Listová hnojiva

Tekutá a suspenzní hnojiva s moderní technologií nanočástic.

Proč se vyplatí používat listová hnojiva AktiFer?

Listová výživa rostlin je nedílnou součástí moderních pěstitelských technologií, která umožňuje maximální využití potenciálu rostlin. Můžeme s její pomocí řešit například častý problém výživy: nedostatek mikroelementů v půdě, který znemožňuje rostlině plně využít další dobře dostupné živiny (Liebigův zákon).

Vstřebávání základních makroelementů z půdy je významně ovlivněno nízkými teplotami nebo suchem. Rychlá korekce výživného stavu foliární výživou umožňuje vyrovnat narušenou rovnováhu a významně zlepšit příjem NPK z půdy. Dodávání důležitých složek během kritických momentů růstu rostlin dosáhneme lepší kvality i výnosu.


Co ještě hnojiva AktiFer odlišuje?

 • Pěstitelské technologie s hnojivy AktiFer využívají principy integrované ochrany rostlin a jsou šetrné k životnímu prostředí.
 • Ideálně zvolené složení mikro a makro elementů.
  Vytvořeno na základě vědeckého výzkumu a zemědělské praxe v ČR a dalších zemích EU
 • Vysoká kvalita používaných komponentů během výroby.
  Veškeré suroviny používané během výroby hnojiv AktiFer jsou opatřeny certifikátem ISO

 • Dodatečné substance (adjuvanty).
  Výrazně zvyšují kvalitu a efektivnost hnojiv AktiFer

ADJUVANTY


Technologie nanočástic

Nanočástice je částice hmoty do velikosti sto nanometrů (10-9 metru). Nanočástice se charakterizují zvláštními fyzikálními a chemickými vlastnostmi:

 • Lepší rozpustnost.

 • Vyšší stabilita.

 • Vyšší chemická aktivita na buněčné membráně.

 • Rychlejší průnik do rostliny.


Hlavní přínos listových hnojiv AktiFer s nanočásticemi

Efektivnější vstřebávání živin.

Rychlá korekce nedostatku živin.

Intenzivnější růst rostlin.

Zvýšení odolnosti vůči stresu.

Zvýšení odolnosti vůči chorobám a škůdcům.

Významné zlepšení kvality a výnosu rostlin.

SLOŽENÍ HNOJIV

Obsah hnojiv je vyjádřen v objemových %.
Mikroelementy jsou zcela rozpustné ve vodě.

Listové hnojivo ve formě suspenze

Tekutá listová hnojiva

Speciální listová hnojiva s bio-stimulačním účinkem

Listové hnojivo ve formě suspenze

TERMÍNY APLIKACÍ

našich produktů pro jednotlivé plodiny

Níže naleznete orientační přehled termínů aplikace pro všechny naše produkty. V praxi na základě doporučení složeného naším poradcem využíváme 2-3 vstupy, které jsou naplánované podle podmínek a agrotechniky. Tato stránka slouží pro připomenutí termínu pro maximální přesnost aplikací i inspiraci pro další aplikace.

Termíny aplikací pro jednotlivé plodiny

AktiFer MICRO

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní hnojivo obohacené o síru, hořčík a další klíčové živiny pro efektivní výživu rostlin.

více o produktu

AktiFer MACRO

Vysoce koncentrované suspenzní hnojivo s NPK a mikroelementy určené k foliární výživě rostlin.

více o produktu

AktiFer MACRO EXTRA

Vysoce koncentrované suspenzní hnojivo s NPK a mikroelementy určené k optimalizaci a podpoře generativního růstu.

více o produktu

AktiFer GROW

je dokonale vyvážené NP hnojivo obohacené o klíčové mikroživiny: bór a mangan. Ovlivňuje správný růst rostlin, zlepšuje odolnost proti mrazu.

více o produktu

AktiFer SEEDs+

Je suspenzní hnojivo pro ošetření osiva dusíkem, fosforem, mědí,manganem, molybdenem a zinkem. Složení Seeds+ splňuje  požadavky plodinv raném stádiu vývoje pro lepší vzcházení a vitalitu rostlin.

více o produktu

AktiFer SuperPhos + Cu

Speciální PK + Cu hnojivo je fosforečné a draselné tekuté hnojivo, které stimuluje vývoj a zlepšuje zdravotní stav rostlin.

více o produktu

AktiFer Element S-800

Tekuté listové hnojivo dodávající rostlině rychle a efektivně síru s obsahem 800 g/l mikromleté elementární síry.

více o produktu

AktiFer S

Tekuté listové hnojivo dodávající rostlině rychle a efektivně síru obohacené o dusík.

více o produktu