BioAktiv CZ
Doporučení

Jak vzdorovat suchému a chladnému jaru?

31. 3. 2022, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Letošní březen se vyznačuje velmi nepříznivou kombinací sucha a chladu, přičemž porosty navíc trpí vysokými teplotními rozdíly mezi dnem a nocí. Na mnoha lokalitách například vyloženě strádají porosty obilnin. Přinášíme vám několik tipů a rad, jak pracovat s porosty tak, aby lépe odolaly nepřízni počasí a hlavně byly maximálně připraveny na to, až konečně zaprší a vrhnou se do plné vegetace.

Aplikace pro řepky a správné pH postřikové jíchy

Co se týče řepky, porosty vypadají solidně a mají problém především s nedostatkem fosforu. S insekticidem jednoznačně aplikujte AktiFer SuperPhos + Cu pro dodání fosforu a ozdravení porostu po zimě. U insekticidů obecně nezapomínejte na důkladnou práci s pH postřikové jíchy, aby byla aplikace co nejúčinnější. Přimícháním Akti pH razantně zvýšíte účinnost ošetření pyretroidem.

Silná pšenice musí mít silný kořenový systém

Pšenice trpí suchem a na mnoha místech Čech a Moravy jsou porosty řidší, než by bylo zdrávo. Stěžejní je rychle dodělat strukturu, aby rostlina dobře zakořenila a odnožila. Toho docílíte dodáním mixu mikroprvků s fosforem. Proto aplikujte 2 litry/ha AktiFeru Grow s cytokyniny, který posiluje rychlý vývoj kořenů a odnoží (P, Mn, B, cytokininy) a obsahuje velké množství energie v podobě aminokyselin, aby na to rostlina měla v tak krátkém čase dost sil. Každý den vegetace navíc je znát na finálním výnosu.

Pšenice trpící suchem na Moravskoslezsku

Další práce s ozimy

V dalších fázích vegetace dbejte na dodání dostatečného množství mikroprvků. AktiFer Micro v dávce 0,5 – 1 litru/ha (nízké dávky díky suspenzi) pokryje základní potřeby všech mikroprvků a rostlinu tak neomezuje případný nedostatek v době tvorby klasu nebo velkého stresu. Dokáže tak využít svůj potenciál naplno. To platí jak pro pšenice, tak i řepky. U řepek i pšenic je dobré systematicky řešit i síru – pokud jí nejde dostatek přes půdu, bude rostlina hůře metabolizovat dusík a investuje se tak do drahých N hnojiv zbytečně. Dobré je řešit ji přes list v dávce 1 litr/ha v době květu a lepení u řepek a na praporcový list v pšenicích.

Jak na jařiny

Jařiny už máte v zemi, a proto je teď důležité na maximum využít krátkou dobu vegetace. Obecně platí, že s herbicidem aplikujeme PlantAktiv pro rostliny, který aktivuje půdu a uvolní všechny potřebné živiny pro vzcházející porosty, které díky tomu intenzivně zakoření a dostanou velké množství tak potřebné energie. Výborně funguje v kukuřicích, protože urychlí rozklad a uvolňování živin z hnojiv, hnoje a kejdy a urychlí prvotní vývoj kukuřic. Zároveň je snadno aplikovatelný s herbicidem na půdu.

Jarní ječmen

Po PlantAktivu aplikujte AktiFer Grow v dávce 2 litry/ha pro podporu odnožení a zakořenění. Během sloupkování a krácení přidejte AktiFer SuperPhos + Cu, abyste docílili lepšího využití dusíku v rostlině, jeho nižší obsah v zrnu a ozdravení porostů.

Ozimý ječmen připravený na aplikaci AktiFer SuperPhos + Cu

Mák

Do máku je AktiFer SuperPhos + Cu osvědčenou záležitostí a jeho aplikaci do přízemní růžice v dávce 1 litr/ha doporučuje mimo jiné i Labris. Jak již bylo řečeno, dojde k ozdravení porostů a zvýšení odolnosti vůči abiotickým stresům. V další vegetační fázi využijte AktiFer Algi pro snížení fytotoxicity herbicidních aplikací. AktiFer Algi neaplikujte s herbicidem, ale až několik dní po něm pro rychlé zotavení.

Cukrová řepa

Poté, co aktivujete půdu prostřednictvím PlantAktivu, aplikujte po zapojení řádků AktiFer Grow pro maximální bujný růst. Ve druhé polovině vegetace aplikujte s fungicidem AktiFer SuperPhos + Cu, díky kterému se zvýší cukernatost, odolnost rostliny proti letním vysokým teplotám a také se zlepší celkový zdravotní stav.

Co nejvíce zvyšujte využitelnost dusíku

Jedním ze základů našich agrotechnik je maximalizace využití dusíku. Když se vám povede dostat ho co nejvíc z minerálních hnojiv a půdních zásob, při současných cenách hnojiv můžete zásadně ušetřit. Navíc díky tomu můžete maximalizovat výnos, čímž zvýšíte návratnost své investice do porostů. Další možná úspora spočívá v udržení dobrého zdravotního stavu rostlin a s tím spojená snížená spotřeba fungicidních aplikací díky využití přirozených fungistatických vlastností prvků jako třeba síra a měď. Ať se nám všem na polích daří, máme dostatek srážek a výnos je vysoký!

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer

Vybíráme pro vás

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer Algi

Stimulátor růstu s výtažky z mořských řas
Doporučujeme Sekce Reportéra