Granulovaný vápenec IV. generace

Doporučujeme vápnit v systému AktiCalc pro maximální efektivitu !

Granulovaný vápenec AktiCalc IV. generace je vápenaté hnojivo. Jedná se o inovativní výrobek, který je vysoce reaktivní (100 %) s 98% obsahem uhličitanu vápenatého (CaCO3) z ložisek přírodního křídového vápence. Celý výrobní proces je ekologický a bezpečný. Podívejte se na účinnost granulovaného vápence.

Reaktivita: 100% | Vlhkost: 5% ( +/ – 2%)
Složení: 93-98% Uhličitan vápenatý, CaCO3
Celkový vápník: Ca 48%
Jemnost mletí: 50%< 20 μm; 99% <100 μm
Velikost granulí: 2-6 mm

ZÁVISLOST JEMNOSTI MLETÍ NA ZMĚNU pH

Proč právě granulovaný vápenec?

Vápnění je zásadní pro přijatelnost živin a strukturu půdy. V zemědělství je vápník důležitý i jako živina, pro vodní režim a působí v půdě i fytosanitárně. Z živin je nejdůležitější pro přijatelnost fosforu. Díky 100% reaktivitě, 98% obsahu CaCO3 a výborné rozpustnosti dosáhneme při aplikaci na povrch rychlé optimalizace pH ve vrstvě 0-25 cm, kde je dobrá přijatelnost živin nejdůležitější. Vápenec je možné, díky granulaci a nižší prašnosti, snadno aplikovat běžnými rozmetadly i za méně vhodných povětrnostních podmínek.

Jaké jsou výhody granulovaného vápence AktiCalc IV. generace?

 • je jedinečný výrobek získaný mletím přírodního křídového vápence s unikátní 100% reaktivitou
 • umožňuje jednoduchou aplikaci
 • umožňuje celoroční hnojení pro všechny plodiny a travní porosty
 • lze použít přímo bez dalšího zapravení
 • je účinný při odkyselování a úpravě pH, jakož i při zlepšování fyzikální a chemické struktury půdy
 • zlepšuje zdraví rostlin a radikálně zvyšuje kvalitu a množství úrody!
 • nabízí prvotřídní kvalitu
 • znamená bezpečnost v rámci ekologického obdělávání půdy, Ekologické schválení KEZ
Chci vyzkoušet 24 tun / 1 kamion

Přípravek je vhodný pro použití v ekologickém zemědělství. Všechny naše produkty schválené pro ekologické zemědělství naleznete ZDE.

Jaké jsou výhody granulovaného vápence AktiCalc IV. generace?

 • je jedinečný výrobek získaný mletím přírodního křídového vápence s unikátní 100% reaktivitou
 • umožňuje jednoduchou aplikaci
 • umožňuje celoroční hnojení pro všechny plodiny a travní porosty
 • lze použít přímo bez dalšího zapravení
 • je účinný při odkyselování a úpravě pH, jakož i při zlepšování fyzikální a chemické struktury půdy
 • zlepšuje zdraví rostlin a radikálně zvyšuje kvalitu a množství úrody!
 • nabízí prvotřídní kvalitu
 • znamená bezpečnost v rámci ekologického obdělávání půdy, Ekologické schválení KEZ

Nejdůležitější výhody:

 • Je tvořen vysoce reaktivním, zároveň však bezpečným CaCO3 získaným z ložisek přírodního křídové vápence v rámci ekologického a bezpečného výrobního procesu.
 • Je granulovaný a snadno rozpustný ve vodě, která urychluje změnu pH půdy.
 • Aktivuje absorpci dusíku, fosforu, vápníku, hořčíku a bóru.
 • Stimuluje tvorbu blahodárné mikroflóry.
 • Zlepšuje fyzikální strukturu půdy.

 

VŠECHNY TYTO FAKTORY SPOUŠTĚJÍ ŘADU PROCESŮ, KTERÉ MAJÍ ZA NÁSLEDEK KVALITNĚJŠÍ A VYŠŠÍ ÚRODU.

Máte zájem o AktiCalc?

 info@bioaktiv.cz
 
+ 420 773 837 402

Jan Žitný - obchodní ředitel

CO JE SYSTÉM VÁPNĚNÍ AKTICALC?

Je to plán systematické úpravy pH pozemků na 3 roky, který je maximálně efektivní a šetrný k přírodě.

Máme dvě varianty tohoto plánu:

A) ø 200 kg/ha/rok – každoroční aplikace na stejnou plochu. Výhodou je každoroční úprava pH
v povrchové vrstvě půdy, pozvolné zvyšování pH a větší hektarový výkon rozmetadla. Menší pravi- delné dávky vápence pomáhají s uvolňováním a příjmem živin a vyrovnáváním se se suchem,
je to tedy vhodná reakce na klimatické změny a častější období bez srážek.

B) ø 500 kg/ha/3 roky – postupná rotace aplikovaných pozemků v 3-letém cyklu. Výhodou je razantnější změna pH v 1. roce a dodání většího množství Ca pro plodiny, které jsou na jeho odběr náročné.

CO PŘINÁŠÍ SYSTÉM VÁPNĚNÍ AKTICALC?

 • Pravidelné dodání vápníku, které zajistí rostlinám dostatečnou výživu Ca.
 • Nižší jednorázové dávky, které jsou šetrnější pro půdu a půdní mikroflóru oproti klasickému vápnění.
 • Zvýšení obsahu Ca v horní vrstvě půdy, které zlepšuje vzcházení rostlin.
 • Úpravu pH v povrchové vrstvě půdy, čímž zpřístupňuje živiny v blízkosti kořenového systému
 • Možnost vápnění i po aplikaci hnoje a ostatních stájových hnojiv, díky aplikacina povrch bez zapravení.
 • Rozložení nákladů na vápnění.

CO JE SYSTÉM VÁPNĚNÍ AKTICALC?

Je to plán systematické úpravy pH pozemků na 3 roky, který je maximálně efektivní a šetrný k přírodě.

Máme dvě varianty tohoto plánu:

A) ø 200 kg/ha/rok – každoroční aplikace na stejnou plochu. Výhodou je každoroční úprava pH
v povrchové vrstvě půdy, pozvolné zvyšování pH a větší hektarový výkon rozmetadla. Menší pravi- delné dávky vápence pomáhají s uvolňováním a příjmem živin a vyrovnáváním se se suchem,
je to tedy vhodná reakce na klimatické změny a častější období bez srážek.

B) ø 500 kg/ha/3 roky – postupná rotace aplikovaných pozemků v 3-letém cyklu. Výhodou je razantnější změna pH v 1. roce a dodání většího množství Ca pro plodiny, které jsou na jeho odběr náročné.

CO PŘINÁŠÍ SYSTÉM VÁPNĚNÍ AKTICALC?

 • Pravidelné dodání vápníku, které zajistí rostlinám dostatečnou výživu Ca.
 • Nižší jednorázové dávky, které jsou šetrnější pro půdu a půdní mikroflóru oproti klasickému vápnění.
 • Zvýšení obsahu Ca v horní vrstvě půdy, které zlepšuje vzcházení rostlin.
 • Úpravu pH v povrchové vrstvě půdy, čímž zpřístupňuje živiny v blízkosti kořenového systému
 • Možnost vápnění i po aplikaci hnoje a ostatních stájových hnojiv, díky aplikacina povrch bez zapravení.
 • Rozložení nákladů na vápnění.

Tabulka hnojení zemědělských plodin systémem AKTICALC

Typ plodinyOptimální pHStupeň citlivosti na nedostatek vápníkuDávkováníNejlepší období aplikacePřihnojování půdními živinamiHnojení organickým hnojivem v intervalech
Brambory4,0 – 7,0střední400 – 500 kg/haod sklizně do konce podzimuv růstové fáziminimálně 10 týdnů
Cukrová řepa6,0 – 7,5velmi vysoká500 – 1000 kg/hakonec podzimuv růstové fáziminimálně 5 týdnů
Hrách6,5 – 7,8vysoká400 – 600 kg/haod sklizně do konce podzimuv růstové fáziminimálně 5 týdnů
Ječmen6,0 – 7,5velmi vysoká500 – 1000 kg/haod sklizně do konce podzimuv růstové fáziminimálně 5 týdnů
Kukuřice6,6 – 7,0velmi vysoká500 – 1000 kg/haod sklizně do konce podzimu / jarav růstové fáziminimálně 5 týdnů
Len5,6 – 6,5střední200 – 300 kg/haod sklizně do konce podzimuv růstové fáziminimálně 5 týdnů
Oves setý4,5 – 6,5střední200 – 300 kg/haod sklizně do konce podzimuv růstové fáziminimálně 5 týdnů
Pšenice6,5velmi vysoká500 – 1000 kg/haod sklizně do konce podzimuv růstové fáziminimálně 10 týdnů
Řepka olejka6,0 – 7,0velmi vysoká400 – 600 kg/haod sklizně do konce podzimuv růstové fáziminimálně 5 týdnů
Travní porost6,0 – 7,5velmi vysoká500 – 1000 kg/hacelý rokanominimálně 10 týdnů
Tritikále5,0 – 7,0střední300 – 600 kg/haod sklizně do konce podzimuv růstové fáziminimálně 10 týdnů
Žito4,0 – 6,5nízká200 – 300 kg/haod sklizně do konce podzimuv růstové fáziminimálně 5 týdnů
Bílé zelí6,2 – 7,8vysoká500 – 1000 kg/hajarov růstové fáziminimálně 5 týdnů
Celer6,5 – 7,5vysoká300 – 600 kg/haod sklizně do konce podzimuv růstové fáziminimálné 2 týdny
Cibule6,5 – 7,5vysoká400 – 600 kg/haod sklizně do konce podzimuv růstové fáziminimálně 5 týdnů
Červená řepa6,0 – 7,5velmi vysoká500 – 1000 kg/haod sklizně do konce podzimuv růstové fáziminimálně 5 týdnů
Hlávkový salát6,0 – 7,5vysoká400 – 600 kg/hajarov růstové fáziminimálné 5 týdnů
Chřest6,4 – 7,5vysoká400 – 500 kg/haod sklizně do konce podzimuv růstové fáziminimálné 5 týdnů
Křen5,5 – 6,7vysoká400 – 600 kg/habezprostředně před výsadbouv růstové fáziminimálně 5 týdnů
Květák6,5 – 7,5velmi vysoká500 – 1000 kg/hajarov růstové fáziminimálně 5 týdnů
Mrkev6,5 – 7,5vysoká500 – 1000 kg/hazačátkem jarav růstové fáziminimálně 5 týdnů
Okurka6,0 – 7,2střední400 – 500 kg/hapo sklizniv růstové fáziminimálně 10 týdnů
Petržel6,5 – 7,5střední200 – 300 kg/hakonec podzimuv růstové fáziminimálné 5 týdnů
Pórek6,0 – 7,4střední200 – 300 kg/haod sklizně do konce podzimuv růstové fáziminimálné 5 týdnů
Rajské jablko5,2 – 6,0vysoká400 – 500 kg/haod sklizně do konce podzimuv růstové fáziminimálné 5 týdnů
Reveň5,5 – 7,0vysoká400 – 600 kg/haod sklizně do konce podzimuv růstové fáziminimálné 5 týdnů
Rybíz6,2 – 6,7střední400 – 600 kg/hapodzim / začátek jarav růstové fáziminimálně 10 týdnů
Ředkev6,0 – 7,4vysoká300 – 600 kg/hajarov růstové fáziminimálné 5 týdnů
Sela dera4,5 – 6,0nízká200 – 300 kg/haod sklizně do konce podzimuneminimálné 5 týdnů
Špenát6,0 – 7,5vysoká400 – 500 kg/haod sklizně do konce podzimuv růstové fáziminimálné 5 týdnů
Vlčí bob žlutý4,0 – 6,0nízká100 – 200 kg/haod sklizně do konce podzimuneminimálně 5 týdnů
Zelené fazolky6,5 – 7,8vysoká400 – 600 kg/haod sklizně do konce podzimuv růstové fáziminimálně 5 týdnů
Zelí (všechny druhy)6,2 – 7,8vysoká500 – 1000 kg/hajarov růstové fáziminimálně 5 týdnů

Naši spokojení zákazníci

kompletní reference
kompletní reference

Další produkty z kategorie Rostlinná výroba