BioAktiv CZ
Reference

Zeči, spol. s r. o. – BioAktiv pro vodu

Jihomoravský kraj, 205 m n.m.

Když pro nás skončí povinnosti v tradiční rostlinné výrobě, věnujeme se rádi rybolovu na našich dvou soukromých rybnících na kraji obce Martinice v okrese Hodonín. V roce 2018 nás na Jižní Moravě trápilo dlouhé období sucha a horka, což se podepsalo nejen na porostech, ale také na objemu a kvalitě vody v našich rybnících. Jak se sucho prohlubovalo a situace se zhoršovala, začaly nám v rybnících postupně hynout ryby. Hledali jsme řešení, jak tomu zabránit.

Po dobrých zkušenostech s přípravkem PlantAktiv pro rostliny od firmy BioAktiv CZ, který používáme v rostlinné výrobě, jsme se na doporučení odborného poradce rozhodli vyzkoušet produkt BioAktiv pro vodu.

Efekt přípravku se dostavil po 4–5 týdnech. V té době nám také pomohlo počasí, ale bylo zjevné, že přípravek zafungoval, jak bylo avizováno. Díky aplikaci přípravku se do vody opět dostal kyslík, byly podpořeny samočisticí a aerobní procesy a ryby nám přestaly hynout.

V porovnání se zkušenostmi z okolních rybníků, kde docházelo k masivnímu úhynu ryb, jsme moc rádi, že se nám podařilo zachránit naši rybí obsádku.

Související produkty

BioAktiv pro vodu

zdravé vodní plochy