BioAktiv CZ
Z tisku

Využijte drahá hnojiva efektivně

22. 7. 2022, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Aktuální situace v zemědělství testuje naše schopnosti v podnikání, pěstování a chovu. V takové turbulentní době je třeba znát své řemeslo a umět včas reagovat na zásadní změny, jako jsou ceny hnojiv a komodit, nebo legislativní změny.

Péče o půdu v praxi s živočišnou výrobou i bez

Spolupracujeme se špičkou ve svém oboru na straně zákazníků i dodavatelů tak, abychom společně dosáhli co nejlepších výsledků ve všech podmínkách. Příkladem je i úspěšná spolupráce s rodinným podnikem Agra Řisuty (Středočeský kraj) a Agrotechnik, spol. s r.o. (Jihočeský kraj). V praxi velice rozdílné podniky, ovšem se stejným cílem vyrábět kvalitní produkci a posouvat české zemědělství stále dál. Oba podniky vychází z poctivé práce s půdou a organickou hmotou za využití metod precizního zemědělství i nejmodernějších poznatků o fyziologii rostlin a znalosti místních podmínek.

“Na podniku intenzivně využíváme prvky precizního zemědělství. V současné situaci je pro nás zásadní plošně diferencované hnojení minerálních i organických hnojiv. Organika je pro nás základ hnojení. Jsou to laciné živiny a v kombinaci s precizním zemědělstvím velice efektivní výživa, hlavně při současných cenách.”

Ing. Vítězslav Krček, Ph.D. | agronom v Agra Řisuty

S efektivním využíváním živin z hnojení je na českém trhu spojen přípravek PlantAktiv pro rostliny. To potvrzuje nejen znalecký posudek Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, který konstatuje, že aplikace PlantAktivu pro rostliny prokazatelně vedla ke zvýšené intenzitě metabolických projevů půdní bioty a ke zvýšení aktivity půdních mikroorganizmů spojené s intenzivnější mineralizací půdní organické hmoty, ale i zemědělská praxe.

„V praxi jsme si ověřili spolehlivost a funkčnost PlantAktivu pro rostliny. A jelikož dodáváme do půdy dostatečné množství organické hmoty, chceme, aby byla efektivně využita. Proto se stal PlantAktiv pro rostliny součástí základní agrotechniky na velké části orné půdy.”

Ing. Zdeněk Job | vedoucí rostlinné výroby v Agra Řisuty

A že lze kvalitně pečovat o půdu i bez živočišné výroby potvrzuje také Ing. Ladislav Černý Ph.D. z Agrotechnik, spol. s r.o.

“Práce s půdou a dodání organiky je základ úspěšné agrotechniky. Na našem podniku bez živočišné výroby zařazujeme hodně meziplodin a podsevů. To vše doplňujeme o vápnění moderními granuláty během zimního období. Zařazujeme také oživení mikroorganismů pomocí PlantAktivu pro rostliny. Tím obohacujeme osevní postup a pečujeme o půdu.”

Ing. Ladislav Černý Ph.D. | Agrotechnik, spol. s r.o.

Podzimní výživa v nízkých dávkách s vysokým účinkem

Pro posílení kořenů a lepší využití N-P-K z půdy po vzejití a na jaře aplikujte postřikem 1 kg PlantAktivu pro rostliny spolu s herbicidem, čímž se nastartuje intenzivní vývoj kořenů, odnožování a zároveň se zvýší objem přijatých živin z půdy. Díky půdnímu účinku můžete pracovat i s porosty s velice malou listovou plochou. Univerzálnost, jednoduchost, stabilita výsledků a 20 let zkušeností v praxi – to jsou důvody, proč je PlantAktiv už řadu let jedním z nejpoužívanějších stimulátorů na českém trhu a zároveň má největší počet pozitivních referencí od zákazníků.

Následně v průběhu podzimu na základní výživu navažte listovou aplikací s insekticidem pro dodání potřebných živin a optimalizaci rostlin. Do porostů přes list aplikujte P s Mn a cytokininy, které podporují vývoj kořene, kořenového krčku a odnožení u pšenic. Pro zpevnění pletiv i pokrytí potřeby řepky je v dávce 120 g B s kyselým pH, díky čemuž lze spojit aplikaci s insekticidem a neriskujete jeho sníženou účinnost, což je při problémech s podzimní ochranou v posledních letech velmi důležité. Pro dodání energie, kterou rostlina v tuto fázi nutně potřebuje pro tvorbu pletiv, přidávejte i aminokyseliny. Řešením pro takový zásah je AktiFer Grow, který v jednom vstupu při dávkách do 2 l/ha pomůže k optimální struktuře prostu. To znamená v praxi zásadní usnadnění práce a hlavně rychlou a efektivní aplikaci v průběhu podzimu. Nehledě na to, že výsledek takové aplikace je na porostech vidět na první pohled!

“Hnojiva, která používáme, musíme používat efektivně. Hlavně problematický fosfor. Tady musíme jít dopředu, být o krok napřed a precizní zemědělství i produkty BioAktiv CZ nám to umožňují.”

Ing. Zdeněk Job | vedoucí rostlinné výroby v Agra Řisuty

Intenzita se vyplatí

Moderní výživa není jen o živinách, ale především o jejich využitelnosti a o tom, co se od výživy očekává – ekonomický zisk. Základem úspěšného hospodaření je a bude splnění základního cíle, kterým je dosáhnout dobrého ekonomického výsledku ve velice rizikovém podnikání, kterým zemědělství je.

Proto jsme tu my a sledujeme pro vás moderní trendy a děláme vlastní pokusy, abychom vám mohli nabídnout snadná, efektivní a ověřená řešení pro výživu.

  • (1) První krok je analyzovat si současnou situaci. Podívat se na vlastnosti půdy jako jsou pH, zásobenost živinami, půdní typ, klimatické podmínky a celkový výnosový potenciál polí. Nejčastější cíle jsou v praxi zvýšení výnosu a úspora nákladů za výživu a ochranu, případně stabilizace výnosů. Obojí vede ke zlepšení efektivity i ekonomických výsledků.
  • (2) Druhým krokem je podle těchto poznatků a dat vypracovat doporučení na úpravy výživy. Řešení musí být jednoduché a co nejúčinnější, často například doplnění síry a snížení dávek N, zařazení listových hnojiv pro zvýšení využitelnosti dusíku i snížení nákladů na ochranu rostlin, meziplodiny, zvýšení účinnosti pesticidů pomocí úpravy vody a další.
  • (3) Třetím krokem je na konci roku spolupráci vyhodnotit, poučit se z chyb i úspěchů a zdokonalovat tak pravidelně naší spolupráci. Díky tomu se společně posouváme neustále dopředu a jsme schopni úspěšně čelit i výzvám, které momentálně zažíváme.

Že se intenzita vyplatí potvrzuje i Ing. Vítězslav Krček, Ph.D.

”Prostě jsme si spočítali ceny. Při současných cenách se intenzita vyplatí ještě více, než tomu bylo dříve. Při zvýšení nákladů a ceny komodit se ziskovost po ha bez započítání dotací razantně zvyšuje. Otázka je, jak to půjde v budoucnu, každopádně je lepší rostlině pomoci, co to jde, a být při tom efektivní. Opačná strategie škrcení nedává smysl, protože nás to nemusí výnosově dohnat letos, ale obíráme se o další léta, kdy ta situace může být i horší. Je lepší na rostlině nešetřit.”

Ing. Vítězslav Krček, Ph.D. | agronom v Agra Řisuty

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer