BioAktiv CZ
Doporučení

Moderní trendy v listových aplikacích: Jak spojit výživu s ochranou a využít potenciál porostů?

20. 2. 2023, Ing. Martin Bohuněk, MBA

V moderním zemědělství jsou klíčové trendy jako udržitelnost, precizní zemědělství, snižování nákladů, využití biotechnologií, zapojení umělé inteligence a robotiky nebo zemědělství pro biopaliva, nutraceutika, kosmetiku a medicínu. To vše je odpovědí na rostoucí kvalitativní a ekologické požadavky v odvětví produkce potravin. Z toho také vyplývá snaha přijít s novými, inovativními řešeními. Klíčovými faktory pro inovace v agrotechnikách jsou výživa a ochrana rostlin, které jsou vzájemně propojené.

Moderní principy jarní výživy a ochrany ozimů

Výživa rostlin zahrnuje základní výživu, listovou výživu a stimulaci s ochranou rostlin. Agrotechnika, která dokáže snížit vstupy dusíkatých hnojiv o 20 – 30 % bez poklesu výnosu, je založena na organice v půdě, správném pH půdy, formě a načasování dusíku v minerálních hnojivech včetně dodání síry v době potřeby a sofistikované foliární výživě pro maximální využití dusíku v rostlině a její lepší zdravotní stav. Dostatek manganu, zinku a mědi v jarním období zvyšuje čerpání živin z půdy. pH postřikové jíchy pak zásadně ovlivňuje účinnost a využitelnost insekticidů a chelátových forem mikroprvků. Výhodou hnojiv AktiFer je, že jsou výborně vstřebatelná, pohodlná při aplikaci, obsahují vše, co rostlina v konkrétní fázi růstu potřebuje, a dobře se doplňují s chemickou ochranou. Výživa má také zásadní vliv na odolnost rostlin, přičemž základní principy preventivní péče jsou důležité pro ochranu rostlin.

Využití fyziologie rostlin v zemědělské praxi

Při jarních aplikacích vycházíme z nejmodernějších poznatků z oblasti fyziologie rostlin i zemědělské praxe a snažíme se je efektivně propojovat. Výzkum využití fytohormonů v zemědělství má již dlouhou historii a za poslední desetiletí došlo k prudkému rozvoji využití těchto látek v praxi. Mezi nejvýznamnější fytohormony současnosti patří brassinosteroidy, kam patří i EPIN. Brassinosteroidy jsou rostlinné hormony, které významně ovlivňují růst a vývoj rostlin a zvyšují jejich odolnost vůči stresu. Výzkum ukazuje, že aplikace EPINu může vést ke zvýšení odolnosti rostlin vůči nemocem a škůdcům nebo lepšímu vstřebávání živin z listových hnojiv. Kromě fytohormonů se také výzkum zaměřuje na využití aminokyselin a dalších účinných látek jako výtažků z řas, nitrofenolátů, různých chemických sloučenin jako MTU proti rozpadu chlorofylu v rostlinách nebo bakterií, které fungují v symbióze s rostlinou a pomáhají jí s příjmem živin nebo obraně proti patogenům. My tyto principy využíváme při tvorbě technologií pro jednotlivé plodiny i při tvorbě jednotlivých produktů. Vždy vybíráme principy, které se pro danou situaci hodí jak cílem aplikace, tak i kontextem, ve kterém se aplikují v praxi. Je pro nás zásadní, aby výsledná aplikace byla možná například s herbicidy nebo fungicidy, byla možná i za ztížených podmínek a měla širší aplikační okno a v případě nevhodné aplikace nepůsobila v porostech poškození. Proto jsou naše doporučení snadno použitelná v praxi. Mezi dobře popsané a osvědčené látky patří prolin, který má v rostlinách důležitou funkci při zvládání teplotních stresů a nedostatku vody. Skvěle využitelný je v prvních jarních aplikacích proti případnému mrazu, nebo v pozdním létě jako prevence poškození vysokými teplotami.

Integrovaná ochrana rostlin je založena na kombinaci různých opatření, která mají minimalizovat použití chemických postřiků a současně zajistit ochranu rostlin. Základními principy integrované ochrany jsou prevence, monitorování a správná aplikace postřiků. Správná výživa rostlin je důležitou součástí integrované ochrany, protože může zvýšit jejich odolnost vůči nemocem a škůdcům. Důležité je také rovnoměrně a vyváženě hnojit, což zajistí zdravý růst rostlin a sníží riziko napadení škůdci a nemocemi. Zároveň mnoho prvků a látek má buď přímo fungistatický, nebo preventivní účinek proti chorobám a lze je využít jak pro výživu, tak pro preventivní ochranu nebo posílení účinku pesticidních aplikací. Osvědčené je využití síry, mědi a křemíku, různých fytohormonů posilujících imunitní reakci rostliny (GABA, EPIN, lysin aj.) a nepřehnojování dusíkem. Když tyto principy spojíte s potřebou maximálního využití dusíku vzhledem k ceně hnojiv i legislativním omezením, můžete dosáhnout s minimálními náklady velmi zajímavých výsledků.

Doporučení pro první jarní aplikace výživy a ochrany

U ozimů se v průběhu února a března do porostů dostane regenerační hnojení dusíkem, následované prvními listovými aplikacemi, které budou mít zásadní vliv na další průběh vegetace. Zde je zásadní forma a načasování vzhledem k místním podmínkám. Cílem je dostat do rostliny správnou formu dusíku ve správný čas a ideálně ji nepoškodit například sníženou odolností vůči mrazům.

Pokud máte silné porosty, můžete aplikovat AktiFer SuperPhos + Cu (1 l/ha) s insekticidem nebo fungicidem. Tento postřik pomůže zlepšit využití dusíku v rostlině až o 30 %, dezinfikuje porosty po zimě a zvýší odolnost proti případným mrazům, které by dobře přihnojené porosty mohly vážně poškodit. V pšenici a ozimém ječmeni použijte AktiFer Grow, který obsahuje fosfor, mangan a prekurzory cytokininů pro podporu odnožení porostu. Kombinace mikroprvků a aminokyselin pomůže rostlinám lépe přijímat živiny z půdy a dodá dostatek energie pro rychlou regeneraci po zimě.

Před aplikací je důležité zhodnotit stav kořenového systému rostlin, protože i silné porosty mohou mít na jaře slabé kořeny. V případě, že potřebujete porost nakopnout a zároveň podpořit kořenový systém, doporučujeme aplikovat 1,5 – 2 l/ha AktiFer Grow na hektar s CCC nebo samostatně (s možností aplikace i s herbicidem).

Pro jarní plodiny jako je jarní ječmen, kukuřice, máky a cukrová řepa se doporučuje aplikovat PlantAktiv (1 kg/ha) pro rostliny spolu s herbicidem. Tato aplikace zpřístupní rostlinám přijatelné živiny z půdy a podpoří zakořenění. PlantAktiv se aplikuje převážně na půdu, takže nevyžaduje velkou listovou plochu. V případě jařin je to spolu s mořením jedna z mála cest, jak porost v těchto raných fázích podpořit a zajistit si dobrou startovní pozici. Celkově je důležité pravidelně ošetřovat plodiny, aby se udržely zdravé a odolné vůči nepříznivým vlivům jako jsou mrazy a choroby. Sledování stavu porostů a včasná aplikace správných hnojiv a postřiků může výrazně zlepšit výnosy a kvalitu sklizně. S tím vám rádi pomůžeme!

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer