BioAktiv CZ

SuperMag

Granulovaný vápenec s hořčíkem a mikroelementy
SuperMag - foto

Rychlá úprava pH půdy

Granulovaný vápenec SuperMag je vápenaté hnojivo obohacené o hořčík a mikroelementy . Jedná se o inovativní výrobek, který je vysoce reaktivní. Sestává zejména z uhličitanu hořečnatého (MgCO3) a uhličitanu vápenatého (CaCO3) z ložisek přírodního křídového vápence. Celý výrobní proces je ekologický a bezpečný.


Proč je hořčík nenahraditelný pro růst rostlin?

 • Hořčík je významná součást chlorofylu
 • Jeho nedostatek způsobuje chlorózy a nekrózy na listech
 • Špatný poměr Mg:K v půdě omezuje příjem živin
 • Rostlina vyžaduje stabilní přísun hořčíku po celou vegetaci 

Proč používat SuperMag?

Vápnění je zásadní pro přijatelnost živin a strukturu půdy. V zemědělství je vápník důležitý jako živina, pro vodní režim, a zároveň působí v půdě i fytosanitárně. Z živin je nejdůležitější pro přijatelnost fosforu. Díky 100% reaktivitě a výborné rozpustnosti dosáhneme při aplikaci na povrch rychlé optimalizace pH ve vrstvě 0–25 cm, kde je přijatelnost živin nejdůležitější. Vápenec lze díky granulaci a nižší prašnosti snadno aplikovat běžnými rozmetadly i za méně vhodných povětrnostních podmínek.

Zvyšuje pH půdy

Doplňuje do půdy hořčík a stopové prvky

Opravuje poměr hořčíku ku draslíku v půdě


Výhody přípravku SuperMag

 • Bezpečný CaCO3 získaný z ložisek přírodního křídového vápence pomocí ekologického výrobního procesu
 • Unikátní 100% reaktivita
 • Snadno rozpustný ve vodě, která urychluje změnu pH půdy
 • Aktivuje absorpci dusíku, fosforu, vápníku, hořčíku a bóru
 • Stimuluje tvorbu blahodárné mikroflóry
 • Zlepšuje fyzikální strukturu půdy.

Přínosy přípravku SuperMag pro vás

 • Aplikace přímo do porostu
 • Rychlá úprava pH půdy
 • Účinné doplnění hořčíku do půdy
 • Pozitivní úprava chemického složení půdy
 • Neutralizace toxických prvků
 • 100% reaktivita a snadná aplikace
 • Obsahuje stopové prvky: Fe, Mn, B, Cu, Zn, Ni

Doporučené použití přípravku SuperMag

Dávkování

200–1000 kg/ha dle typu plodiny

Složení

17 % – 23 % MgCO3 a 71 % CaCo3 + B, Zn, Mn, Mo, Fe, Cu
obsahuje celkem 48 kg – 66 kg Mg a 286 kg Ca v 1 t (80 – 110 kg MgO & 400 kg CaO)
velikost granulí: 2–6 mm 

Období aplikace

Setí až zapojení porostu dle typu plodiny

 • SuperMag splňuje podmínky certifikace Kontroly ekologického zemědělství. Všechny naše produkty schválené pro ekologické zemědělství naleznete zde.

Termíny aplikace

TYP PLODINYOPTIMÁLNÍ pHDÁVKA SUPERMAGNEJLEPŠÍ OBDOBÍ APLIKACE
Obilniny6,0 – 7,0300 – 500 kg/hasetí až konec odnožování
Řepka6,0 – 7,5300 – 500 kg/hazakládání až zapojení porostu
Louky6,0 – 7,5300 – 1000 kg/haceloročně
Všeobecné6,0 – 7,0300 – 500 kg/hazakládání až zapojení porostu

Jsme tu pro vás

Máte zájem o SuperMag? Ozvěte se mi

Ing. Martin Bohuněk, produktový manažer a váš odborný poradce

Naši spokojení zákazníci

Efektivní výživa máku s přípravky BioAktiv CZ u Lenky Doležalové SHR

Pardubický kraj, 400 m n. m.

Aplikovali jsme přípravek AktiFer Grow, který řeší komplexní dodání živin, stimulaci a dávku energie v podobě aminokyselin. Vysledek byl na první pohled viditelný.

Lenka Doležalová
Mák

Zkušenosti ZS Dubné s výživou BioAktiv do pšenice

Jihočeský kraj, 394 m n. m.

S hnojivy i doporučením od BioAktiv CZ jsme letos velice spokojeni. Na plochách, kde jsme využili pevná i kapalná hnojiva SuperMag a AktiFer, jsme dosáhli nadprůměrných výnosů a z rozborů je patrné, že rostliny měly v průběhu vegetace vše potřebné. Přesně to od kvalitního partnera pro výživu rostlin očekáváme.

Ing. Lukáš Podhola
Pšenice

VOD Hvožďany a jejich zkušenosti s AktiCalcem a SuperMagem

Středočeský kraj, 550 m n. m.

Porost podrůstá a je vidět bohatší skladba rostlin. Aplikační dávka SuperMagu byla 400 kg/ha. U porostů pozorujeme, že nemodrají, narozdíl od porostů, kde nebyl AktiCalc aplikován.

Ing. Milan Žid
Řepka

Dubická zemědělská a jejich zkušenosti se SuperMagem

Olomoucký kraj, 300 m n. m.

Vyvápněná část pozemku dávala 6,34 t oproti kontrole 6,02 t. S výsledky jsme velmi spokojeni.

Petr Odstrčil
Tritikále