BioAktiv CZ
Doporučení

Newsletter 1/2020: Doporučení pro práci s porosty v další fázi vegetace, 1. část

6. 1. 2020, Ing. Martin Bohuněk, MBA

První vlna aplikací v ozimech je v plném proudu, a proto přinášíme doporučení pro práci s porosty v další fázi vegetace. Hlavním úkolem je ozdravení porostů po různorodém poškození mrazy a příprava na nepříznivé klima v roce 2020, které už se nám začíná projevovat. Cesta vede přes včasné základní hnojení N a S hnojivy a následně systém sofistikované foliární výživy. Ta kombinuje listovou výživu, stimulaci a ochranu.

Řepka

Situace:


Porosty jsou často poškozeny mrazy, sílí tlak škůdců a začíná se opět projevovat deficit srážek. Klíčovým úkolem je teď porosty adekvátně doživit, udržet přijatelný zdravotní stav a připravit se na případné přísušky.

Doporučení:

  • AktiFer Macro EXTRA 2 l/ha: v butonizaci v TM s insekticidem nebo fungicidem pro podporu a udržení květních pupenů a následně šešulí! Případně tuto aplikaci spojujeme s AktiFer SuperPhos+Cu u velice poškozených porostů pro ozdravení a rychlou regeneraci poškozených pletiv.
  • AktiFer S 1-2 l/ha: pro dodání S a integrovanou fungicidní ochranu před květem i během květu. Vynikající je aplikace AktiFer S 2-3 l/ha na zelené šešule měsíc před sklizní (TM s 5-10 kg močoviny na zvýšení obsahu tuku a HTS)
    / Potřeba síry pro obilniny 20-25 kg S/ha, řepka 50–60 kg S/ha to znamená, že foliární aplikace doplňuje základní hnojení sírou (např. DASA, Wigor). U řepek se v závěru vyplatí také aplikace 2l/ha s lepením, zvyšuje HTS a snižuje výskyt černí. /

Pšenice a ječmen ozimý

Situace:


U obilnin stále platí, že jsou po zimě v dobré kondici, hustší bez další potřeby zahušťování, momentálně po stresech mrazem. U takových porostů se zaměříme hlavně na nastartování metabolismu, regeneraci a ozdravení popálených rostlin.

Doporučení:

  • AktiFer SuperPhos+Cu 0,6 l/ha s regulací: dodání P a Cu zlepší příjem a využití dusíku, ozdravuje porost fungicidním efektem (zásadní pro hustší i mrazem poškozené porosty) a díky obsahu účinných látek zvyšuje odolnost suchu (vyšší hladina aminokyseliny prolin)
  • V případě silnějších porostů nebo přísušku korigujeme výživný stav 0,5-1 l AktiFer Micro pro udržení výnosového potenciálu klasu, ideálně v průběhu sloupkování.

Těžce poškozené rostliny mrazem

Situace:

Těžší poškození je lokální a otázka hlavně náchylnějších odrůd a chladnějších ploch. Pro takové plochy je klíčové ozdravit poškozené části rostlin, které jsou vstupní branou pro choroby, a nastartovat intenzivní regeneraci poškozených pletiv a následný intenzivní růst.

Doporučení:

AktiFer SuperPhos+Cu 0,6 l/ha pro zaléčení + AktiFer Macro EXTRA 2 l/ha pro intenzivní růst a regeneraci.

Ječmen jarní

Doporučení:

1. VSTUP
PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha) s herbicidem

Jednoduchá aplikace v tank mixu s herbicidem, kterou zvýšíme příjem dusíku, fosforu a síry rostlinami z půdy. Zároveň podpoříme zakořenění a odnožení ječmenů, které mají krátkou vegetační dobu a tento stimul v počátku růstu velice ocení. Tato aplikace má stabilní rentabilitu i v sušších letech.

2. VSTUP
AktiFer SuperPhos+Cu 0,6 l/ha

Podporuje fungicid ozdravným efektem P a Cu a díky obsahu účinných látek zpevňuje pletiva a zvyšuje odolnost vůči suchu a napadení houbovými chorobami. V případě už stresovaných porostů aplikujeme s fungicidem AktiFer Micro 1l/ha.

Mák

Doporučení:

1. VSTUP
PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha) postřikem v přízemní růžici

Stejně jako v ječmenu absolutně základní a jednoduchá aplikace v tank mixu s chemií, kterou zvýšíme příjem dusíku, fosforu a síry rostlinami z půdy. Zároveň podpoříme zakořenění a bujný růst máku. Výhoda je i půdní účinek PlantAktivu, protože funguje i v porostech s malou listovou plochou, které jinak zachytí jen malou část listových aplikací!

2. VSTUP
AktiFer SuperPhos+Cu (1 l/ha) ve fázi butonizace

Aplikací dále stimuluje intenzivní růst máku. Fosfor s mědí podporují metabolismus a zároveň zvyšují účinek fungicidní ochrany. Optimalizuje hospodaření s vodou, rostlina se připravuje na období sucha.AktiFer S (1 l/ha) ke každému vstupu

Síra je výborným doplňkem listových aplikací. Z hlediska výživy zlepšuje využití dusíku a tvorbu bílkovin v rostlině. Zároveň systematickým dodáváním síry, mědi a fosforu do listových aplikací přidáváme fungicidní clonu, tím podporujeme v účinnosti fungicidní ochranu.

Kukuřice

Doporučení:

PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha) s herbicidem

U kukuřic je hlavním vstupem PlantAktiv pro rostliny s herbicidem pro vytvoření dostatečně mohutného kořenového systému, zvýšení příjmu živin a rychlý růst v počátku vegetace. Zároveň se díky většímu počtu kořenových vlásečnic tvoří v rostlině větší množství cytokininů podporujících dělení buněk a další intenzivní růst. Díky půdnímu účinku se jedná o velice efektivní ošetření i do porostů s malou nebo žádnou listovou plochou.

OCHRANA

Doporučujeme zlepšit účinnost pesticidů díky Akti pH a ostatním listovým hnojivům AktiFer

Doporučení:

  • 100 ml/ha Akti pH a ostatní listová hnojiva AktiFer
  • Systematické dodávání S a Cu pro integrovanou fungicidní ochranu (AktiFer SuperPhos+Cu, AktiFer S a AktiFer Element S-800)

Situace:

Vzhledem k omezování účinných látek a zvyšujícímu se tlaku škůdců myslete i na účinnost aplikací. Víme, že na účinnost chemické ochrany má vliv mnoho faktorů jako teplota, sluneční svit, obsah smáčedel aj. Zásadní je i pH vody se kterou chemii mícháme v postřikovači. Při vyšším pH se chemie rychle rozkládá a má nižší účinnost, proto je dobré vodu změřit a v případě potřeby okyselovat. Zvláštní pozor si musíme dávat i na mixy s borem, který je velice zásaditý (pH 10-12). Pro tento účel využijeme podle pH 50-150 ml/ha Akti pH, které vodu okyselí a výrazně prodlouží účinnost chemické ochrany. Zároveň všechna hnojiva AktiFer mají pH pod 7, aby při smíchání s chemií problém opět nezhoršovala. Naopak díky vysokému obsahu smáčedel účinnost ještě zvyšují a systematickým zařazováním fosforu, mědi a síry přidáváme i solidní fungistatický efekt všem aplikacím.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer