BioAktiv CZ
Ostatní

Technologie BioAktiv CZ je odpovědí na zemědělské výzvy roku 2024

13. 2. 2024, Ing. Josef Basík

Když přemýšlíme nad inovacemi našich produktů a agrotechnik, myslíme na globální i lokální kontext a výzvy, které jsou teprve za dveřmi a zemědělství jako takové budou ovlivňovat. Zároveň nezapomínáme na českého zemědělce, který se sice dokáže držet tradice zuby nehty, ale není mu cizí ani zavádění moderních technologií a přístupů ve výživě rostlin a instinkt přizpůsobení se. Co nás tedy s největší pravděpodobností v roce 2024 čeká?

Globální rámec určující tempo změn v zemědělství

Klimatické změny a životní prostředí představují z celosvětového hlediska ve spojitosti se zemědělstvím téma číslo jedna. A nejde pouze o emise oxidu uhličitého a ekologické dopady, ale hlavně o to, jak razantní změny počasí ovlivňují rostlinnou a živočišnou výrobu. Řada věcí se nás sice přímo netýká, ale nepřímo pak do života zemědělců zasahuje razantně například v podobě volatilních cen komodit a hnojiv, nebo striktními legislativními restrikcemi. Probíhající meteorologický jev El Niño, který má podle předpovědí přetrvávat až do první poloviny roku 2024, představuje významné riziko pro životně důležité plodiny, jako je například pšenice. Austrálii, druhého největšího exportéra pšenice na světě, čekají s velkou pravděpodobností sucha a s tím spojená nejistá úroda. Připočtěte k tomu fakt, že počet lidí ohrožených hladem stoupl z nějakých 135 milionů (před rokem 2020) na zhruba 345 milionů v roce 2023. To vytváří základ situace, která může značně ovlivnit ceny na trhu komodit.

Celosvětový vývoj na poli precizního zemědělství nám pak ukazuje dlouhodobý trend, kterým se bude uvažování nad zemědělstvím vyvíjet. Digitální infrastruktura vyrostla v rámci precizního zemědělství od roku 2022 o 50 % z 200 na 300 milionů USD.(1) Ruku v ruce s precizními přístupy k rostlinné výrobě jdou i alternativní agrotechnické pohledy na pěstování plodin, jako je například regenerativní zemědělství. Řada zemědělců ho vnímá spíše jako líbivé heslo, ale realitou je, že na něj přechází nejen řada podniků jak u nás, tak v Evropě, ale i velké nadnárodní společnosti typu McCain Foods nebo McDonald’s Canada.(2) Nostradamus sice předpověděl, že suchá země vyschne ještě víc, a až se objeví, nastanou velké záplavy (a někdy to tak opravdu reálně vypadá), ale naším úkolem je s touto změnou vyrovnat a přizpůsobit se jí.

Jak se připravit?

Globální témata a krize neovlivníme, ale co ovlivnit lze je příprava, která z našeho pohledu znamená především zdravé a na stres připravené porosty a maximalizace výnosové stability v klimaticky příznivých i nepříznivých letech. Poslední léta nám ukázaly, že výkyvy počasí dokáží být vskutku extrémní. To je navíc umocněno nemožností některých pesticidních vstupů, na které jsme byli léta zvyklí. S ohledem na tato úskalí připravujeme naši technologii BioAktiv CZ, která vám šetří čas, peníze a poskytuje prokázaný ekonomický přínos. Tato technologie vznikala na základě dlouhodobých pokusů a byla konzultována s předními odborníky na výživu a ochranu rostlin. Za jejím vznikem stojíte i vy – zemědělci a naši zákazníci, protože reagujeme na vaše podněty, jsme s vámi v terénu a řešíme to, co vám usnadňuje hospodaření. Jednotlivé produkty v technologii jsou koncipovány tak, aby porostu daly maximální podporu nejen na začátku růstu, ale podržely ho i v průběhu vegetace s vhodnou kombinací pesticidní ochrany, která se samozřejmě musí provést.

Začínáme PlantAktivem

Začínáme PlantAktivem pro rostliny v dávce 1 kg/ha hned s prvním vstupem. Díky účinku přes půdu a možnosti tankmixu s herbicidem je PlantAktiv výborným a ojedinělým akcelerátorem půdních mikroorganismů, což má za následkek optimalizaci mineralizačně nitrifikačních procesů, které začínají působit ve prospěch lepšího přístupu hnojiv k rostlině. Ta tak dostává velký náskok hned od malé rostlinky s malou listovou plochou. Nezapomeňte na to při použití insekticidů nebo herbicidů. Účinnost tohoto zásahu je dlouhodobě hodnocena přesnými pokusy Selgen a.s., ČZU, Mendelovou univerzitou nebo například pokusy na zkušební stanici v Nechanicích. Výsledky jasně ukazují, že tento zásah se vyplácí v lepší i horších letech a je proto absolutním základem našich agrotechnik.

Doplnění živin přes list se stimulačním efektem

Letošní průběh zimy do konce roku 2023 probíhal v anglickém stylu, tedy že i pod sněhem půda nepromrzla. Začátkem nového roku přišlo střídání mrazu a oteplení takřka bez sněhové pokrývky, což není hlavně pro mělce kořenící ozimy a slabé řepky příznivé. Bude proto důležité podívat se na stav kořenů také u dobrých, vitálních rostlin a podpořit jejich regeneraci po zimě. U ozimů se v průběhu února a března do porostů dostane regenerační hnojení dusíkem, následované prvními listovými aplikacemi, které budou mít zásadní vliv na další průběh vegetace. Cílem je dostat do rostliny správnou formu dusíku ve správný čas a ideálně ji nepoškodit například sníženou odolností vůči mrazům. Pokud máte silné porosty, můžete aplikovat AktiFer SuperPhos + Cu (0,6 – 1 l/ha) s insekticidem nebo fungicidem. Tato aplikace pomáhá prokazatelně zlepšit využití dusíku v rostlině, dezinfikuje porosty po zimě a zvyšuje odolnost proti případným mrazům, které by dobře přihnojené porosty mohly vážně poškodit. Do tankmixu doporučujeme ještě přidat 1 l/ha AktiFer S pro lepší fungistatickou synergii. Pro průměrné a slabší porosty řepky, pšenice a ozimého ječmene doporučujeme zároveň použít AktiFer Grow , který obsahuje fosfor, mangan a prekurzory cytokininů pro podporu kořenového systému a odnožení porostu. Kombinace mikroprvků a aminokyselin pomůže rostlinám lépe přijímat živiny z půdy a dodá dostatek energie pro rychlou regeneraci po zimě. Před aplikací je důležité zhodnotit stav kořenového systému rostlin, protože i silné porosty mohou mít na jaře slabé kořeny. V případě, že potřebujete porost nakopnout a zároveň podpořit kořenový systém, doporučujeme aplikovat 1 – 2 l/ha AktiFer Grow na hektar s CCC nebo samostatně (s možností aplikace i s herbicidem). Naši odborní poradci jsou připraveni s vámi zhodnotit stav porostů a vytvořit doporučení na míru dle naší prověřené technologie. Tak je neváhejte kontaktovat.

Okyselování postřikové jíchy je naprostý základ efektivní ochrany porostů

V dnešní době je už takřka standardem našich zákazníků okyselovat postřikovou jíchu při aplikaci pesticidů. Prodloužíte tím jejich účinnost a zároveň snížíte pravděpodobnost rezistence škůdců, což je často velice opomíjený aspekt zásadní do budoucích let. K tomuto účelu doporučujeme naše Akti pH, které bylo jedním z prvních okyselovadel na trhu a má v sobě oproti konkurenčním přípravkům kvalitní smáčedla a silné protipěnící činidlo.

Zdroje:

1: Zdroj: Deloitte – On solid ground: AgTech is driving sustainable farming and is expected to harvest US$18 billion in 2024 revenues

2: Zdroj: Jodi Helmer – 7 trends in agriculture for 2024

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Josef Basík, odborný poradce