BioAktiv CZ
Reference

Selgen, a. s. a Šlechtitelská stanice Úhřetice: ječmen 2020

Pardubický kraj, 253 m n.m.
Ječmen

AGROTECHNIKA: Orba, kompaktor 

HNOJENÍ: Celková dávka N 140 kg – před setím NKP, v sezóně LAV

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 253 m. n. m.

PŮDA: Střední hlinitá

ÚHRN SRÁŽEK: 487 mm

ODRŮDY: Francin, Sebastian

Společně se společností Selgen a.s. vyhodnocujeme již 6. sezónu vliv aplikace PlantAktivu na výnos ječmene jarního. V přesných maloparcelkových pokusech na šlechtitelské stanici v Úhřeticích prokázal přípravek PlantAktiv svoji účinnost ve všech sezónách, včetně pozitivního vlivu na zdravotní stav porostu. Vedoucí šlechtitelské stanice v Úhřeticích Tomáš Bláha výsledky komentuje slovy: „PlantAktiv hodnotím jako přípravek, jehož použití v jarních ječmenech je vidět na první pohled.“

Výsledky:

Varianta Rok
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kontrola 9,69 t 9,1 t 10,7 t 7,69 t 4,7 t 4,19 t 5,40 t
PlantAktiv 10,28 t  9,52 t 11,15 t  8,06 t 4,8 t 4,54 t 5,80 t
Přínos 5,9 q/ha (5 %) 4,2 q/ha (6 %) 4,5 q/ha (4 %) 3,7 q/ha (5 %) 1 q/ha (2 %) 3,5 q/ha (8,3 %) 4q/ha (7,4%)
Kč/ha 2.360Kč 1.680 Kč 1.780 Kč 1.480 Kč 400 Kč * 1.400** 935,-**

* Pokusy poškozeny suchem, pokles výnosu o více jak 50 %

** Vzhledem k suchému vývoji počasí byl aplikován k variantě, kde byl použit PlantAktiv 1 kg/ha také SuperPhos + Cu v dávce 0,6 l/ha.

počítáno s cenou jarního ječmene 4000,-/t

V Úhřeticích dne 1.10.2020

Bc. Tomáš Bláha, vedoucí SŠ Úhřetice

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu