BioAktiv CZ
Reference

Mendelova Univerzita v Brně, pokusná stanice Žabčice

Jihomoravský kraj, 182 m n.m.
Kukuřice

V roce 2019 byl na naší pokusné stanici založen víceletý maloparcelový pokus společnosti BioAktiv CZ s.r.o. na ověření účinků PlantAktiv pro rostliny a také mimokořenové výživové řady AktiFer. Cílem pokusu bylo jednak ověření vlivu těchto produktů na zlepšení ekonomiky pěstování polních plodin a z dlouhodobého pohledu vliv na zlepšování půdních parametrů.

Fotografie z vegetační kontroly provedené 3. 7. 2019

Agrotechnika:

PLODINA/ODRŮDA: kukuřice zrnová / SY ORPHEUS
VÝŽIVA A HNOJENÍ: 4. 4. 2019 Močovina (160 N)
CHEMICKÁ OCHRANA: 21. 5. 2019 Capreno + Mero, 27. 6. 2019 Ampligo
APLIKACE PLANTAKTIVU: 3. 6. 2019
APLIKACE AKTIFER: 25. 6. 2019 AktiFer Micro + AktiFer SuperPhos, 2. 7. 2019 AktiFer Element S-800
SKLIZEŇ: 29. 10. 2019

Metodika a výsledky pokusu: 

Pokus byl založen ve 3 variantách, kdy výměra jedné varianty byla 75 m2. Viz tabulka.

Varianty Přípravek Množství BBCH Výnos (t/ha)
1. Kontrola Bez zásahu 9,4
2. PlantAktiv PlantAktiv 1 kg 13-18 10,3
3. PlantAktiv + AktiFer PlantAktiv 1 kg 13-18 11,16
AktiFer Micro 1l 18 – 30
SuperPhos 1l
AktiFer Element S-800 1l týden po druhé aplikaci

Ekonomický přínos: 

PlantAktiv 3.333 Kč/ha 

PlantAktiv + AktiFer 6.071 Kč/ha 

(při ceně zrnové kukuřice: ÚZEI listopad 2019 – 4.142 Kč/t)

Z výsledků pokusu je jasně patrný vliv produktů společnosti BioAktiv CZ. Varianta s PlantAktivem pro rostliny dosáhla oproti kontrolní ploše o 0,9 t/ha vyššího výnosu (10 %).  Varianta s kombinací produktů AktiFer dosáhla dokonce o 1,76 t/ha vyššího výnosu (19 %).

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

Aktifer Element
S-800

Tekuté listové hnojivo pro pozvolné a efektivní dodání síry

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg