Listová hnojiva   suspenzní hnojiva s moderní technologií nanočástic

Technologie nanočástic

Nanočástice je částice hmoty do velikosti sto nanometrů (10-9 metru). Nanočástice se charakterizují zvláštními fyzikálními a chemickými vlastnostmi:

 • Lepší rozpustnost.

 • Vyšší stabilita.

 • Vyšší chemická aktivita na buněčné membráně.

 • Rychlejší průnik do rostliny.

Hlavní přínos listových hnojiv AktiFer s nanočásticemi

Efektivnější vstřebávání živin.

Rychlá korekce nedostatku živin.

Intenzivnější růst rostlin.

Zvýšení odolnosti vůči stresu.

Zvýšení odolnosti vůči chorobám a škůdcům.

Významné zlepšení kvality a výnosu rostlin.

Proč se vyplatí používat listová hnojiva AktiFer?

Listová výživa rostlin je nedílnou součástí moderních pěstitelských technologií, která umožňuje maximální využití potenciálu rostlin. Můžeme s její pomocí řešit například častý problém výživy: nedostatek mikroelementů v půdě, který znemožňuje rostlině plně využít další dobře dostupné živiny (Liebigův zákon).

Vstřebávání základních makroelementů z půdy je významně ovlivněno nízkými teplotami nebo suchem. Rychlá korekce výživného stavu foliární výživou umožňuje vyrovnat narušenou rovnováhu a významně zlepšit příjem NPK z půdy. Dodávání důležitých složek během kritických momentů růstu rostlin dosáhneme lepší kvality i výnosu.

Co ještě hnojiva AktiFer odlišuje?

 • Pěstitelské technologie s hnojivy AktiFer využívají principy integrované ochrany rostlin a jsou šetrné k životnímu prostředí.
 • Ideálně zvolené složení mikro a makro elementů.
  Vytvořeno na základě vědeckého výzkumu a zemědělské praxe v ČR a dalších zemích EU
 • Vysoká kvalita používaných komponentů během výroby.
  Veškeré suroviny používané během výroby hnojiv AktiFer jsou opatřeny certifikátem ISO

 • Dodatečné substance (adjuvanty).
  Výrazně zvyšují kvalitu a efektivnost hnojiv AktiFer

ADJUVANTY

Obsah hnojiv je vyjádřen v objemových %.
Mikroelementy jsou zcela rozpustné ve vodě.

Listové hnojivo ve formě suspenze

1 Dusík je přítomen ve formě dusičnanové, amonné a amidické.
2 Dusík je přítomen ve formě amonné a amidické.

Tekutá listová hnojiva

3 Dusík je přítomen ve formě amonné a amidické.

Speciální listová hnojiva s bio-stimulačním účinkem

Výživový program ozimá pšenice

Výživový program ječmen jarní

Výživový program řepka olejka

Výživový program cukrová řepa

Výživový program kukuřice