BioAktiv CZ
Doporučení

Aktuální doporučení na srpen 2021

11. 8. 2021, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Žňové práce jsou na mnoha místech Čech a Moravy stále v plném proudu, počasí blázní a je toho nad hlavu. Proto pro vás máme stručné doporučení pro řepky, pšenice a ječmeny, abychom trochu pomohli se v současném shonu rychle zorientovat v možnostech listové výživy, stimulace a ochrany.

AKTUÁLNÍ VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ

Řepka ozimá

Cíl: Silný kořenový krček a velká odolnost

1. VSTUP: herbicid + PlantAktiv pro rostliny

 • Tento vstup zpřístupní živiny ze základního přihnojení, zrychlí počáteční růst a podpoří zakořenění.
 • Uvolňuje živiny z půdy a podporuje zakořenění na podzim. Ideální pro využití základního NPK hnojení, případně organického hnojení pod řepky. V pokusech SPZO vychází průměrná rentabilita této aplikace za 3 roky zhruba + 2000 Kč/ha.
 • Rychlejší růst působí jako forma prevence dřepčíků.

2. VSTUP: insekticid/regulace + AktiFer Grow (2 l/ha) 

 • Tento vstup dodá komplex živin potřebných před zimou. Také posílí regulaci a optimalizuje poměr nadzemní a podzemní hmoty.
 • Jedná se o jednoduché řešení podzimní výživy – účinnější morforegulace (cytokininy), komplexní foliární výživa (B 120 g, Mn 50 g, P 150 g) a vyšší odolnost rostlin proti suchu a mrazu (prolin a hydroxyprolin). 
 • Při akutním nedostatku boru aplikujeme AktiFer B 1 l/ha. 

VÝHODY PLANTAKTIVU

 • Zvedá využitelnost NPK hnojiv, což je při současných vysokých cenách vysoce rentabilní opatření a způsob jak dostat z nákladných hnojiv co nejvíce živin do rostliny.
 • PlantAktiv provzdušní i těžší a zavlhčené půdy. Jedná se o skvělý způsob jak rozhýbat rozkladné procesy i v zavlhčených a těžších půdách, kde je nedostatek kyslíku při zakládání porostů.
 • Půdní přípravek, který skvěle stimuluje i menší rostliny při pozdějších zásevech a řeší problémy se založením porostů.

Pšenice ozimá

Cíl: Dobře zakořeněný porost s optimální strukturou – síla & kořen

1. VSTUP: herbicid + PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha, podzim BBCH 12-19) 

 • Tento vstup zpřístupní živiny ze základního přihnojení, zrychlí počáteční růst a podpoří zakořenění.
 • Uvolňuje živiny z půdy a podporuje zakořenění na podzim. U časně setých pšenic vytvoříme co nejvíce odnoží. Podzimní odnože na jaře pšenice hůře odhazují, navic je na jaře sucho, a proto je rozhodující, co uděláme už na podzim. Jedná se dlouhodobě ověřenou aplikaci v pokusech osivářské společnosti Selgen, která usnadňuje na jaře práci. 
 • Opakovaná aplikace navíc zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu o 9-14 %. Jde o snadné agrotechnické opatření velice zajímavé i jako doplněk půdoochranných technologií s každoročním nárůstem výnosu o 5-15 % u hospodářských plodin, tedy výbornou rentabilitou.

2. VSTUP: podzim/jaro

A| ZAHUŠTĚNÍ

 • insekticid / CCC + AktiFer Grow (2 l/ha, podzim / jaro – BBCH 21-29)
 • Intenzivní odnožení, zakořenění a maximální odolnost: P (150 g) na růst kořenů, B (120 g) na zpevnění pletiv, Mn (50 g) a cytokininy na podporu odnožování, prolin a hydroxyprolin kvůli hospodaření s vodou a hustým pletivům před zimou.

B| HOUBOVÉ CHOROBY A PŘÍJEM DUSÍKU

 • regulace + AktiFer SuperPhos+Cu (0,6 l/ha, jaro – BBCH 25-40)
 • U porostů s dobrou strukturou pro ochranu proti houbovým chorobám, dodání P pro energii metabolismu. Tento vstup také zvyšuje odolnost proti mrazu.
 • Cu pro lepší metabolismu nitrátového dusíku v rostlině – ideální při intenzivním příjmu během jarního přihnojování.

VÝHODY PLANTAKTIVU

 • PlantAktiv provzdušní i těžší a zavlhčené půdy. Jedná se o skvělý způsob jak rozhýbat rozkladné procesy i v zavlhčených a těžších půdách, kde je nedostatek kyslíku při zakládání porostů.
 • Půdní přípravek, který skvěle stimuluje i menší rostliny při pozdějších zásevech a řeší problémy se založením porostů.

Ječmen ozimý

Cíl: Dobře zakořeněný porost s optimální strukturou – síla & kořen

1. VSTUP: herbicid + PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha, podzim BBCH 12-19) 

 • Tento vstup zpřístupní živiny ze základního přihnojení, zrychlí počáteční růst a podpoří zakořenění.
 • Uvolňuje živiny z půdy a podporuje zakořenění na podzim. U časně setých ječmenů vytvoříme co nejvíce odnoží. Podzimní odnože na jaře ječmeny hůře odhazují, navic je na jaře sucho, a proto je rozhodující, co uděláme už na podzim. Jedná se dlouhodobě ověřenou aplikaci v pokusech osivářské společnosti Selgen, která usnadňuje na jaře práci. 
 • Opakovaná aplikace navíc zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu o 9-14 %. Jde o snadné agrotechnické opatření velice zajímavé i jako doplněk půdoochranných technologií s každoročním nárůstem výnosu o 5-15 % u hospodářských plodin, tedy výbornou rentabilitou.

2. VSTUP: podzim/jaro

A| ZAHUŠTĚNÍ

 • insekticid / CCC + AktiFer Grow (2 l/ha, podzim / jaro – BBCH 21-29)
 • Intenzivní odnožení, zakořenění a maximální odolnost: P (150 g) na růst kořenů, B (120 g) na zpevnění pletiv, Mn (50 g) a cytokininy na podporu odnožování, prolin a hydroxyprolin kvůli hospodaření s vodou a hustým pletivům před zimou.

B| HOUBOVÉ CHOROBY A PŘÍJEM DUSÍKU

 • regulace + AktiFer SuperPhos+Cu (0,6 l/ha, jaro – BBCH 25-40)
 • U porostů s dobrou strukturou pro ochranu proti houbovým chorobám, dodání P pro energii metabolismu. Tento vstup také zvyšuje odolnost proti mrazu.
 • Cu pro lepší metabolismu nitrátového dusíku v rostlině – ideální při intenzivním příjmu během jarního přihnojování.

MOŘENÍ A OCHRANA

Pesticidní moření + AktiFer SEEDs+

 • OBILNINY: 1 l/1 t osiva
 • ŘEPKA: 10 l/1 t osiva
 • Pro lepší vzcházení, nižší výsevky a vyšší výnos. Zvýší energii klíčení, porosty lépe vzejdou i v horších podmínkách a méně se pak s porostem nadřeme.

Ochrana: Insekticid / herbicid + AKTI PH/ PH CF / PH SOFT

Před aplikací insekticidu upravte pH vody v postřikovači. Cílová hodnota je alespoň pH 6,5.

 1. Změřte pH
 2. Okyselte / změkčete pomocí Akti pH: cca 50 ml/ 100 l vody
 3. Namíchejte pesticidy – výrazně prodloužíte a zvýšíte jejich účinnost


Standardem se stává úprava vody před samotnou aplikací pesticidů. K dispozici máme úpravny vody a spoustu přípravků, které nám pomáhají okyselit vodu na požadovanou hodnotu a zároveň řešit její tvrdost, pokryvnost na listech a částečné potlačení pěnivých účinků pesticidů. Úpravou vody to začíná a například rezistentní chundelky, blýskáčky atp. jsou důsledkem právě nízké účinnosti pesticidů kvůli nevhodné hodnotě pH. Tyto chyby nás budou stát spoustu prostředků. Účinnost pesticidů klesá v závislosti na špatné hodnotě pH postřikové jíchy, velmi důležité je nízké pH při aplikaci glyphosátů či pyrethroidů. Při pH 5 – 6 se zvyšuje účinnost i rychlost působení přípravku. 

VÁPNĚNÍ A ZÁKLADNÍ VÝŽIVA

Vápnění

 • AktiCalc granulovaný vápenec: 500 kg/ha
 • pH půdy je zásadní pro růst rostlin i přijatelnost živin
 • Ideál hodnota pH pro většinu plodin je 6 – 7
 • Snadná a rychlá úprava pH půdy
 • Možnost aplikace před setím i do porostu – flexibilita aplikace 
 • Zvýšení výnosu

Doplnění hořčíku a vápnění

 • SuperMag granulovaný vápenec s Mg: 200-500 kg/ha
 • Má příznivý vliv na pH půdy a zároveň dodává velké množství hořčíku a mikroprvků
 • V případě nedostatku Mg, nebo nadbytku K v půdě pro korekci poměru Mg:K 

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiCalc

Granulovaný vápenec

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu

AktiFer B

Nejrychlejší doplnění boru

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy
Doporučujeme Sekce Reportéra