Revoluční technologie pro zemědělství

Společnost BioAktiv CZ s.r.o. se zaměřuje na aplikaci nejnovějších trendů a inovativních technologií v zemědělství – jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. Naše produkty z řady BioAktiv, AktiCalc i Polcalc, AktiFer a Akti pH jsou ověřené v praxi zemědělskou výrobou v ČR i po celém světě.
Z portfolia produktů vyniká PlantAktiv pro rostliny, který se již stal standardem v podnicích po celé ČR, a byl od roku 2011 aplikován na více než 780 000 hektarech se skvělými výsledky a průměrným navýšením výnosu o 7 %. Každoročně našim zákazníkům přinášíme díky efektivitě produktů z našeho portfolia více jak 500 milionů korun zisku.
Zakládáme si na spokojenosti našich zákazníků, kterým poskytujeme rozsáhlý servis včetně odborných konzultací s předními odborníky a pomoci při vyhodnocování ekonomického přínosu doporučených produktů. Naším cílem je pomáhat českým zemědělcům k lepší efektivitě a ekonomice zemědělské výroby.

Milan Zvonař a Tomáš Dolejš,
jednatelé firmy BioAktiv CZ s.r.o.

prohlédněte si náš katalog

ROSTLINNÁ VÝROBA

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

OSTATNÍ

Co o nás říkají zákazníci

PlantAktiv pro rostliny jsme vyzkoušeli letos poprvé na pšenici ozimé. PlantAktiv jsme aplikovali na polovinu pole, abychom mohli objektivně posoudit vliv na výnos. Z výnosové mapy je jasně zřetelné, že výnos na ošetřené části pole je celkově vyšší, a tudíž můžeme konstatovat, že PlantAktiv pro rostliny nám přinesl pozitivní ekonomický efekt. Přípravky BioAktiv používáme i v naší živočišné výrobě a jsme s nimi velice spokojeni a můžeme je jen doporučit.

Agrospol Jeřany - Maršovice
Ing. Ondřej Čáp
všechny reference >>>

Kontrola porostu proběhla dne 15.5.2014. Část pozemku byla ponechána jako kontrola. Při procházení porostem byl na první pohled vidět rozdíl, a to v barvě, vyrovnanosti a hustotě porostu na části aplikované PlantAktivem pro rostliny. Největší rozdíl byl však v mohutnosti rostlin a kořenového systému. U rostlin, kde byl aplikován PlantAktiv bylo velice těžké, kvůli množství vlásečnic, oddělit hlínu od rostliny.

ZD Rosice u Chrasti
Ing. Zdeněk Mašín
všechny reference >>>

Přípravky BioAktiv používáme již 3 roky jak v živočišné, tak v rostlinné výrobě. Za tu dobu jsme se mnohokrát přesvědčili, že nám přinášejí mnoho pozitivních efektů, které se, mimo jiné, projevují na našich ekonomických výsledcích.

Agrossyn
Bc. Ondřej Bačina
všechny reference >>>

V červenci 2016 jsem hodnotila stav porostů ozimé pšenice. Zjistila jsem, že pozemky, na které byl aplikován PlantAktiv jsou ve výrazně lepším stavu než porosty, které ošetřeny nebyly. Už na první pohled byla vidět sytější barva, méně chorob a více odnoží. Při bližším zkoumání porostů byl jasný rozdíl v kořenovém systému, který byl daleko vyvinutější než u neošetřené varianty a tím rostliny lépe překonaly relativně suchou zimu. Ty samé rozdíly se projevily i u řepky ozimé. Rostliny, na které byl v podzimním období aplikován PlantAktiv, byly bez výjimky lépe vyvinuté, měly bohatší kořenový systém a už pouhým pohledem bylo možné rozpoznat, kde je PlantAktiv aplikován. Toto se promítlo i do délky kvetení a následně i do vývoje šešulí. Každý pozemek ošetřený PlantAktivem byl na první pohled ve výrazně lepším zdravotním stavu.

Farma Dvořák
Michaela Svobodová
všechny reference >>>

Na základě doporučení ně navštívila odborná poradkyně společnosti BioAktiv. Oslovil mě nabízený přípravek PlantAktiv, který podporuje mikroorganismy v půdě, tím mineralizaci a podporu kořenového systému. PlantAktiv jsem použil na hon s hrachem setým. Líbila se mi snadná aplikace a široké aplikační okno. Poradci z BioAktivu si zakládají na alespoň vizuálním vyhodnocení, proto jsme vzali vzorky z aplikované a neaplikované plochy. Hrách byl vyloženě v lepší kondici. Lepší olistění, více lusků a výška porostů mě mile překvapila.

soukromý zemědělec
Marek Kovář
všechny reference >>>
Nechal jsem si udělat i laboratorní vzorky kde porost ošetřen PlantAktivem má sušinu 13,35g a kontrolní porost jen 10,14g, což nasvědčuje lepšímu a kvalitnějšímu příjmu živin, zdravějšímu porostu a tedy předpokládám lepší výnos.
Agros-Kojice
Ing. Jindřich Čermák
všechny reference >>>