BioAktiv CZ
Reference

AGROEKO Žamberk, s. r. o. a ZOD Živanice: AktiFer S, SuperPhos + Cu, Macro, Micro

Pardubický kraj, 300 m n.m.
Ječmen

PŘÍNOS LISTOVÝCH HNOJIV AKTIFER: S, SuperPhos + Cu, Macro a Micro

AGROEKO Žamberk se dlouhodobě zabývá poradenskou a výzkumnou činností. Proto nás BioAktiv CZ s.r.o. oslovil se spoluprací na přesných pokusech s jejich produkty. Pro každoroční pokusy byla v roce 2018 vybrána lokalita  ZOD “Bratranců Veverkových” Živanice.

Z původních pokusů zaměřených na využití PlantAktivu pro rostliny, listové síry a granulovaného vápence POLCALC jsme letos pokusy rozšířili o kompletní řadu moderních listových hnojiv AktiFer, které v letošním roce dosahovaly výborných výsledků. 

Metodika

Plodina: Ječmen jarní – Laudis

Setí: 28.3.2019

Výživa: 99 kg N + 52 kg P2O

Varianty: Kontrola + 2 pokusné varianty

NÁRŮST NADZEMNÍ BIOMASY BĚHEM VEGETACE

VARIANTA BBCH 39 (24.5) BBCH 71 (13.6)
VAR. 1

Kontrola

100 % 100 %
VAR. 2

0,6 l SuperPhos + Cu

143 % 167 %
VAR. 3

2 l AktiFer Macro

1 l AktiFer Micro

162 % 182 %

VÝNOS ZRNA

VARIANTA VÝNOS HTZ N látky
VAR. 1

Kontrola

6,21 t

(100 %)

32,2 g

(100 %)

14,3 %
VAR. 2

0,6 l SuperPhos + Cu

7,31 t

(118 %)

44,3 g

(137 %)

12,1 %
VAR. 3

2 l AktiFer Macro

1 l AktiFer Micro

7 t

(113 %)

41,4 g

(128 %)

11,4 %

V Živanicích a Žamberku

Jan Podaný, agronom ZOD “Bratranců Veverkových” Živanice

Ing. Tomáš Javor, DiS., AGROEKO Žamberk spol. s.r.o.

Související produkty

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry

AktiFer Macro

Vysoce koncentrované suspenzní NPK hnojivo