BioAktiv CZ
Z tisku

Úroda č. 3/2020: Racionální výživa v jarním období s BioAktivem

9. 3. 2020, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Naším cílem je hledat pro naše zákazníky stále nová řešení a cesty, jak reagovat i na aktuální vývoj v odvětví a pomáhat tak českým zemědělcům k lepší efektivitě a ekonomice výroby. Proto se zaměřujeme na aplikaci nejnovějších trendů a inovativních technologií v zemědělství – jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. 

Základní výživa

V jarní části sezóny se zaměřujeme hlavně na výživu a začínáme při tom absolutním základem, vápněním. Pokud je pH nižší, je stanoviště pro hospodářské plodiny nepřirozené a je o to náročnější je zde pěstovat. Problém pH je potřeba řešit systematicky, pravidelným vápněním. Zde doporučujeme 3letý systém vápnění AktiCalc, ve variantách 200 – 500 kg/ha granulovaného vápence AktiCalc IV. Generation, pravidelně na vybrané pozemky. Díky využití granulátu upravujeme pH i v horní vrstvě půdy, čímž zlepšujeme vzcházení i celkový příjem živin v průběhu vegetace, zejména zvyšuje přijatelnost fosforu. 

Dalším krokem po základním hnojení ideální aplikace PlantAktivu pro rostliny s prvním postřikem. Ten nastartuje mineralizačně nitrifikační procesy a tím zintenzivní uvolňování živin z minerálních hnojiv a zároveň podpoří i zakořenění. Obrovskou výhodou je možnost aplikace s herbicidem, tedy v prvních fázích růstu. 

Efektivní listová výživa

Pro rané fáze vegetace je ideální využít i naše speciální listové PK a Cu hnojivo SuperPhos + Cu. Přínosem aplikace je dodání P a Cu pro lepší využití dusíku. Dodání fosforu dále podporuje tvorbu kořenového systému a zvládání přísušků. Aplikace zároveň zvyšuje pevnost pletiv, výkon fotosyntézy a produkci phytoalexinů, kterými se rostlina přirozeně brání proti chorobám a škůdcům. Zároveň kombinace fosforu a mědi má solidní fungicidní efekt, který je platný při ochraně v první polovině vegetace, nebo v pozdějších fázích u cukrovek. Zde se uplatní vysoký obsah P pro udržení chrástu i fungicidní efekt pro podporu ochrany. Proto se jedná o jednoduché a komplexní jarní řešení listové výživy. 

Pro optimalizaci základní výživy doplňujeme komplexnější hnojiva s mikro i makro elementy. Pro dodání živin při omezeného příjmu z půdy v období sucha, nebo na velice kyselých půdách využijeme koncentrovaná hnojiva s vysokým obsahem makroelementů, například AktiFer Macro. Tyto aplikace se nám velice osvědčily při loňských přísušcích, kdy se tímto zásahem podařilo ochránit listovou plochu a snížit tak negativní dopady červnových přísušků a vysokých teplot. AktiFer Micro je naopak vhodný pro preventivní i akutní dodání mikroelementů. Preventivní aplikace doporučujeme u porostů s vyšším potenciálem výnosu i vyšším odběrem makroživin z půdy kde často hrozí omezení výnosu nedostatkem některého z mikroelementů.  

V případě nespokojenosti s účinností pesticidů je ještě vhodné okyselit vodu před smícháním chemie pomocí Akti pH, fosforečného hnojiva s velmi nízkým pH. Výrazně tak prodloužíme účinnost většiny pesticidů. 

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiCalc

Granulovaný vápenec

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer Macro

Vysoce koncentrované suspenzní NPK hnojivo

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou
Doporučujeme Sekce Reportéra