Vysoce koncentrované suspenzní hnojivo určené k přimoření osiva.

Složení: 10,8 % N + 13,5 % P2O5 + 6,75 % SO3 + 2,39 % Cu + 1,01 % Mn, 0,41 % Mo + 2,3 % Zn

AktiFer Seeds+ je suspenzní hnojivo pro ošetření osiva dusíkem, fosforem, mědí, manganem, molybdenem a zinkem. Složení AktiFer Seeds + splňuje specifické požadavky plodin v raném stádiu vývoje pro lepší vzcházení a vitalitu rostlin. Je obzvláště prospěšný pro vzcházení ve stresových podmínkách.

AktiFer Seeds+ v suspenzní formě rovnoměrně pokrývá povrch semen s mimořádně dobrým přilnutím. Může být používán v kombinaci s jinými mořidly (fungicidní a insekticidní).

Výhody elementární síry:

  • Posílení endospermu semen a zdroj energie pro klíčení.
  • Vyvážený obsah živin dle potřeb rostlin pro vzcházení.
  • Bujnější kořenový systém – snížení pravděpodobnosti vytahování mrazem a lepší přezimování.
  • Zajištění výživy mohutného kořenového systému v prvních fázích vývoje rostliny.
  • Rychlejší vzcházení a vyrovnanost porostu a lepší vzcházení za stresových podmínek.
  • Zvýšení výnosů.
Termíny aplikací pro jednotlivé plodiny

Proč se vyplatí používat listová hnojiva AktiFer?

Co ještě hnojiva AktiFer odlišuje?

dozvíte se zde …

Máte zájem o AktiFer SEEDs+?

 info@bioaktiv.cz
+ 420 773 837 402

Jan Žitný - obchodní ředitel

Doporučené dávkování

Plodina Dávkování (l/ 1 t osiva) Termíny aplikace
Obilniny ozimé 1 ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření – 12 měsíců
Obiloviny jarní 1 podzim – od fáze 4 listů, jaro – ke každé aplikaci, ochrana proti černím – s lepením 2 l/ha
Řepka olejná 10 ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření – 12 měsíců
Kukuřice 7 ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita přimoření – 12 měsíců

Příprava pracovní tekutiny

Smíchejte doporučenou dávku AktiFeru SEEDs+ s 10 l vody (dle technologie). Může být použito s přípravky ochranu rostlin.

Kombinace s přípravky na ochranu rostlin

Hnojivo je při uvedených koncentracích mísitelné s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Vždy je nutné respektovat údaje výrobce o vzájemné mísitelnosti.

Naši spokojení zákazníci

kompletní reference
kompletní reference

Další produkty z kategorie Rostlinná výroba