Rostlinná výroba

Všechny naše produkty jsou ověřené zemědělskou výrobou nejen v České republice, ale i po celém světě. Neustále se věnujeme sledování těch nejnovějších trendů a inovací v rostlinné výrobě. Nejžádanějším produktem v oblasti rostlinné výroby je podpůrný rostlinný přípravek PlantAktiv pro rostliny. V České republice ho zemědělci v posledních 7 letech využili na 600 tisících hektarech půdy. Naši zákazníci si rovněž oblíbili vápenaté hnojivo POLCALC pro rychlou a efektivní úpravu pH půdy a listové hnojivo s cíleně nízkým pH – Akti pH. Správné pH postřikové jíchy zvyšuje účinnost pesticidů. Podle potřeby daného pesticidu je vhodné upravit pH vody v postřikové jíše do neutrální, nebo kyselé reakce.

Rádi Vám poradíme

PlantAktiv pro rostliny – podpůrný rostlinný přípravek

PlantAktiv pro rostliny je podpůrný rostlinný přípravek, který aktivuje a napomáhá k množení aerobních bakterií potřebných k procesu mineralizace a nitrifikace.

Granulovaný vápenec  POLCALC III. generace – vápenaté hnojivo

Vysoce kvalitní, mikromletý granulovaný vápenec se 100% reaktivitou a 98% obsahem CaCO3.  Je velice účinný při odkyselování, pH stabilizaci a má zás. vliv na příjem živin rostlinami.

SuperMag – granulovaný vápenec s hořčíkem a mikroelementy

Vysoce kvalitní, mikromletý granulovaný vápenec se 100% reaktivitou a rychlou úpravou pH půdy. Účinné doplnění hořčíku do půdy. Vemi snadná aplikace.

Balíček BioAktiv
pro jarní ječmeny

Tento balíček je kombinací produktů PlantAktiv pro rostliny, Florone a Aminocat 30, které se umístili na prvním místě v poloprovozních pokusech České Zemědělské univerzity v Praze.

AktiFer MICRO

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní hnojivo obohacené o síru, hořčík a další klíčové živiny pro efektivní výživu rostlin.

AktiFer MACRO

Vysoce koncentrované suspenzní hnojivo s NPK a mikroelementy určené k foliární výživě rostlin.

AktiFer GROW

je dokonale vyvážené NP hnojivo obohacené o klíčové mikroživiny: bór a mangan. Ovlivňuje správný růst rostlin, zlepšuje odolnost proti mrazu.

AktiFer SEEDs+

Je suspenzní hnojivo pro ošetření osiva dusíkem, fosforem, mědí,manganem, molybdenem a zinkem. Složení Seeds+ splňuje  požadavky plodinv raném stádiu vývoje pro lepší vzcházení a vitalitu rostlin.

AktiFer S

Tekuté listové hnojivo dodávající rostlině rychle a efektivně síru obohacené o dusík.

AktiFer Element S-800

Tekuté listové hnojivo dodávající rostlině rychle a efektivně síru s obsahem 800 g/l mikromleté elementární síry.

AktiFer SuperPhos + Cu

Speciální PK + Cu hnojivo je fosforečné a draselné tekuté hnojivo, které stimuluje vývoj a zlepšuje zdravotní stav rostlin.

Akti pH

Tekuté listové hnojivo k odstranění deficitu fosforu v rostlinách s cíleně nízkým pH, které je důležité pro postřikovou jíchu.