi mikroprvky pro optimální růst a dosažení lepší úrody.

Využijeme ho i pro dodání mikroelementů v nejcitlivějších fázích růstu rostliny, kdy není schopna pokrýt své potřeby z půdy. Jde hlavně o dobu intenzivního růstu, tvorby generativních orgánů a při vláhovém deficitu. AktiFer Micro je skvělým řešením u ozimých plodin (obiloviny a řepka), protože zvyšuje mrazuvzdornost a má pozitivní vliv na hospodaření s vodou.


Proč používat AktiFer Micro?

Mikroelementy jsou nepostradatelné pro 100% výkon, odolnost a pohodu rostlin

Mikroelementy potřebujeme rostlině dodat v konkrétních vývojových fázích

Výhody AktiFeru Micro

  • Dodává komplex potřebných mikroelementů: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
  • Zlepšuje celkový metabolismus a výkon rostliny
  • Zlepšuje hospodaření s vodou a zvětšuje turgor rostliny
  • Vyšší využitelnost mikroživin díky chelataci
  • Suspenzní formulace – vysoká koncentrace 

Přínosy AktiFeru Micro pro vás

  • Řídíme se Liebigovým zákonem minima, který říká, že život a růst organismů je limitován tím prvkem, kterého je nedostatek. Výnos se zvýší především odstraněním limitujícího faktoru
  • Zvyšuje využití makroživin v rostlině, hlavně v době sloupkování, metání a po kvetení, kdy rostliny trpí horší dostupností mikroživin z půdy
  • Zvyšuje odolnost rostlin vůči nepříznivým podmínkám (sucho, vysoké teploty, mráz, choroby či škůdci) díky optimalizaci metabolismu
  • Snadněji dosáhneme vysokých kvalitativních parametrů produkce   

Liebigův zákon minima

Justus von Liebig ve svém díle „Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie“ z roku 1840 upozornil na ohromná množství živin, které rostliny odnímají každou sklizní půdě a na základě četných rozborů kulturních plodin dovodil, že chlévská mrva nemůže nahradit v dostatečném množství ztráty způsobené sklizní. Liebig na základě svých zkušeností také vyslovil známý zákon minima. Přispěl tak k zavedení a rozvoji výroby průmyslových hnojiv. V duchu Liebigova zákona minima je výnos určen tím růstovým činitelem, který je v minimu, tedy tím, který je nejvíce vzdálen od optima.


Doporučené použití AktiFeru Micro

Dávkování

0,5–1 l/ha

Složení v 1 l

116 g N + 146 g K2O + 44 g MgO + 29 g S + 5 g B + 8 g Cu + 14 g Fe + 22 g Mn + 22 g Mo + 14 g Zn | Epin  

Mísitelnost

Mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin

Termíny aplikací

Jsme tu pro vás

Máte zájem o AktiFer Micro? Ozvěte se mi

Ing. Jan Žitný, obchodní ředitel a váš odborný poradce

Naši spokojení zákazníci

Mendelova univerzita v Brně, polní pokusná stanice Žabčice

Jihomoravský kraj, 185 m n. m.

V rámci dlouhodobé spolupráce na pokusech se zaměřujeme s firmou BioAktiv CZ každoročně na stejnou plochu a v průběhu let na ní točíme celý osevní sled. Letos vyšla řada na ozimý mák, po kterém bude setá ozimá pšenice a předplodinou byl v roce 2020 ječmen jarní

Ing. Petr Elzner. Ph.D. & Ing. Michal Rábek
Mák

Zkušební stanice Nechanice

Královéhradecký kraj, 239 m n. m.

Ing. Petr Vašátko
Cukrovka

Podorlické zemědělské družstvo Ohnišov

Královéhradecký kraj, 450 m n. m.

Rostliny podpořené produkty od firmy BioAktiv CZdokážou efektivně využít živiny z půdy, dobře si poradí s vodou, ať už je jí nedostatek nebo nadbytek. Takto zdravé rostliny mohou odolávat extrémním výkyvům počasí.

Petr Junek
Žito Tritikále Řepka Pšenice Oves Mák Ječmen Hrách

AGRO – Měřín a.s.

Královéhradecký kraj, 239 m n. m.

PlantAktiv pro rostliny se na družstvu začal používat již v roce 2015. Přede mnou byli na podniku dva agronomové, kteří si PlantAktiv vyzkoušeli a následně tento podpůrný přípravek používali plošně. I já jsem si PlantAktiv “osahal” a nyní již dva roky aplikuji plošně do všech plodin. Na pozemcích pozoruji postupné zlepšování stavu půdy a především stabilitu výnosu s minimálními propady ve výnosech při stresových podmínkách.

Ondřej Fröhlich
Řepka Cukrovka Pšenice Kukuřice Ječmen