PlantAktiv pro rostliny – podpůrný rostlinný přípravek

PlantAktiv je podpůrný rostlinný přípravek, který podporuje uvolňování a efektivní příjem živin, zakořenění a navyšuje výnos o 5–15 %.

Takto působí hlavně díky podpoře procesu mineralizace a nitrifikace, tím že zvyšuje obsah kyslíku v půdě a tudíž množení a aktivitu aerobních bakterií a mikroorganismů. To podporuje přeměnu živin na dobře přijatelné formy pro rostliny a tím zvyšuje využitelnost minerálních a organických hnojiv. Dále si rostlina vyvine větší a rozvlásněnější kořenový systém, kterým dokáže lépe přijímat živiny a vodu. Rostlina je tak odolnější vůči stresovým faktorům jakým jsou například choroby a sucho.

PlantAktiv je vhodný pro všechny plodiny pěstované v zemědělství.

Co je to mineralizace a nitrifikace?

Mineralizace je proces rozkladu organických látek. Z organických vazeb se uvolňují živiny, které mohou rostliny využít. Dochází k uvolňování živinných prvků, jako jsou dusík, fosfor, síra aj. v minerální formě, ve které jsou částečně přijatelné pro rostliny, nebo se dále přeměňují na lépe přijatelné formy.
Nitrifikace je klíčovým procesem přeměny živin v půdě. Dochází při ní k přeměně dusíku na, pro rostliny lépe přijatelnou, nitrátovou formu. Na tento proces mají zásadní vliv aktivita mikroorganismů a vnější podmínky, jako jsou teplota, obsah vody i kyslíku v půdě.

Jaké jsou výhody PlantAktivu pro rostliny?

  • Lepší využití dusíku a živin
  • Zlepšuje strukturu půdy
  • Pomáhá k tvorbě humusu
  • Rychlejší rozklad posklizňových zbytků
  • Výrazný nárůst kořenů a kořenového vlásnění
  • Zvyšuje odolnost rostlin a schopnost jejich regeneraci
  • Zlepšuje kvalitu plodin
  • Pomáhá k zvýšení výnosu o 5 až 15 %

Máte zájem o PlantAktiv pro rostliny?

Pište na info@bioaktiv.cz nebo volejte + 420 773 837 402
Nebo nám pošlete zprávu přes náš formulář.

Doporučení pro aplikaci

Podpůrný rostlinný přípravek PlantAktiv doporučujeme aplikovat pro dvouděložní plodiny od 2 až 3 pravých listů do dlouživého růstu. U obilovin používejte od počátku fáze odnožování do prvního kolénka. PlantAktiv můžete mísit s herbicidy, fungicidy, insekticidy a ostatními listovými hnojivy mimo hnojivo DAM 390.

Dávkování

1 kg PlantAktivu pro rostliny na hektar rozpusťte ve 200 – 400 l vody. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat nebo nahlédnout do katalogu přípravku na ochranu rostlin.

Naši spokojení zákazníci