BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 15/2021: Moderní listová výživa jarních plodin

12. 4. 2021, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Umět pružně reagovat na změnu je v dnešní době základem úspěchu. Počasí, pandemie, legislativní změny a další vnější vlivy jsou často důvodem, proč věci neběží podle plánu. Tady platí, že čím víc informací a možností máme, tím lépe se dokážeme přizpůsobit a uspět. Zásadní je neomezovat se jen na úzký okruh technologií a proměnných – odrůda, základní výživa, lokalita a správný fungicid – ale brát v potaz i listovou výživu, stimulaci, rozbory rostlin i půdy a mnoho dalších možností, jak udělat rostlinnou výrobu efektivnější. Jedná se o položky relativně levné, přitom často s razantním efektem. Především však nabízejí mnoho možností, jak s rostlinou pracovat a “komunikovat” v průběhu vegetace.

Efektivní vápnění a základní výživa i při pozdějších výsevech a za sucha

Pro všechny plodiny je absolutním základem pH půdy. V posledních letech ale zavedené metody nabourala razantní změna klimatu a velmi vlhký podzim 2020. Nestíhalo se sít, stříkat ani pořádně vápnit. Přitom pro jarní ječmeny, máky i cukrovou řepu je pH půdy klíčovým předpokladem úspěchu. Pro rychlou úpravu pH doporučujeme systém vápnění AktiCalc 200–500 kg/ha přímo do porostu. Takto se upraví pH v povrchové vrstvě půdy a dodá se přijatelný Ca přímo ke kořenovému systému. Tím se zlepšuje vzcházení a celkový příjem živin. Výsledkem je rostlina odolná vůči nepřízni počasí. Systém vápnění AktiCalc je moderní a efektivní řešení, při kterém využijeme 99 % materiálu, který aplikujeme, a pH si upravíme sami, rychle, kdy a kde potřebujeme.

Intenzita příjmu živin z půdy, hlavně u jařin, je závislá na půdní aktivitě a dostatku srážek. V letošním roce bude při pozdnějších termínech obzvlášť důležité dostat živiny do rostlin co nejrychleji, aby se využila jejich krátká vegetace co nejlépe. Aplikace 1 kg/ha PlantAktivu pro rostliny řeší 3 základní věci:

  1. Zpřístupňuje NPS z půdy a zrychluje jejich příjem rostlinou, čímž zvyšuje využitelnost minerálních hnojiv.
  2. Podporuje růst vlásečnicových kořenů (zvětšuje razantně celkovou plochu kořenového systému), díky čemuž rostlina lépe přečká suchá období a zachytí a využije více srážek a přijme daleko více živin.
  3. Zvyšuje kapacitu půdy zadržovat vodu díky podpoře aerobních procesů a aktivaci organické hmoty v půdě

Jde tedy o ideální řešení pro všechny běžně pěstované jarní plodiny, jakými jsou jarní ječmen, mák, cukrová řepa a obzvláště kukuřice na siláž i zrno! Obrovskou výhodou je možnost aplikace s herbicidem, tedy hned v prvních fázích růstu. Účinnost tohoto zásahu je dlouhodobě hodnocena přesnými pokusy Selgen a.s., ČZU, Mendelovou univerzitou nebo na zkušební stanici v Nechanicích. Výsledky jasně ukazují, že tento zásah se vyplácí v lepší i horších letech a je proto absolutním základem našeho doporučení pro všechny jařiny. 

Listová výživa v ječmenu

V jarních ječmenech začínáme aplikací herbicidu. K němu je ideální přidat 1 kg/ha PlantAktivu pro rostliny, který nastartuje přeměnu a uvolňování živin z půdy tak, aby je ječmen přijal včas a v co největším množství právě v první třetině vegetace. Pokud máme dostatečnou listovou plochu, přidáme 2 litry AktiFer Grow kombinující koncentrovanou výživu (Mn, B a P) se stimulací (aminokyseliny pro dodání energie a cytokininy pro podporu odnožování a zakořenění). To nám zajistí, že ječmen bude intenzivně růst (kořen i nadzemní část rovnoměrně) a dostatečně odnožovat.

Jednoduchý zásah, kterým dokážeme dát porostu sílu a optimální strukturu. Což je to, co potřebujeme pro druhou polovinu vegetace, kdy ječmen snese jen drobné korekce a řešíme především jeho zdravotní stav. Během sloupkování přidáme 0,6 l/ha AktiFer SuperPhos + Cu, čímž dodáme rostlinám energii, porost ozdravíme a pošetříme fungicid na praporec. Tímto vstupem dodáme vše, co je potřeba – výživu, stimulaci a ochranu. Navíc je v posledním vstupu prolin, který zvyšuje odolnost proti vysokým teplotám a snižuje spotřebu vody. To je pro závěr vegetace klíčový detail.

Listová výživa ostatních jařin

Stejné principy, jako u ječmene, lze s mírnou obměnou využít i v kukuřicích, cukrovkách, bramborách či ovsu, kde volíme listové zásahy podle potřeb jednotlivých plodin a stanovených cílů. Řada hnojiv AktiFer je svým složením a procesem výroby na špičce technologického vývoje a řeší potřeby rostlin a farmářů tím nejefektivnějším možným způsobem. Hnojiva AktiFer:

  • jsou výborně vstřebatelná díky technologii nanočástic a velkému množství smáčedel
  • jsou pohodlná při aplikaci, protože stačí používat nízké dávky díky suspenzní formulaci
  • obsahují potřebné živiny a podpůrné látky pro konkrétní růstové fáze – makro i mikro, aminokyseliny, Epin atd.
  • výborně se doplňují s chemickou ochranou díky dobré mísitelnosti, nízkému pH a smáčedlům)

Díky unikátní kombinaci půdních a listových aplikací se nám daří dosahovat stabilních a velice rentabilních výsledků. Tím dokážeme popírat i zažité dogma, že listové aplikace a stimulace mají účinek jen v případě problémů. Jak ale můžete vidět z výsledků z kukuřic, ječmenů nebo cukrové řepy, jsme schopni dosahovat každoročně dobrých výsledků za horších, normálních i dobrých podmínek. S výběrem správného zásahu vám rádi poradíme na základě předchozí konzultace, která nám umožní volit vždy ten nejsnazší a nejefektivněji postup, jak doplnit stávající agrotechniku.

Kukuřice a okopaniny

Hlavním vstupem u všech okopanin je 1 kg PlantAktivu pro rostliny na uvolňování a příjem živin z půdy a podporu zakořenění v TM s herbicidem. Klíčové je to hlavně u porostů s organickou výživou, kde PlantAktiv aktivně rozkládá a uvolňuje živiny v době, kdy to kukuřice efektivně využívá pro svůj růst. Vynikající výsledky jsou u kukuřic ve fázi 6 – 8 listů s aplikací AktiFer SuperPhos + Cu 0,6 l a AktiFer Micro 0,5 l. U brambor zase můžeme podpořit i nasazení počtu hlíz aplikací 2 l AktiFer Grow a podpořit fungicidní aplikace pravidelným dodáváním síry.

U cukrové řepy přidáváme k fungicidním aplikacím i aplikaci 0,6 – 1 l AktiFer SuperPhos + Cu a 0,5 l síry. Výborně se tím dezinfikuje porost a podpoří se i fungicidní ochrana. Zároveň tento vstup dodává velké množství fosforu a mědi pro intenzivní metabolismus rostliny.

Mák

Při normálním průběhu doporučujeme aplikovat 1 kg PlantAktivu pro rostliny od 2 pravých listů do vytvoření přízemní růžice, čímž nakopneme příjem živin a zakořenění máku. Poté se aplikuje 1 – 2 l AktiFer SuperPhos + Cu v přízemní růžici až butonizaci pro ozdravení a dodání fosforu. Tento vstup, který přináší až 13% nárůst ve výnosu, máme odzkoušený s předním českým výrobcem osiva máku setého, společností Labris. Podle konkrétní agrotechniky doplňujeme pravidelně přes list i mikroprvky (AktiFer Micro 1 l/ha) a síru (AktiFer S 0,5-1 l/ha) Takový vstup doporučujeme konzultovat s naším odborným poradcem.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiCalc

Granulovaný vápenec

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry
Doporučujeme Sekce Reportéra