BioAktiv CZ

Výzkum & pokusy

Pravidelně spolupracujeme s předními českými univerzitami, výzkumnými centry a šlechtitelskými stanicemi na vyhodnocování přínosů našich listových hnojiv a stimulátorů růstu. Jsme partnerem moderního a úspěšného zemědělce. Naším cílem je pomáhat k lepší efektivitě a ekonomice zemědělské výroby. Přečtěte si o pozitivních zkušenostech stovek našich zákazníků.

Hodnocení pokusů s AktiFerem SuperPhos + Cu v Labris, s.r.o.

Královéhradecký kraj, 500 m n. m.

Je to přípravek, který funguje a je schopen nahradit nebo podpořit fungicid za rozumné peníze a má již dvouleté výsledky. To vše díky posílení odolnosti rostliny!

Ing. Jiří Čtvrtečka
Mák

SPZO a pokusy s PlantAktivem a listovými hnojivy AktiFer Grow & SuperPhos+Cu

Jihomoravský kraj, 552 m n. m.

Listové aplikace od BioAktiv CZ mají v našich výsledcích velice stabilní ekonomický přínos, v posledních dvou letech 1800-2000 Kč/ha.

Josef Škeřík
Řepka

Pokusy s AktiFerem Grow v ozimé pšenici se šlechtitelskou stanicí v Krukanicích

Plzeňský kraj, 474 m n. m.

V pokusech bylo prokázáno zvýšení výnosu při aplikaci AktiFer Grow, díky zvýšení počtu produktivních odnoží, o 4,2 q/ha (+ 1380 Kč/ha zisk).

Josef Čapek, CSc.
Pšenice

Pokusy v ozimé pšenici Turandot na šlechtitelská stanici Úhřetice

Pardubický kraj, 237 m n. m.

PlantAktiv je přípravek léty ověřen jak pokusy, tak praxí.

Bc. Tomáš Bláha
Pšenice

PlantAktiv v jarním ječmenu na šlechtitelské stanici Selgen v Úhřeticích

Pardubický kraj, 253 m n. m.

Při kontrole jdu vždy na jistou. Tam, kde je ječmen nejméně polehlý, tam je PlantAktiv.

Bc. Tomáš Bláha
Ječmen

Polní pokusná stanice Žabčice Mendelovy univerzity v Brně a PlantAktiv s listovými hnojivy AktiFer

Jihomoravský kraj, 185 m n. m.

V rámci dlouhodobé spolupráce na pokusech se zaměřujeme s firmou BioAktiv CZ každoročně na stejnou plochu a v průběhu let na ní točíme celý osevní sled. Letos vyšla řada na ozimý mák, po kterém bude setá ozimá pšenice a předplodinou byl v roce 2020 ječmen jarní

Ing. Petr Elzner. Ph.D. & Ing. Michal Rábek
Mák

Pokusy v bramborách ve výzkumné stanici ČZU v Uhříněvsi

Středočeský kraj, 282 m n. m.

Výsledky pokusů z výzkumné stanice v Uhříněvsi České zemědělské univerzity jednoznačně prokazují pozitivní vliv PlantAktivu pro rostliny na výnos hlíz i škrobu.

Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Brambory

Zvýšení pH po aplikaci AktiCalc ve zkušební stanici Chrastava

Liberecký kraj, 295 m n. m.

Pravidelná aplikace granulovaného vápence AktiCalc IV. generace je pro nás nejsnazším a nejúčinnějším systémem vápnění.

Labris a pokusy s AktiFerem SuperPhos + Cu v máku

Pardubický kraj, 500 m n. m.

Společně jsme našli produkt, který funguje a bude pomáhat zemědělcům: AktiFer SuperPhos + Cu.

Ing. Jiří Čtvrtečka
Mák

Zkušební stanice Nechanice a PlantAktiv v cukrové řepě

Královéhradecký kraj, 239 m n. m.

Při dlouhodobém používání PlantAktivu a listových hnojiv AktiFer jsou tyto produkty ziskové, i pokud přijdou extrémní roky jako 2018 (sucho) a letošní mokrý rok.

Ing. Petr Vašátko
Cukrovka