BioAktiv CZ
Reference

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeský kraj, 381 m n.m.
Kukuřice

Odborníci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezi lety 2013–2018 prováděli robustní polní pokusy na kukuřici, v rámci nichž využívali i přípravek PlantAktiv pro rostliny.

Opakovaně a nezávisle potvrzená agronomická i ekonomická efektivita zapříčinila, že se užívání podpůrného přípravku PlantAktiv v uplynulých letech velmi rychle rozšířilo.

Přípravek akceleruje populační dynamiku půdních aerobních konsorcií, čímž dochází ke zlepšení transferu živin a zejména k urychlení jejich přeměny z organických do minerálních forem, které jsou využitelné v rostlinné výživě. Zvýšená aktivita půdní bioty souvisí i se zlepšenou strukturou půdy. V souvislostech je tak pozorovatelná intenzivnější tvorba kořenového vlásnění i zvýšený výnos. Soubor pedologických analýz prokázal, že efekt přípravku je prokazatelný i tři vegetační sezóny po aplikaci, s tím, že je racionální aplikovat ho každoročně.

Výsledkem je víceletý průměr +7 % výnosu silážní kukuřice.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu