BioAktiv CZ

Výzkum & pokusy

Pravidelně spolupracujeme s předními českými univerzitami, výzkumnými centry a šlechtitelskými stanicemi na vyhodnocování přínosů našich listových hnojiv a stimulátorů růstu. Jsme partnerem moderního a úspěšného zemědělce. Naším cílem je pomáhat k lepší efektivitě a ekonomice zemědělské výroby. Přečtěte si o pozitivních zkušenostech stovek našich zákazníků.

UNIAGRO a pokusy s přípravky BioAktiv CZ v roce 2022

Královéhradecký kraj, 248 m n. m.

Půdu chceme zanechat našim následovníkům v dobré kondici.

Ing. Vladimír Fröhlich
Řepka

Pozvolné doplnění síry pomocí granulovaného hnojiva Belenus z polysulfátu

Pardubický kraj, 217 m n. m.

Belenus dodává síru do půdy pozvolně i 60 dní po aplikaci a díky tomu u pšenic a ječmene dokáže pozitivně ovlivnit kvalitu i výnos.

Ing. Tomáš Javor, DiS.
Pšenice Ječmen

Agrotechnický pokus s produkty BioAktiv CZ pro pěstování řepky v různých podmínkách

Jihomoravský kraj

Listové aplikace od BioAktiv CZ mají v našich výsledcích velicestabilní ekonomický přínos.

Ing. Josef Škeřík, CSc.
Řepka

Vliv přípravků BioAktiv CZ na zvýšení výnosu obilnin v aridní oblasti Lhota pod Přeloučí

Pardubický kraj, 210 m n. m.

I v letošní úrodě pšenice se potvrdil účinek inovativních stimulačních přípravků a hnojiv na zvýšení výnosu a kvality zrna, které jsou v regionu již od roku 2018 zjišťovány nejen v ozimé pšenic ale i v jarním ječmeni.

Ing. Tomáš Javor, DiS.
Pšenice

Vliv PlantAktivu pro rostliny na zvýšení výnosu v polní pokusné stanici Žabčice, Mendelova Univerzita v Brně

Jihomoravský kraj, 182 m n. m.

Letos v našich pravidelných pokusech s osevním sledem a výživou vyšla řada na ozimou pšenici. Při zefektivňování výživy jsme dosáhli velice zajímavých výsledků.

Ing. Petr Elzner, Ph.D. & Ing. Michal Rábek
Pšenice

Hodnocení pokusů s AktiFerem SuperPhos + Cu v Labris, s.r.o.

Královéhradecký kraj, 500 m n. m.

Je to přípravek, který funguje a je schopen nahradit nebo podpořit fungicid za rozumné peníze a má již dvouleté výsledky. To vše díky posílení odolnosti rostliny!

Ing. Jiří Čtvrtečka
Mák

SPZO a pokusy s PlantAktivem a listovými hnojivy AktiFer Grow & SuperPhos+Cu

Jihomoravský kraj, 552 m n. m.

Listové aplikace od BioAktiv CZ mají v našich výsledcích velice stabilní ekonomický přínos, v posledních dvou letech 1800-2000 Kč/ha.

Josef Škeřík
Řepka

Pokusy s AktiFerem Grow v ozimé pšenici se šlechtitelskou stanicí v Krukanicích

Plzeňský kraj, 474 m n. m.

V pokusech bylo prokázáno zvýšení výnosu při aplikaci AktiFer Grow, díky zvýšení počtu produktivních odnoží, o 4,2 q/ha (+ 1380 Kč/ha zisk).

Josef Čapek, CSc.
Pšenice

Pokusy v ozimé pšenici Turandot na šlechtitelská stanici Úhřetice

Pardubický kraj, 237 m n. m.

PlantAktiv je přípravek léty ověřen jak pokusy, tak praxí.

Bc. Tomáš Bláha
Pšenice

PlantAktiv v jarním ječmenu na šlechtitelské stanici Selgen v Úhřeticích

Pardubický kraj, 253 m n. m.

Při kontrole jdu vždy na jistou. Tam, kde je ječmen nejméně polehlý, tam je PlantAktiv.

Bc. Tomáš Bláha
Ječmen