Granulovaný vápenec s HOŘČÍKEM a MIKROELEMENTY

Reaktivita: 100% | Vlhkost: 7% ( +/ – 2 %)
Složení: 42 % uhličitan hořečnatý (MgCO3), 55 % uhličitan vápenatý (CaCO3) Stopové živiny: Železo, Mangan, Bór, Měď, Zinek, Molybden, Nikl
Celkový hořčík: Mg 12 %| Celkový vápník: Ca 22 %
Jemnost mletí: 50 %< 20 μm; 96 % <90 μm
Velikost granulí: 2 – 8 mm

Granulovaný vápenec SuperMag je vápenaté hnojivo obohacené o hořčík a mikroelementy . Jedná se o inovativní výrobek, který je vysoce reaktivní (100 %) s 42 % uhličitan hořečnatý (MgCO3), 55 % uhličitan vápenatý (CaCO3) z ložisek přírodního křídového vápence. Celý výrobní proces je ekologický a bezpečný.

ZÁVISLOST JEMNOSTI MLETÍ NA ZMĚNU pH

Proč právě granulovaný vápenec?

Vápnění je zásadní pro přijatelnost živin a strukturu půdy. V zemědělství je vápník důležitý i jako živina, pro vodní režim, a působí v půdě i fytosanitárně. Z živin je nejdůležitější pro přijatelnost fosforu. Díky 100% reaktivitě, 42 % uhličitan hořečnatý (MgCO3), 55 % uhličitan vápenatý (CaCO3) a výborné rozpustnosti dosáhneme při aplikaci na povrch rychlé optimalizace pH ve vrstvě 0-25 cm, kde je dobrá přijatelnost živin nejdůležitější. Vápenec je možné, díky granulaci a nižší prašnosti, snadno aplikovat běžnými rozmetadly i za méně vhodných povětrnostních podmínek.

Přípravek je vhodný pro použití v ekologickém zemědělství. Všechny naše produkty schválené pro ekologické zemědělství naleznete ZDE.

Nejdůležitější výhody:

 • aplikace přímo do porostu
 • rychlá úprava pH půdy
 • účinné doplnění hořčíku do půdy
 • pozitivní úprava chemického složení půdy neutralizace toxických prvků 100% reaktivita a snadná aplikace
 • obsahuje stopové prvky: Fe, Mn, B, Cu, Zn, Ni

VŠECHNY TYTO FAKTORY SPOUŠTĚJÍ ŘADU PROCESŮ, KTERÉ MAJÍ ZA NÁSLEDEK KVALITNĚJŠÍ A VYŠŠÍ ÚRODU.

Máte zájem o SuperMag?

 info@bioaktiv.cz
+ 420 773 837 402

Jan Žitný - obchodní ředitel

CO JE SYSTÉM VÁPNĚNÍ SUPERMAG?

Je to plán systematické úpravy pH pozemků na 3 roky, který je maximálně efektivní a šetrný k přírodě.

Máme dvě varianty tohoto plánu:

A) ø 200 kg/ha/rok – každoroční aplikace na stejnou plochu. Výhodou je každoroční úprava pH
v povrchové vrstvě půdy, pozvolné zvyšování pH a větší hektarový výkon rozmetadla. Menší pravi- delné dávky vápence pomáhají s uvolňováním a příjmem živin a vyrovnáváním se se suchem,
je to tedy vhodná reakce na klimatické změny a častější období bez srážek.

B) ø 500 kg/ha/3 roky – postupná rotace aplikovaných pozemků v 3-letém cyklu. Výhodou je razantnější změna pH v 1. roce a dodání většího množství Ca pro plodiny, které jsou na jeho odběr náročné.

CO PŘINÁŠÍ SYSTÉM VÁPNĚNÍ SUPERMAG?

 • Pravidelné dodání vápníku, které zajistí rostlinám dostatečnou výživu Ca.
 • Nižší jednorázové dávky, které jsou šetrnější pro půdu a půdní mikroflóru oproti klasickému vápnění.
 • Zvýšení obsahu Ca v horní vrstvě půdy, které zlepšuje vzcházení rostlin.
 • Úpravu pH v povrchové vrstvě půdy, čímž zpřístupňuje živiny v blízkosti kořenového systému
 • Možnost vápnění i po aplikaci hnoje a ostatních stájových hnojiv, díky aplikacina povrch bez zapravení.
 • Rozložení nákladů na vápnění.

Termíny aplikace

Hnojivo lze používat po celý rok nebo v závislosti na potřebách plodin. Aplikovat SuperMag minimálně 5 týdnů po organickém hnojení.

Plodina Optimální pH Dávka SUPERMAG Nejlepší doba aplikace
Obilniny 6,0 – 7,0 300 – 500 kg/ha setí až konec odnožování
Řepka 6,0 – 7,5 300 – 500 kg/ha zakládání až zapojení porostu
Brambory 4,0 – 7,0 200 – 600 kg/ha zakládání až zapojení porostu
Louky 6,0 – 7,5 300 – 1 000 kg/ha celoročně
Všeobecné 6,0 – 7,0 300 – 500 kg/ha zakládání až zapojení porostu

Naši spokojení zákazníci

kompletní reference
kompletní reference

Další produkty z kategorie Rostlinná výroba