BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 17/2021: Jak na sofistikovanou, moderní a efektivní jarní listovou výživu?

26. 4. 2021, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Moderní listová výživa není jen o živinách, ale především sofistikovaném řešení ušitém na míru konkrétní situaci. Listová výživa je součástí základní agrotechniky, což je fakt a mělo by se k ní systematicky přistupovat. Doba se mění a každý zemědělec řeší daleko vyšší odběry živin z půdy, užší střídání plodin, klimatické změny, vyšší tlak chorob a škůdců a zvýšené nároky na ekologii a preciznost. Nejvhodnější je listová výživa pro mikroelementy a živiny nedostatkové v klíčových fázích růstu, kdy rychlým dodáním přes list překonáme deficit na rozhodující dobu, během které se tvoří některé výnosotvorné prvky, nebo by mohlo docházet vlivem podmínek k jejich redukci.

V přísuškových oblastech je nutné stále udržovat výnosový potenciál klasu pro udržení alespoň solidního výnosu, čehož za sucha dosáhneme jen mimokořenovou výživou. Listová aplikace živin a antistresových látek je mnohdy jediná možnost, jak řešit nejdeficitnější prvky dle Liebigova zákona minima, a chránit rostlinu proti poškození abiotickými i biotickými stresy. Je důležité si uvědomit, že listová výživa není jen prostředkem pro dodání živin, ale aplikuje se v kontextu opatření (ochrana fungicidní a insekticidní, regulace či stimulace, lepení a další zásahy), které společně směřují k jednomu cíli – dosáhnout dobrého ekonomického výsledku. Proto je důležité na listovou výživu takto hledět.

Listová hnojiva AktiFer jsou ideálním řešením pro praxi

Listová hnojiva je třeba vybírat s rozumem a přemýšlet nad souvislostmi. Hnojiva musí mít co nejlepší přijatelnost živin, opodstatnění a ideálně i přidanou hodnotu. My ji vidíme hlavně v komplexních mixech 3 v 1:

  • živiny typicky deficitních v době aplikace
  • stimulátory růstu a antistresové látky
  • synergie s chemickou ochranou (nízké pH, velké množství smáčedel, pesticidní účinek některých živin jako P, Cu a S)

Podle tohoto klíče jsme vytvořili řadu moderních hnojiv AktiFer. Typická je pro ně vysoká koncentrace, malé dávkování a obsah biologicky aktivních látek. Velký důraz klademe i na dodávání mikroelementů, které přidáváme do většiny našich hnojiv. Největší výhodou je ale jednoduchost pro koncového uživatele, který dostává do ruky hotový mix pro konkrétní účel.

Optimální řešení pro jarní sladovnické ječmeny

V jarních ječmenech se začíná aplikací herbicidu. K němu je ideální přidat 1 kg/ha PlantAktivu pro rostliny, který nastartuje přeměnu a uvolňování živin z půdy tak, aby je ječmen přijal včas a v co největším množství právě v první třetině vegetace. Pokud máte dostatečnou listovou plochu, přidejte 2 litry AktiFer Grow kombinující koncentrovanou výživu (Mn, B a P) se stimulací (aminokyseliny pro dodání energie a cytokininy pro podporu odnožování a zakořenění). To zajistí, že kořen i nadzemní část ječmene bude intenzivně růst a dostatečně odnožovat.

Jedná se o jednoduchý zásah, kterým dokážete dát porostu sílu a optimální strukturu, což je přesně to, co je třeba během druhé poloviny vegetace, kdy ječmen snese jen drobné korekce a řeší se především jeho zdravotní stav. Během sloupkování přidejte 0,6 l/ha AktiFer SuperPhos + Cu, čímž dodáte rostlinám energii, porost ozdravíte a pošetříte fungicid na praporec. Navíc je v posledním vstupu Prolin, který zvyšuje odolnost proti vysokým teplotám a snižuje spotřebu vody. To je pro závěr vegetace klíčový detail.

Listová výživa ostatních jařin

Mák

Při normálním průběhu doporučujeme aplikovat 1 kg PlantAktivu pro rostliny od 2 pravých listů do vytvoření přízemní růžice, čímž nakopnete příjem živin a zakořenění máku. Poté se aplikuje 1 – 2 l AktiFer SuperPhos + Cu v přízemní růžici až butonizaci pro ozdravení a dodání fosforu. Tento vstup, který přináší až 13% nárůst ve výnosu, máme odzkoušený s předním českým výrobcem osiva máku setého, společností Labris. Podle konkrétní agrotechniky doplňujte pravidelně přes list i mikroprvky (AktiFer Micro 1 l/ha) a síru (AktiFer S 0,5-1 l/ha) Takový vstup doporučujeme konzultovat s naším odborným poradcem.

Kukuřice a okopaniny

Hlavním vstupem u všech okopanin je 1 kg PlantAktivu pro rostliny na uvolňování a příjem živin z půdy a podporu zakořenění v TM s herbicidem. Klíčové je to hlavně u porostů s organickou výživou, nebo aplikací digestátu, kde PlantAktiv aktivně rozkládá a uvolňuje živiny v době, kdy to kukuřice efektivně využívá pro svůj růst a zároveň intenzivně podporuje zakořenění. Vynikající výsledky jsou u kukuřic i s následnou aplikací ve fázi 6 – 8 listů AktiFer SuperPhos + Cu 0,6 l a AktiFer Micro 0,5 l.

Cukrová řepa

K fungicidním aplikacím přidejte 0,6 – 1 l AktiFer SuperPhos + Cu a 0,5 l síry. Výborně se tím dezinfikuje porost a podpoří se i fungicidní ochrana. Zároveň tento vstup dodává velké množství fosforu a mědi pro intenzivní metabolismus rostliny a zvyšování cukernatosti.

Brambory

Podpořte nasazení počtu hlíz aplikací 2 l AktiFer Grow (často cenné u sadbových brambor), nebo podpořte fungicidní ochranu pravidelným dodáváním AktiFer SuperPhos + Cu s fungicidem. Tato aplikace podle výsledků České zemědělské univerzity také podporuje škrobnatost u průmyslových brambor.

Všechny provedené pokusy a úspěchy našich zákazníků zaznamenáváme, abychom mohli šířit know-how na poli inovací. Podívejte se na naše reference.

Rentabilita v horších i lepších rocích

Díky unikátní kombinaci půdních a komplexních listových aplikací se nám daří dosahovat stabilních a velice rentabilních výsledků. Tím dokážeme popírat i zažité dogma, že listové aplikace a stimulace mají účinek jen v případě problémů. Jak ale můžete vidět z mnoha výsledků z kukuřic, ječmenů nebo cukrové řepy, jsme schopni dosahovat každoročně dobrých výsledků za horších, normálních i dobrých podmínek. S výběrem správného zásahu vám rádi poradíme na základě předchozí konzultace, která nám umožní volit vždy ten nejsnazší a nejefektivněji postup, jak doplnit stávající agrotechniku.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry
Doporučujeme Sekce Reportéra