BioAktiv CZ
Reference

Zdeněk Široký efektivně vápní AktiCalcem IV. generace

Kraj Vysočina, 390 m n.m.
Řepka
Pšenice

Zdeněk Široký je soukromý zemědělec hospodařící v oblasti mezi Jevišovickou pahorkatinou a Křižanovskou vrchovinou v nadmořské výšce 390 m n. m., okres Třebíč, kraj Vysočina. Pěstovananými plodinami jsou především pšenice ozimá, řepka olejka, ječmen jarní i ozimý a hořčice.

“S firmou BioAktiv CZ jsem začal spolupracovat již před pěti lety a to z důvodu potřeby úpravy pH postřikové jíchy, což jsme vyřešili použitím Akti pH. Dále byla potřeba rychlého a efektivního vápnění, k tomuto účelu aplikuji na vybrané pozemky každoročně AktiCalc v dávce 5q/ha. Na jaře letošního roku jsem se více soustředil na jarní sladovnický ječmen, kde jsem chtěl podpořit zakořenění, příjem živin a výnos. Díky použití produktu PlantAktiv pro rostliny, společný vstup herbicidní ochrany, se mi očekávané přetavilo ve skutečnost.”

Zdeněk Široký
Související produkty

AktiCalc

Granulovaný vápenec