BioAktiv CZ
Reference

Mendelova univerzita v Brně, pokusná stanice Žabčice

Jihomoravský kraj, 182 m n.m.
Kukuřice

V roce 2019 byl na naší pokusné stanici založen víceletý maloparcelový pokus společnosti BioAktiv CZ s.r.o., na ověření účinků přípravku PlantAktiv pro rostliny a také mimokořenové výživové řady hnojiv AktiFer. Cílem pokusu bylo jednak ověření vlivu těchto produktů na zlepšení ekonomiky pěstování polních plodin a z dlouhodobého pohledu vliv na zlepšování půdních parametrů.

Pokus probíhal na kukuřici a byly využity produkty PlantAktiv, AktiFer Micro, ActiFer SuperPhos + Cu a AktiFer Element S-800. Pokus byl založen ve 3 variantách, kdy výměra každé varianty byla 75 m2.

Z výsledků pokusu je jasně patrný vliv produktů společnosti BioAktiv CZ. Varianta s PlantAktivem pro rostliny dosáhla oproti kontrolní ploše o 0,9 t/ha vyššího výnosu (10 %). Varianta s kombinací produktů AktiFer dosáhla dokonce o 1,76 t/ha vyššího výnosu (19 %).

Ekonomický přínos varianty s Plantaktivem byl 3 333 Kč/ha, s hnojivy AktiFer dokonce 6 071 (při ceně zrnové kukuřice 4 142 Kč/t).

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

Aktifer Element
S-800

Tekuté listové hnojivo pro pozvolné a efektivní dodání síry

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg