BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 30/2020 – Jak na podzimní výživu?

20. 7. 2020, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Chytře a efektivně. V této fázi se soustředíme hlavně na dvě věci: Za prvé – vyrovnané vzcházení porostu a vytvoření silného kořenového systému. Za druhé – do zimy dovést porost v optimální růstové fázi a síle pro dobré přezimování. Obojí bude na jaře nepostradatelná výhoda. 

Zakládání porostů

Začít musíme už u pH půdy, bez kterého je jakákoliv pěstitelská snaha neefektivní. Věděli jste, že nízké pH dlouhodobě vede ke zhutnění půd, nedostatku fosforu, a naopak toxickému nadbytku hliníku nebo manganu? Zároveň toto prostředí zvýhodňuje nekulturní druhy a tím nám výrazně komplikuje herbicidní ochranu. Pokud necháme pH klesnout pod 6, v podstatě si házíme klacky pod nohy a přiděláváme spoustu práce v průběhu celého roku. Pro rychlou a snadnou optimalizaci je v průběhu zakládání porostů možné aplikovat 300-1000 kg/ha granulovaného vápence AktiCalc. Jde o vysoce kvalitní, snadno aplikovatelný granulovaný vápenec s rychlým účinkem, který je možné efektivně kombinovat i s klasickým vápněním. Jen v případě problémů s nedostatkem hořčíku volíme místo AktiCalcu hnojivo SuperMag s vysokým obsahem Mg (42 % MgCO3).

Krok číslo dvě: dobře založit porost. Základem je kvalitní příprava a osivo a cílem optimální struktura porostu. Podle cílových hodnot si stanovíme výsevek, věnujeme porostu maximální péči a nakonec zjistíme, že realita je úplně jinde. Čím to? Polní vzcházivost… Ta se může pohybovat v závislosti na plodině, osivu a podmínkách při vzcházení od 95 do 50 % (při extrémech samozřejmě až k 0 %). Řepky a ozimé obilniny mají naštěstí další výnosotvorné prvky, které výpadek v počtu jedinců mohou kompenzovat, ale budeme zbytek sezóny tahat za kratší konec bez prostoru pro další chyby. Proto doporučujeme této fázi věnovat zvýšenou pozornost! Výbornou variantou je kvalitně mořit, např. mořidlem AktiFer Seeds+ (1 l na 1t osiva obilnin, 10 l u řepek). Klíčící rostlině dodá za 10-90 Kč/ha potřebné živiny a aminokyseliny pro fázi klíčení a vzcházení a pomůže ji překonat i horší půdně klimatické podmínky.  

Výživa

U řepek před setím doporučujeme 2 q/ha NPK hnojiva se sírou pod patu, nebo plošně pro silný základ.  U intenzivně pěstovaných porostů (nad 4 t) je potřeba část dusíku dodat už na podzim, ideálně ve formě močoviny. Řepka při dobrém průběhu počasí spotřebuje přes zimu 40-80 kg dusíku. Po vzejití ještě aplikujeme postřikem 1 kg PlantAktivu pro rostliny spolu s herbicidní nebo insekticidní ochranou, čímž nastartujeme uvolňování živin z půdy a jejich příjem rostlinou, intenzivní vývoj kořenů a rozklad posklizňových zbytků. Díky stimulaci mineralizace je vhodný i do systémů s vyšším zastoupením organických hnojiv! Využití najde i tam, kde spoléháme na podzim na dusík po předplodině, který máme v půdě a pomocí PlantAktivu pro rostliny jsme schopni ho uvolnit ve správnou dobu. 

Na tu základní pak navazuje kvalitní listová výživa. U řepek je absolutní základ dostatek boru (alespoň 100-150 g B), který dodáváme v průběhu září až října. Velice pozitivně ale reagují i na fosfor, či stimulaci pomocí aminokyselin. Proto v průběhu září a října aplikujeme vícesložkové hnojivo AktiFer GROW 2 l/ha s vysokým obsahem fosforu, boru, manganu, cytokininů a aminokyseliny prolin (zvyšuje odolnost proti mrazu). Tato aplikace platí i pro solidní obilniny, kde podpoří odnožování (cytokininy a Mn) a posílí pletiva (B a prolin)! 

U řepek často přidáváme 1-2 l AktiFer Element S-800 s vysokým obsahem síry (800g v litru), který dodá dostatek S a zároveň má v porostu fungistatický efekt. V posledních letech s nižším tlakem chorob takto nahrazujeme fungicidní ošetření na podzim. 

Jak bylo napsáno na začátku, pokud pojmeme podzimní výživu “chytře a efektivně”, dosáhneme nejenom silného a zdravého porostu, tedy ohraného zvýšení intenzity a výnosu, ale hlavně vyšší odolnosti porostu a lepší účinnosti ochrany! S tímto přístupem si usnadníme a zlevníme další práci, hlavně ochranu porostů. Je to, spolu se šlechtěním, jedna ze základních cest, jak jít naproti trendu v omezování pesticidních látek v zemědělství a zároveň být vysoce rentabilní! 

Pro konkrétní doporučení neváhejte kontaktovat naše odborné poradce ve vašem regionu.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer