BioAktiv CZ

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg
AktiFer Micro - foto

Dodání mikroelementů v nejcitlivějších růstových fázích

AktiFer Micro je moderní hnojivo určené pro efektivní dodání mikroelementů preventivně i v případě viditelných nedostatků. Složení produktu bylo zvoleno tak, aby dokonale odpovídalo fyziologickým požadavkům intenzivního pěstování. Hnojivo zajišťuje zásobení rostlin všemi mikroprvky pro optimální růst a dosažení lepší úrody.

Využijeme ho i pro dodání mikroelementů v nejcitlivějších fázích růstu rostliny, kdy není schopna pokrýt své potřeby z půdy. Jde hlavně o dobu intenzivního růstu, tvorby generativních orgánů a při vláhovém deficitu. AktiFer Micro je skvělým řešením u ozimých plodin (obiloviny a řepka), protože zvyšuje mrazuvzdornost a má pozitivní vliv na hospodaření s vodou.


Proč používat AktiFer Micro?

Mikroelementy jsou nepostradatelné pro 100% výkon, odolnost a pohodu rostlin

Mikroelementy potřebujeme rostlině dodat v konkrétních vývojových fázích

Výhody AktiFeru Micro

  • Dodává komplex potřebných mikroelementů: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
  • Zlepšuje celkový metabolismus a výkon rostliny
  • Zlepšuje hospodaření s vodou a zvětšuje turgor rostliny
  • Vyšší využitelnost mikroživin díky chelataci
  • Suspenzní formulace – vysoká koncentrace 

Přínosy AktiFeru Micro pro vás

  • Řídíme se Liebigovým zákonem minima, který říká, že život a růst organismů je limitován tím prvkem, kterého je nedostatek. Výnos se zvýší především odstraněním limitujícího faktoru
  • Zvyšuje využití makroživin v rostlině, hlavně v době sloupkování, metání a po kvetení, kdy rostliny trpí horší dostupností mikroživin z půdy
  • Zvyšuje odolnost rostlin vůči nepříznivým podmínkám (sucho, vysoké teploty, mráz, choroby či škůdci) díky optimalizaci metabolismu
  • Snadněji dosáhneme vysokých kvalitativních parametrů produkce   

Liebigův zákon minima

Justus von Liebig ve svém díle „Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie“ z roku 1840 upozornil na ohromná množství živin, které rostliny odnímají každou sklizní půdě a na základě četných rozborů kulturních plodin dovodil, že chlévská mrva nemůže nahradit v dostatečném množství ztráty způsobené sklizní. Liebig na základě svých zkušeností také vyslovil známý zákon minima. Přispěl tak k zavedení a rozvoji výroby průmyslových hnojiv. V duchu Liebigova zákona minima je výnos určen tím růstovým činitelem, který je v minimu, tedy tím, který je nejvíce vzdálen od optima.


Doporučené použití AktiFeru Micro

Dávkování

0,5–1 l/ha

Složení v 1 l

116 g N + 146 g K2O + 44 g MgO + 29 g S + 5 g B + 8 g Cu + 14 g Fe + 22 g Mn + 22 g Mo + 14 g Zn | Epin  

pH 5 – 7

Mísitelnost

Mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin

Termíny aplikací

Jsme tu pro vás

Máte zájem o AktiFer Micro? Ozvěte se mi

Ing. Jan Žitný, obchodní ředitel a váš odborný poradce

Naši spokojení zákazníci

Účinek listových hnojiv AktiFer při pěstování mrkve

Královéhradecký kraj, 158 m n. m.

Průměrná hmotnost kořenů v odebraném vzorku se pohybovala v rozmezí 130-140 g a jejich průměrná délka byla 20-22 cm. Výnos kořenů mrkve po ošetření listovými hnojivy AktiFer dosáhl 81 t/ha a byl o 28 % vyšší než u kontroly (mrkev nehnojená listovými hnojivy).

Přínos hnojiv AktiFer Micro, AktiFer Green a AktiFer Algi při pěstování brambor

Královéhradecký kraj, 121 m n. m.

Aplikace hnojiv AktiFer Micro, Algi a Green dokázala navýšit výnos o 9 %.

Brambory

Polní pokusná stanice Žabčice Mendelovy univerzity v Brně a PlantAktiv s listovými hnojivy AktiFer

Jihomoravský kraj, 185 m n. m.

V rámci dlouhodobé spolupráce na pokusech se zaměřujeme s firmou BioAktiv CZ každoročně na stejnou plochu a v průběhu let na ní točíme celý osevní sled. Letos vyšla řada na ozimý mák, po kterém bude setá ozimá pšenice a předplodinou byl v roce 2020 ječmen jarní

Ing. Petr Elzner. Ph.D. & Ing. Michal Rábek
Mák

Zkušební stanice Nechanice a PlantAktiv v cukrové řepě

Královéhradecký kraj, 239 m n. m.

Při dlouhodobém používání PlantAktivu a listových hnojiv AktiFer jsou tyto produkty ziskové, i pokud přijdou extrémní roky jako 2018 (sucho) a letošní mokrý rok.

Ing. Petr Vašátko
Cukrovka