BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělství budoucnosti: Jak inovace mění produkci potravin?

26. 1. 2023, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Mezi nejzásadnější současné trendy moderního zemědělství patří udržitelnost, precision farming, snižování nákladů, využití biotechnologií, zapojení umělé inteligence a robotiky nebo zemědělství pro biopaliva, nutraceutika, kosmetiku a medicínu. Tyto tendence jsou vyvolávány stále rostoucími požadavky na kvalitu a ekologickou šetrnost produkce potravin a snaží se přijít s novými, inovativními řešeními. Pro takové inovace v zemědělství jsou klíčové výživa a ochrana rostlin.

Mezi tři základní oblasti efektivní výživy a ochrany rostlin patří výběr správného hnojiva, dostatek vláhy a kvalitní půda.

  • Správné hnojivo je důležité pro dodání potřebných živin rostlinám. Existují různé druhy hnojiv, které jsou vhodné pro různé druhy rostlin, takže je důležité vybrat ty správné a používat je dle návodu.
  • Dostatek vláhy je zásadní pro zdravý růst rostlin. Ty potřebují dostatek vody, ale nesmí být přemokřené.
  • Kvalitní půda je základem pro zdravý růst rostlin. Půda by měla být dobře odvodněná a obsahovat dostatečné množství živin. Pokud je půda chudá nebo má špatné odvodnění, můžete ji vylepšit přidáním přísad, jako je kompost nebo rašelina. Je také důležité pečovat o půdu pravidelným mulčováním a kypřením.

Aktivně ovlivňovat můžeme 2 ze 3 oblastí efektivní výživy a ochrany rostlin – správné hnojivo a kvalitní půdu (pokud tedy nevyužíváte závlahu, nebo nepracujete v kontrolovaném prostředí skleníků). Čím lépe jsou zvládnuty jednotlivé aspekty efektivní výživy a ochrany rostlin, tím menší dopad bude mít nepříznivý vývoj jednoho z nich.

Volba správné výživy

Základem výživy je nahlížet na pěstování rostlin a všechny jeho aspekty jako na celek. Patří sem základní výživa, listová výživa a stimulace a ochrana rostlin. Výše vyjmenované jsou vzájemně propojené. Výzkum fyziologie rostlin a pokročilých technologií pro jejich výživu a ochranu, který se rozvinul v 70. letech 20. století, nám umožnil pochopit celkový pohled na rostlinnou výrobu. Od začátku 21. století lze vidět, jak se fyziologie rostlin uplatňuje přímo v praxi, a to s velmi dobrými výsledky.

Agrotechnika, která dokáže snížit vstupy N hnojiv o 20-30 % bez poklesu výnosu, je založena na třech základních pilířích:

Organické látky v půdě a správné pH půdy

Forma a načasování N v minerálních hnojivech včetně dodání S v době potřeby

Sofistikovaná foliární výživa pro maximální využití N v rostlině a její lepší zdravotní stav

Dlouhodobým výzkumem a pokusy bylo zjištěno, že i dostatek Mn, Zn a Cu v jarním období zásadně zvyšuje čerpání živin z půdy. Při použití tank mixu je třeba také zvážit pH postřikové jíchy, které ovlivňuje účinnost a využitelnost insekticidů a chelátových forem mikroprvků. Optimální pH zvyšuje jejich účinnost a využitelnost, což umožňuje pracovat preventivně a komplexně s celkovým zdravotním stavem porostů.

Řada hnojiv AktiFer je svým složením a procesem výroby na špičce technologického vývoje a řeší potřeby rostlin a agronomů tím nejefektivnějším možným způsobem. Jaké jsou výhody hnojiv AktiFer?

  • Jsou výborně vstřebatelná díky technologii nanočástic a velkému množství smáčedel.
  • Jsou pohodlná při aplikaci, protože stačí používat nízké dávky díky suspenzní formulaci.
  • Obsahují vše, co rostlina v konkrétní fázi růstu potřebuje – živiny, stimulační látky, bioregulátory, makro i mikroelementy, aminokyseliny a epin.
  • Výborně se doplňují s chemickou ochranou díky dobré mísitelnosti, nízkému pH, smáčedlům a pozitivnímu vlivu na zdraví rostliny.

Výživa má i zásadní vliv na odolnost rostlin. Základní principy preventivní péče o zdraví rostlin zahrnují pevná pletiva, využití síry, mědi a fosforu, přípravu na stres a maximalizaci účinku pesticidní ochrany. Pevná pletiva jsou odolná vůči napadení a výživa sírou, mědí a fosforem pomáhá rostlinám lépe využívat dusík a má fungistatický účinek. Příprava na stres zahrnuje využití aminokyselin, které pomáhají rostlinám lépe zvládat mráz a přemokření. Maximální účinnost pesticidní ochrany vyžaduje optimální podmínky, dobré načasování a kvalitně upravenou vodu.

Kvalitní půda

Pro zkvalitnění půdy je nutné věnovat pozornost několika aspektům. Jedním z nich je vhodné hospodaření, což zahrnuje správné dávkování hnojiv, zpracování půdy a zabránění erozi. Důležitou roli hraje také výběr odolných odrůd rostlin, které jsou schopné lépe využívat živiny a odolávat chorobám a škůdcům, což snižuje potřebu aplikace pesticidů. Dalším důležitým faktorem je pH půdy, které je třeba udržovat v optimálním rozmezí pro danou odrůdu, aby byla zajištěna co nejlepší využitelnost živin. Pro obohacení půdy o organiku a živiny je vhodné používat hnojiva, hnůj nebo kompost. Zásoba vody v půdě je dalším důležitým faktorem a musí se ní pracovat dlouhodobě.

Správné pH půdy je základem fungování půdy. Při nevhodném pH dochází k vyšším ztrátám živin a nutnosti vyšších investic do hnojiv, které rostlina využije jen z části. Doporučujeme použít granulovaný vápenec AktiCalc IV. generace, který se aplikuje stejně jako podzimní nebo jarní přihnojení NPK a LAD. Tento postup upraví pH přímo v oblasti kořenového systému a zlepší příjem živin i aktivitu mikroorganismů v půdě. Pro co nejefektivnější příjem N a S je nutné zvolit správnou formu hnojiva, mít rostliny s robustním kořenovým systémem a intenzivně probíhající mineralizací a nitrifikací. Účinnost těchto zásahů je prokázána dlouhodobými pokusy a může zvyšovat příjem všech živin o 10 – 30 %. Dalším doporučením je použití přípravku PlantAktiv pro rostliny, který nastartuje mineralizačně nitrifikační procesy v půdě, rychle zpřístupní živiny rostlině a podpoří jejich zakořenění. Může být aplikován společně s herbicidem nebo insekticidem přímo na půdu v prvních fázích růstu rostlin.

Využití digitalizace při efektivní výživě a práci s půdou

Krom nejmodernějších poznatků přímo ve výživě i hospodaření s půdou je nutné využívat i aktuální technologie, kam patří například zavádění digitalizace. Digitalizace zemědělství může mít mnoho přínosů pro výživu rostlin a zkvalitnění půdy. Pomocí dat získaných ze senzorů lze lépe analyzovat potřeby rostlin v jednotlivých fázích růstu a přizpůsobit jim výživu a ochranu. Kromě toho lze využívat i informace o půdě, jako jsou hodnoty pH nebo obsah živin, pro lepší plánování ošetření půdy a hnojení. Digitalizace může též přispět ke snížení dopadu zemědělství na životní prostředí. Pomocí dat získaných ze senzorů mohou zemědělci lépe monitorovat a regulovat spotřebu vody a hnojiv, což vede k menšímu zatížení životního prostředí.

Digitalizace přispívá lépe cíleným zásahům, zvyšuje efektivitu rostlinné výroby a umožňuje automatizovat práci. Díky tomu lze dosáhnout zvýšení produkce a snížení nákladů s menšími dopady na životní prostředí, to vše v duchu principů precizního zemědělství.

Proto se při naší práci snažíme tyto metody intenzivně využívat a přenášet moderní poznatky do praxe v podobě kvalitních produktů a služeb, abyste měli více času na svou práci a některé starosti mohli nechat na nás.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer