BioAktiv CZ
Z tisku

Selská revue č. 3/2020: Sofistikovaná výživa, stimulace a integrovaná ochrana

12. 5. 2020, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Žijeme ve velice dynamické době charakteristické změnou klimatu, výraznou modernizací, důrazem na ekologii i novinkou v podobě celosvětové pandemie COVID-19. Zároveň máme k dispozici enormní množství informací, jen vybrat ty správné. Proto přinášíme do praxe vědecké poznatky v podobě komplexních a agronomicky snadno uchopitelných řešení ve výživě.

Agronomy už potrápilo střídání mrazivých nocí a teplých dní. V těchto případech musíme být opatrní (např. noční mráz a aplikace CCC v kombinaci s DAM = trojí stres). Všeobecná zásada zní: aplikujte pesticidy vždy po odeznění stresu a použijte hnojiva DAM a SAM v době, kdy pletiva nejsou poškozená. Poškozené ozimé obilniny jsou odrůdovou záležitostí, způsobem regeneračního hnojení a tlak škůdců je v plném proudu. Vzhledem k předešlým letům je nezbytné i šetření půdní vláhou. Pěstitelské technologie by měly být postavené na základním hnojení a následně na sofistikované foliární výživě.

Sofistikovaná foliární výživa = výživa, stimulace a preventivní fungicidní ochrana

Foliární výživa je efektivní a rychlá metoda korekce nedostatku živin, kterou používáme systémově v kombinaci s pesticidními zásahy. Je určitě nedílnou součástí pěstitelských technologií, výborně fungující i za sucha. Dodáváme rostlině v růstových fázích cílenou výživu prvky, které jsou v minimu nebo jsou nepostradatelné v dané vývojové fázi. Dále v jednom vstupu připravujeme rostlinu na stresující období a ozdravujeme pomocí síry a mědi. V suchých letech bývá menší problém s chorobami a integrovaná fungicidní ochrana pomocí listových hnojiv šetří peníze na vstupech, zvyšuje výnos, kvalitu a výrazně zlepšuje nejistou ekonomiku produkce.

Listová hnojiva řady AktiFer

Proto přinášíme hnojiva připravená pro jednotlivé vývojové fáze i pro konkrétní problémy. Hnojiva AktiFer obsahují makro i mikro prvky v unikátních poměrech a celou řadu adjuvantů (např. pro snižování odparu na povrchu listu, maximální pokryvnost, EPIN pro zvýšenou fyziologickou odolnost vůči patogenům). Hnojiva jsou většinou ve formě suspenze, to umožňuje aplikovat nízké dávky hnojiv. V následujícím textu přinášíme náměty pro jednotlivé plodiny.

Řepka

V této fázi doporučujeme AktiFer Macro EXTRA 2 l/ha v TM s insekticidem nebo fungicidem pro podporu a udržení květních pupenů a následně šešulí. Integrovaná fungicidní ochrana je aplikace AktiFer S 2 l/ha před květem a během květu. Vynikající je aplikace AktiFer S 2–3 l/ha (TM s 5-10 kg močoviny na zvýšení obsahu tuku a HTS) na zelené šešule měsíc před sklizní.

Pšenice a ječmen ozimý

U porostů s vyšším výnosovým potenciálem v době sloupkování aplikujeme AktiFer Micro 0,5-1 l/ha pro kvalitní založení klasu. S fungicidem poté Macro EXTRA 2 l/ha pro optimalizaci generativního růstu a stimulaci.

Mák

S prvním vstupem aplikujeme PlantAktiv pro rostliny 1 kg/ha na podporu zakořenění a růstu malých rostlin, čímž překleneme kritické období pro rostliny. Po vytvoření dostatečné listové i kořenové soustavy pro příjem živin přidáme AktiFer Grow 2 l/ha, komplexní mix živin a aktivních látek pro pokrytí potřeb máku až do butonizace. V butonizaci pak aplikujeme AktiFer SuperPhos+Cu 1 l/ha pro ozdravení, zlepšení metabolismu, stimulaci a dodání fosforu.

Cukrová řepa

K herbicidu v termínu T2-T3 přidáváme PlantAktiv pro rostliny 1 kg/ha na podporu zakořenění a růstu malých rostlin, čímž překleneme kritické období pro rostliny. S 1. fungicidem aplikujeme AktiFer Macro Extra v dávce 2 l/ha. Podpoříme intenzivní růst, zlepšíme příjmem živin a chráníme listovou plochu proti zasychání v případě přísušků. S druhým fungicidem aplikujeme AktiFer SuperPhos+Cu 1 l/ha + 1 l AktiFer S. Kombinací Cu a S ozdravíme porost a podpoříme fungicidní aplikace, zvýšíme cukernatost a zlepšíme hospodaření s vodou pro případ nedostatku vláhy. Toto je pro cukrovou řepu v dané fázi klíčové.

Kukuřice

U kukuřic a jarních ječmenů je hlavním vstupem PlantAktiv pro rostliny 1 kg/ha s herbicidem pro vytvoření dostatečně mohutného kořenového systému, zvýšení příjmu živin a rychlý růst v počátku vegetace. Zároveň se díky většímu počtu kořenových vlásečnic tvoří v rostlině větší množství cytokininů podporujících dělení buněk a další intenzivní růst.

Jarní ječmen

Po PlantAktivu pro rostliny volíme listovou aplikaci AktiFer SuperPhos+Cu 0,6 l/ha (konec odnožování až sloupkování) pro ozdravení a podporu metabolismu. Poté AktiFer Macro EXTRA 2 l/ha aplikujeme spolu s fungicidem pro optimalizaci generativního růstu a tvorbu výnosotvorných prvků: HTZ, počet zrn i objemovou hmotnost. Když tato opatření spojíme, uvidíme, že jsme schopni v řádech několika set korun řešit komplexně výživu, stimulaci i účinnost ochrany v jednoduchých vstupech. Šetříme tak čas, lidské i materiální zdroje, které jsou v současné situaci klíčové. Pro více informací kontaktujte naše odborné poradce ve vašem regionu, kteří pro vás vypracují řešení na míru na základě Vašich potřeb a systému hospodaření.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer Macro Extra

Sofistikované suspenzní listové hnojivo pro generativní fáze růstu

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry
Doporučujeme Sekce Reportéra