BioAktiv CZ
Z tisku

AktiFer SuperPhos+Cu a PlantAktiv: účinná řešení pro zdravé plodiny a úsporu nákladů i v těžkých časech

17. 4. 2023, Ing. Martin Bohuněk, MBA

V současné době se zemědělství potýká s rostoucí ekonomickou zátěží, tlakem na snížení dopadu na životní prostředí a splnění cílů udržitelného rozvoje. Evropská unie se v rámci svého Green Dealu a nové Společné zemědělské politiky (SZP) zavázala k ambiciózním cílům, které zahrnují snížení spotřeby hnojiv a pesticidů a podporu udržitelných postupů. V BioAktivu neustále hledáme nová inovativní řešení, která vám pomohou přizpůsobit se novým podmínkám, snížit náklady a maximalizovat výnos.

Listová výživa a ochrana

Jedním z takových řešení je inovativní hnojivo AktiFer SuperPhos+Cu, které nabízí řadu výhod při pěstování nejrůznějších plodin, včetně brambor a řepky. Tento sofistikovaný přípravek nejenže dezinfikuje porosty a zlepšuje využití dusíkatých hnojiv, ale také snižuje potřebu používání fungicidů a insekticidů. Tím přispívá ke snížení dopadu zemědělství na životní prostředí a naplňuje cíle SZP a Green Dealu.

AktiFer SuperPhos+Cu je sofistikované PK + Cu hnojivo s prolinem, které silně stimuluje metabolismus rostlin, ozdravuje je a zvyšuje jejich schopnost přijímat dusík z půdy. Díky velkému obsahu prolinu rostlina lépe pracuje s vodou a je připravena na stres. Toto hnojivo je ideální pro pěstování brambor, řepky a dalších zemědělských plodin, protože podporuje jejich zdraví a zlepšuje využití dusíkatých hnojiv. Při pěstování brambor lze AktiFer SuperPhos+Cu použít v dávce 0,6–2 l/ha, od malých hlíz do zasychání porostu (BBCH 41–97). V případě pěstování řepky ozimé se doporučuje aplikovat AktiFer SuperPhos+Cu v dávce 0,6–1 l/ha, společně s prvním až druhým insekticidem. Tato kombinace pomáhá zvýšit využití dusíku z minerálních hnojiv a zvyšuje odolnost řepky vůči mrazu a suchu. Zároveň silně dezinfikuje staré listy napadené po zimě plísní a oddaluje tak potřebu aplikace fungicidu.

Kromě brambor a řepky lze AktiFer SuperPhos+Cu použít i pro mnoho dalších plodin, jako jsou obilniny, cukrová řepa, mák setý, jarní ječmen, zelenina, kukuřice, réva vinná a ovocné stromy. Dávkování a aplikace se liší podle typu plodiny, což z něj činí univerzální řešení.

Výhody použití AktiFer SuperPhos+Cu zahrnují:

  • ozdravení rostliny a podpora účinnosti fungicidů
  • stimulace metabolismu rostlin a zlepšení hospodaření s vodou
  • zvýšení využitelnosti dusíku z minerálních hnojiv
  • zvýšení odolnosti vůči mrazu a suchu
  • úspora nákladů na minerální hnojiva a fungicidy

Tímto způsobem AktiFer SuperPhos+Cu přispívá k udržitelnějšímu a efektivnějšímu zemědělství, snižuje náklady na fungicidy a insekticidy a zlepšuje zdraví a kvalitu plodin.

Agrotechnický pokus s produkty BioAktiv CZ pro pěstování řepky v různých podmínkách

Varianta 0:

kontrola

Varianta 1:

podzim: PlantAktiv 1 kg | AktiFer Grow 2l | AktiFer S 1l

jaro: AktiFer S 1l | AktiFer SuperPhos+Cu 1l

LokalitaKrásenskoPertolticeKunín/MankoviceLuže/LoučeňPrůměrBioAktiv CZPřínos (q)
výnos 20204,274,112,43,413,553,832,8 (+8 %)
výnos 20213,383,893,01x3,443,864,3 (+13 %)
výnos 20224,66x4,683,484,274,623,5 (+8 %)
Pokud tabulku nevidíte celou, skrolujte doprava.

Základní výživa a půdní úrodnost

Dalším zajímavým produktem, který si zaslouží pozornost v souvislosti se snižováním dopadu zemědělství na životní prostředí a zlepšováním efektivity rostlinné výroby, je PlantAktiv pro rostliny. Tento produkt nabízí řadu výhod pro růst a zdraví rostlin, stejně jako pro půdní úrodnost. PlantAktiv je vyroben z kyslíkem aktivovaného sulfátu hořčíku a je určený pro všechny zemědělsky pěstované plodiny.

Princip účinku je založen na podpoře aerobních procesů v půdě (mineralizace a nitrifikace) a hlavními přínosy tohoto produktu jsou:

  • vyšší využitelnost hnojiv – zvýšení podílu dostupných a rostlinou přijatých živin
  • podpora zakořenění
  • zlepšení struktury půdy
  • zvýšení retence vody v půdě o 9–14 %
  • zvýšení výnosu o 5–15 %

Tyto vlastnosti přispívají k lepšímu využití základní výživy a ke zvýšení zisku. PlantAktiv také pomáhá omezit ztráty zisku v suchých letech, zvyšuje dlouhodobou půdní úrodnost a snižuje utužení půdy.

Aplikace PlantAktivu je jednoduchá: 1 kg produktu na hektar se rozpustí ve 150–400 litrech vody. Dávkování a načasování aplikace se liší podle typu plodiny, ale obecně se používá u dvouděložných plodin od 2–3 pravých listů do dlouživého růstu a u obilovin od počátku fáze odnožování do prvního kolénka. PlantAktiv je mísitelný s herbicidy, fungicidy, insekticidy a ostatními hnojivy (s výjimkou DAM 390). Pro jarní plodiny jako je jarní ječmen, kukuřice, maky a cukrová řepa se doporučuje aplikovat PlantAktiv (1 kg/ha) pro rostliny spolu s herbicidem. Tato aplikace zpřístupní rostlinám přijatelné živiny z půdy a podpoří zakořenění. PlantAktiv se aplikuje převážně na půdu, takže nevyžaduje velkou listovou plochu. V případě jařin je to spolu s mořením jedna z mála cest, jak porost v těchto raných fázích podpořit a zajistit si dobrou startovní pozici.

AktiFer SuperPhos+Cu a PlantAktiv představují inovativní a ekologicky šetrná řešení pro zemědělce zaměřující se na pěstování brambor, řepky a dalších plodin. Díky svým pozitivním vlastnostem a stovkám úspěšných referencí poskytnutých na základě ověřeného účinku v praxi představují spolehlivou investici do zdraví a růstu vašich plodin. S pomocí těchto produktů lze dosáhnout lepších výsledků při minimalizaci nákladů a zároveň podpoře zdraví a růstu hospodářských plodin. Vyzkoušejte AktiFer SuperPhos+Cu a PlantAktiv a přesvědčte se o jejich účinnosti sami. Všechny naše doporučení a aktuální informace sledujte pravidelně na BioAktiv Reportér.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer