BioAktiv CZ

Z tisku

Aktuálně
Z tisku

Zdravá kukuřice s vysokým výnosem

16. 4. 2024 Setí kukuřic se v letošním roce rozběhlo zhruba o měsíc dřív, než v tom loňském, díky vhodným podmínkám a rychlému nástupu jara napříč regiony. Po mokré zimě se ovšem na...
Z tisku

Sofistikovaná listová výživa, která regeneruje a ozdravuje

24. 1. 2024 Letošní průběh zimy do konce roku 2023 probíhal v anglickém stylu, tedy že i pod sněhem půda nepromrzla. Začátkem nového roku přišlo střídání mrazu a oteplení takřka bez sněhové pokrývky,...
Z tisku

Klíč k vyšším výnosům v roce 2024 aneb optimalizujte podzimní založení porostů

22. 8. 2023 Jedním z klíčových aspektů úspěchu v zemědělství je optimalizace podmínek pro růst a vývoj rostlin. Nejistoty současné doby spojené s klimatickými výkyvy ještě umocňují nutnost odpovědět si na otázku: “Jak...
Z tisku

Účinek mimokořenové výživy a stimulace růstu v ozimé pšenici

11. 7. 2023 Dlouhodobé pokusy prováděné společností AGROEKO Žamberk prokazují pozitivní vliv přípravků BioAktiv CZ na nárůst výnosu, hmotnosti sušiny, nadzemní biomasy a počtu odnoží. Harmonickou výživu rostlin zajišťujeme především racionálním hnojením půdy...
Z tisku

AktiFer SuperPhos+Cu a PlantAktiv: účinná řešení pro zdravé plodiny a úsporu nákladů i v těžkých časech

17. 4. 2023 V současné době se zemědělství potýká s rostoucí ekonomickou zátěží, tlakem na snížení dopadu na životní prostředí a splnění cílů udržitelného rozvoje. Evropská unie se v rámci svého Green Dealu...
Z tisku

Zemědělství budoucnosti: Jak inovace mění produkci potravin?

26. 1. 2023 Mezi nejzásadnější současné trendy moderního zemědělství patří udržitelnost, precision farming, snižování nákladů, využití biotechnologií, zapojení umělé inteligence a robotiky nebo zemědělství pro biopaliva, nutraceutika, kosmetiku a medicínu. Tyto tendence jsou...
Z tisku

Reagují na potřeby zemědělství

21. 11. 2022 Článek ze Zemědělce 42/2022. Text a foto David Bouma, ProfiPress. Zemědělství musí reagovat na změny podmínek. V současné době to zahrnuje nejen častější výskyt sucha, ale také větší význam hnojení...
Z tisku

Využijte drahá hnojiva efektivně

22. 7. 2022 Aktuální situace v zemědělství testuje naše schopnosti v podnikání, pěstování a chovu. V takové turbulentní době je třeba znát své řemeslo a umět včas reagovat na zásadní změny, jako jsou...
Doporučení

4 pilíře komplexní výživy cukrové řepy

22. 3. 2022 Hlavním cílem našich doporučení je snadno a bez změn agrotechniky stabilizovat výnos cukrové řepy a zlepšit její rentabilitu i při rostoucích cenách hnojiv a nepřízni počasí. Vycházíme při tom z...
Z tisku

Agromanuál č. 03/2022: Přijatelnost dusíku a fosforu lze v jarním období zvýšit chytrou a efektivní výživou rostlin

15. 3. 2022 Posledních několik let klade před zemědělce řadu výzev a rok 2022 nebude výjimkou. Čeká nás řada novinek, kvůli kterým se zúží možnosti použití účinných látek a sníží dávky NPK hnojení....

Zkušební stanice Nechanice a pokusy v cukrové řepě 2023

Královéhradecký kraj, 239 m n. m.

Při dlouhodobém používání PlantAktivu a sofistikovaných listových hnojiv AktiFer lze dosahovat ziskovosti i v extrémních letech.

Ing. Petr Vašátko & Ing. Petr Horník
Cukrovka

Aplikace PlantAktivu v nevyrovnaných řepkách po přívalových srážkách na Farmě Klvaňa

Olomoucký kraj, 340 m n. m.

V loňském roce jsme dosáhli průměrného výnosů 2,8 t i přes poškození kroupami a škody způsobené zvěří.

Petra Dostálová
Řepka

Zdravé porosty jarního ječmene s vysokým výnosem ve Dvoře Kostomlaty

Středočeský kraj, 184 m n. m.

Kvalitativně odpovídala část úrody sladovnické kvalitě i přes to, že se jednalo o krmnou odrůdu. Výnosově jsme dosahovali hranice 6,7 t/ha, což v lokalitě Polabí s písčitými pozemky a vývojem hospodářského roku 2023 považujeme za opravdový úspěch.

Ing. Tomáš Vild
Ječmen

Razantní nárůst váhy kukuřice po aplikaci PlantAktivu pro rostliny na Farmě Tichý

Královéhradecký kraj, 292 m n. m.

Nejen, že na ploše, kde byl aplikován PlantAktiv, byly palice viditelně lépe dopylené a silnější, ale také měly vyšší váhu - o 27 % a 19 % v porovnání s neošetřenými vzorky. To vše nasvědčuje vyššímu výnosu kukuřičné siláže a pro nás zajištění dostatečného množství krmiva.

Ondřej Plocek & Pavel Tichý
Kukuřice