BioAktiv CZ

SuperMag

Granulovaný vápenec s hořčíkem a mikroelementy
SuperMag - foto

Rychlá úprava pH půdy

Granulovaný vápenec SuperMag je vápenaté hnojivo obohacené o hořčík a mikroelementy . Jedná se o inovativní výrobek, který je vysoce reaktivní. Sestává zejména z uhličitanu hořečnatého (MgCO3) a uhličitanu vápenatého (CaCO3) z ložisek přírodního křídového vápence. Celý výrobní proces je ekologický a bezpečný.


Proč je hořčík nenahraditelný pro růst rostlin?

 • Hořčík je významná součást chlorofylu
 • Jeho nedostatek způsobuje chlorózy a nekrózy na listech
 • Špatný poměr Mg:K v půdě omezuje příjem živin
 • Rostlina vyžaduje stabilní přísun hořčíku po celou vegetaci 

Proč používat SuperMag?

Vápnění je zásadní pro přijatelnost živin a strukturu půdy. V zemědělství je vápník důležitý jako živina, pro vodní režim, a zároveň působí v půdě i fytosanitárně. Z živin je nejdůležitější pro přijatelnost fosforu. Díky 100% reaktivitě a výborné rozpustnosti dosáhneme při aplikaci na povrch rychlé optimalizace pH ve vrstvě 0–25 cm, kde je přijatelnost živin nejdůležitější. Vápenec lze díky granulaci a nižší prašnosti snadno aplikovat běžnými rozmetadly i za méně vhodných povětrnostních podmínek.

Zvyšuje pH půdy

Doplňuje do půdy hořčík a stopové prvky

Opravuje poměr hořčíku ku draslíku v půdě


Výhody přípravku SuperMag

 • Bezpečný CaCO3 získaný z ložisek přírodního křídového vápence pomocí ekologického výrobního procesu
 • Unikátní 100% reaktivita
 • Snadno rozpustný ve vodě, která urychluje změnu pH půdy
 • Aktivuje absorpci dusíku, fosforu, vápníku, hořčíku a bóru
 • Stimuluje tvorbu blahodárné mikroflóry
 • Zlepšuje fyzikální strukturu půdy.

Přínosy přípravku SuperMag pro vás

 • Aplikace přímo do porostu
 • Rychlá úprava pH půdy
 • Účinné doplnění hořčíku do půdy
 • Pozitivní úprava chemického složení půdy
 • Neutralizace toxických prvků
 • 100% reaktivita a snadná aplikace
 • Obsahuje stopové prvky: Fe, Mn, B, Cu, Zn, Ni

Doporučené použití přípravku SuperMag

Dávkování

200–1000 kg/ha dle typu plodiny

Složení

42 % MgCO3 a 55 % CaCO3 + B, Zn, Mn, Mo, Fe, Cu; obsahuje celkem 120 kg Mg a 220 kg Ca v 1 t (306 kg CaO). Velikost granulí: 2–6 mm 

Období aplikace

Setí až zapojení porostu dle typu plodiny

 • SuperMag splňuje podmínky certifikace Kontroly ekologického zemědělství. Všechny naše produkty schválené pro ekologické zemědělství naleznete zde.

Termíny aplikace

TYP PLODINYOPTIMÁLNÍ pHDÁVKA SUPERMAGNEJLEPŠÍ OBDOBÍ APLIKACE
Obilniny6,0 – 7,0300 – 500 kg/hasetí až konec odnožování
Řepka6,0 – 7,5300 – 500 kg/hazakládání až zapojení porostu
Brambory4,0 – 7,0200 – 600 kg/hazakládání až zapojení porostu
Louky6,0 – 7,5300 – 1000 kg/haceloročně
Všeobecné6,0 – 7,0300 – 500 kg/hazakládání až zapojení porostu

Jsme tu pro vás

Máte zájem o SuperMag? Ozvěte se mi

Ing. Martin Bohuněk, produktový manažer a váš odborný poradce

Naši spokojení zákazníci

Dubická zemědělská a jejich zkušenosti se SuperMagem, 2021

Olomoucký kraj, 300 m n. m.

Vyvápněná část pozemku dávala 6,34 t oproti kontrole 6,02 t. S výsledky jsme velmi spokojeni.

Petr Odstrčil
Tritikále

ZD NOVA Dříteň

Jihočeský kraj, 432 m n. m.

Doporučuji produkty od společnosti BioAktiv CZ s.r.o., se kterými doplňuji a zefektivňuji základní výživu pro rostliny.

Petr Schuster
Pšenice Ječmen

AGRO – družstvo Ostrovec

Jihočeský kraj, 383 m n. m.

Díky inteligentní agrotechnice se nám v průběhu 5 – 7 let podařilo pH půdy změnit o 0,4 – 0,8 bodu. Používáme organické hnojení, zelené hnojení, posklizňové zbytky a systematicky vápníme kombinací klasického vápnění a granulovaného vápence AktiCalc IV. generace.

Ing. Ladislav Trejla
Řepka Kukuřice Jetel

Agro Skalka, s. r. o.

Kraj Vysočina, 458 m n. m.

Protože jsme si vědomi, že půda je to nejcennější, co máme, snažíme se o ni co nejlépe pečovat. Proto je pro nás velmi důležité pravidelné vápnění. Po dobrých zkušenostech s přípravkem III. generace z loňského roku jsme se letos opět rozhodli pro granulovaný vápenec AktiCalc, tentokrát IV. generace. Jeho výhody jsou především samostatná aplikace, dobrá manipulace a rychlá účinnost.

Naděžda Bartošková
Řepka Pšenice Kukuřice Ječmen