BioAktiv CZ

Systém vápnění AktiCalc a SuperMagnes

V čem je náš systém inovativní?

pH půdy je klíčové pro její správné fungování a strukturu, přijatelnost živin i pro život mikroorganismů. Nízké pH snižuje přijatelnost N, P, S a dalších živin a naopak zvyšuje přijatelnost těžkých kovů, snižuje výnos, omezuje rozklad organické hmoty, tvorbu humusu a má mnoho dalších negativních dopadů. Granuláty AktiCalc a AktiCalc SuperMagnes zvýší pH efektivně, snadno a rychle. Díky až 100% reaktivitě, mikromletí a inovativnímu procesu granulace našich hnojiv dosáhnete rychlého zvýšení pH. Při aplikaci našich hnojiv na povrch zvyšujeme pH přirozeně v profilu 0–25 cm, kde se pohybují živiny z minerálních hnojiv a tím se zefektivní jejich příjem. Díky granulaci jsou vápence snadno aplikovatelné běžnými rozmetadly a nemusíte je po aplikaci zapravovat, což velice usnadňuje celý proces vápnění. Aplikovat do vzešlých porostů je možné i za méně vhodných podmínek (v zimním období, za vlhka apod.), aplikace je také technicky snazší a hnojivo je možné aplikovat častěji při nižší celkové dávce. Pro více informací a objednávky kontaktuje naše odborné poradce v jednotlivých regionech. 


Systém vápnění AktiCalc a SuperMagnes

Jedná se o plán systematické úpravy pH pozemků na 3 roky, který je maximálně efektivní a šetrný k přírodě. BioAktiv CZ nabízí dvě varianty tohoto plánu.

Suchovzdorné vápnění

200 kg/ha každý rok
vhodná reakce na klimatické změny a málo srážek

Standardní vápnění

500 kg/ha každé 3 roky


Závislost jemnosti mletí vápence na změnu pH

Graf ukazuje, jak závisí jemnost mletí vápence na rychlosti úpravy pH aplikované půdy. Naše moderní vápence AktiCalc a SuperMag zvyšují pH velmi efektivně a v řádu několika měsíců díky mikromletí a 100% reaktivitě. Při aplikaci našich hnojiv na povrch zvyšujeme pH přirozeně v profilu 0-25 cm, kde se pohybují živiny z minerálních hnojiv a tím se zefektivní jejich příjem.

Jaké výhody vám systém vápnění přináší?

  • Efektivní změna pH půdy díky snadné rozpustnosti a vysoké reaktivitě 
  • Zvýšení přijatelnosti živin a výnosu 
  • Zlepšení struktury půdy 
  • Snadno se aplikuje: celoročně, vzešlé porosty, louky, bez zapravení a běžnými rozmetadly 
  • Kvalitní a ekologická granulace 
  • Systematické řešení vápnění – opravdové zvýšení pH 
  • Inovativní systém vápnění vhodný pro sušší podnebí 
  • Rozložení nákladů na vápnění rovnoměrně do 3 let 
  • Řešení šetrné k půdě i půdní mikroflóře

Doporučené termíny aplikace

AktiCalc

TYP PLODINYOPTIMÁLNÍ pHDÁVKA AKTICALCNEJLEPŠÍ OBDOBÍ APLIKACE
Brambory4,0 – 7,0400 – 500 kg/hazakládání až zapojení porostu
Cukrová řepa6,0 – 7,5500 – 1000 kg/hazakládání až zapojení porostu
Ječmen6,0 – 7,5500 – 1000 kg/hasetí až konec odnožování
Kukuřice6,6 – 7,0500 – 1000 kg/hasetí až do fáze 4 listů
Pšenice6,5500 – 1000 kg/hasetí až konec odnožování
Řepka olejka6,0 – 7,0400 – 600 kg/hazakládání až zapojení porostu
Travní porost6,0 – 7,5500 – 1000 kg/haceloročně

AktiCalc SuperMagnes

TYP PLODINYOPTIMÁLNÍ pHDÁVKA SUPERMAGNESNEJLEPŠÍ OBDOBÍ APLIKACE
Obilniny6,0 – 7,0300 – 500 kg/hasetí až konec odnožování
Řepka6,0 – 7,5300 – 500 kg/hazakládání až zapojení porostu
Brambory4,0 – 7,0200 – 600 kg/hazakládání až zapojení porostu
Louky6,0 – 7,5300 – 1000 kg/haceloročně
Všeobecné6,0 – 7,0300 – 500 kg/hazakládání až zapojení porostu

Zkušenosti našich zákazníků

Kolik hektarů vápníme ročně?

Vápnění pomocí našich granulátů AktiCalc a SuperMag se díky jednoduchosti a efektivitě stává oblíbenou formou vápnění v Čechách a na Moravě. V současnosti vápníme ročně přes 15000 ha u více než 200 firem v České republice! Vyzkoušejte náš systém vápnění.

Podívejte se na výsledky tříletého pokusného měření ve zkušební stanici Chrastava, nebo na stovky dalších referencí od našich spokojených zákazníků.

ZD Francova Lhota

930 ha, okres Vsetín

Naše ZD se zaměřuje na produkci masného plemene Piemontese v oblasti jižního cípu CHKO Beskydy. V posledních letech jsme museli reagovat na nižší výnos píce a snižující se druhovou skladbu na pastvinách. Proto jsem začali aktivně upravovat pH půdy. Z velkého výběru na trhu jsme si vybrali právě AktiCalc od BioAktiv CZ pro jeho rychlou rozpustnost (technologie lepení vodou místo lepidel), vysoký obsah CaO a snadnou aplikaci která nám umožňuje vysoký hektarový výkon. Klíčová je pro nás efektivita, jednoduchost a časová flexibilita!

ZD NOVA Dříteň

2500 ha, okres České Budějovice

AktiCalc granulovaný vápenec využíváme hlavně kvůli snadné aplikaci a možnosti aplikovat na povrch až po zasetí porostu! V našem podniku věnujícímu se převážně klasickým hospodářským plodinám a polařině je to naprosto klíčová vlastnost. Produkty od BioAktiv CZ vřele doporučujeme. 

AGRO – družstvo Ostrovec

400 ha, okres Písek

AktiCalc používáme (v dávce 400 kg/ha) jako součást systematického zvyšování pH pomocí organických hnojiv, vápnění, zeleného hnojení a aplikace AktiCalcu. Za posledních 7 let se nám tak podařilo v průměru zvýšit ph o 0,4-0,8 bodů!

ZD Kalich

1400 ha, okres Pelhřimov

Vápněním pomocí AktiCalc granulátů se snažíme řešit tlak plevelů snášejících kyselé prostředí, u nás například šťovík! A po aplikacích je vždy na první pohled dobře patrný jejich úbytek až o 50 %. Zároveň velice oceňujeme minimální prašnost aplikace. 

Zdeněk Šplíchal

360 ha, okres Třebíč

Na vápnění AktiCalcem nás nejvíc zaujala snadná aplikace a vysoká, zároveň však bezpečná a šetrná reaktivnost v půdě! Sami si tak pohodlně vyvápníme až 200 ha za rok, v čemž plánujeme do budoucna pravidelně pokračovat. 

Agro Skalka

650 ha, okres Žďár nad Sázavou

Pro nás je vápnění základ péče o půdu a AktiCalc se nám při tom skvěle osvědčil. Hlavně díky snadné aplikaci a manipulaci a rychlému účinku. Do budoucna plánujeme pokračovat v dobře nastavené spolupráci s BioAktiv CZ. 

OD Impro

700 ha, okres Náchod

AktiCalcem vápníme hlavně kvůli rychlosti účinku a aplikaci klasickým rozmetadlem do vzešlých porostů. To je naprosto klíčové pro skloubení potřeby vápnění a nedostatku času v době kdy je vápnit potřeba.

Martin Šemík

160 ha, okres Havlíčkův Brod

Díky podloží je pro nás pavidelné vápnění nutností. Bohužel pro služby je naše menší výměra nezajímavá a není na ně spoleh. Jednoduchá aplikace vlastním rozmetadlem je pro nás klíčová výhoda AktiCalcu a důvod proč ho používáme!

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Jan Žitný, obchodní ředitel a váš odborný poradce