BioAktiv CZ

Balíček pro jarní ječmeny

Léta zkušeností, výzkumů a inovací nám ukázala, že pro stimulaci růstu a maximalizaci výnosového potenciálu u jarního ječmene je ideální triumvirát tří našich přípravků – PlantAktiv pro rostliny, AktiFer Grow a AktiFer SuperPhos + Cu. A protože této kombinaci výhradně věříme a víme, že je to opravdu to nejlepší, co můžete na svém poli aplikovat, nabízíme ho našim zákazníkům ve zvýhodněném balíčku. Mimořádně přínosný je pro jarního ječmen, u kterého se snažíte o dosažení té nejvyšší sladovnické kvality.

Víceletý vliv aplikace PlantAktivu v odnožování na výnos zrna jarního ječmene (2018 – 2020)

Společně s AGROEKO Žamberk jsme ve víceletých pokusech zjišťovali, jaký dopad má PlantAktiv, AktiFer Grow a AktiFer SuperPhos + Cu na výnos jarního ječmene a také množství N-látek z hlediska sladovnické kvality. V případě aplikace PlantAktivu jsme dosáhli 7% rozdílu ve výnosu a snížení obsahu N-látek o 0,5 %.

Jak na aplikaci?

V jarních ječmenech začínáme aplikací herbicidu. K němu je ideální přidat 1 kg/ha PlantAktivu pro rostliny který nastartuje přeměnu a uvolňování živin z půdy tak, aby je ječmen přijal včas a v co největším množství právě v první třetině vegetace. Pokud máme dostatečnou listovou plochu, přidáme 2 litry AktiFer Grow kombinující koncentrovanou výživu (Mn, B a P) se stimulací (aminokyseliny pro dodání energie a cytokininy pro podporu odnožování a zakořenění). To nám zajistí, že ječmen bude intenzivně růst (kořen i nadzemní část rovnoměrně) a dostatečně odnožovat. 

Jednoduchý zásah, kterým dokážeme dát porostu sílu a optimální strukturu. Což je to, co potřebujeme pro druhou polovinu vegetace, kdy ječmen snese jen drobné korekce a řešíme především jeho zdravotní stav. Během sloupkování přidáme 0,6 l/ha AktiFer SuperPhos + Cu, čímž dodáme energii a porost hezky ozdravíme a pošetříme fungicid na praporec. Balíček kompletně cílí na maximální využití dusíku v první polovině vegetace a na co nejnižší obsah v zrnu díky výnosu, rychlejšímu využití dusíku a dobrému zdravotnímu stavu. Rostlině dodáme všechno, co potřebuje – výživu, stimulaci a ochranu. Navíc je v posledním vstupu prolin, který zvyšuje odolnost proti vysokým teplotám a snižuje spotřebu vody. To je pro závěr vegetace klíčový detail. 

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Jan Žitný, obchodní ředitel a váš odborný poradce