BioAktiv CZ
Reference

Zemědělsko-obchodní družstvo Zálší

Pardubický kraj, 297 m n.m.
Cukrovka

Zemědělsko-obchodní družstvo Zálší, středisko Tisová, ve spolupráci s firmou B+S Agro s.r.o. Bučina byly prováděny pokusy v rámci vysokomýtské synklinály, kde na vybraném pozemku bylo zvoleno celkem 5 variant s různou agrotechnikou, kde byl aplikován PlantAktiv pro rostliny.

“Na základě těchto výsledků pokračuji s aplikací PlantAktivu i v tomto roce.” – Martin Janecký, agronom ZOD Zálší

VARIANTA 2.3.4.5.
AGROTECHkontrola použit standartní herbicidmikrogranulátmikrogranul. + herbicidmikrogranul. + herbicid + PlantAktivmikrogranul. + herbicid + PlantAktiv + activesolnitro+ PK
VÝNOS t/ha93,89 t97,18 t100,56 t103,45 t101,64 t
PŘÍNOS 3,29 t6,67 t9,56 t7,75 t
ČISTÝ ZISK* 1.389 ,-2.386,-3.870,-1.893,-
  • cena cukrovky v roce 2019: 650,-/t
  • * odečtené náklady: dávka na ha – 10kg
             mikrogranulát: 750,- / 10kg / ha
    herbicid přímo na secím stroji, aplikace do pruhu – Metamitron: 1200,- / l / ha
    Active Soil Nitro: 800,- / 0,5 l / ha
    PlantAktiv pro rostliny: 395,- / kg / ha
PLODINA/ODRŮDA: cukrová řepa /  BTS 710
PŘEDPLODINA:pšenice ozimá – Julie + úklid slámy 
PŮDA:středně těžká až těžká
AGROTECHNIKA:hnůj do 20 cm, setí meziplodiny(hořčice), glyfosát a přímé setí
TERMÍN SETÍ:2.4.2019
VÝŽIVA A HNOJENÍ:30 tun hnoje, bor, močovina 10 kg, Kgel před sklizní, retafos prim
CHEMICKÁ OCHRANA: 2x fungicid, pyrethroid, herbicid, 
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU:15.4.2019
PŘÍNOSviz výše
EKONOMICKÝ PŘÍNOSviz výše

* Cena za tunu komodity ( 650,- Kč/t), zisk po odečtení nákladů na produkt.

PLODINA/ODRŮDA:  cukrová řepa /  BTS 710
PŘEDPLODINA: pšenice ozimá – Julie + úklid slámy 
PŮDA: středně těžká až těžká
AGROTECHNIKA: hnůj do 20 cm, setí meziplodiny(hořčice), glyfosát a přímé setí
TERMÍN SETÍ: 2.4.2019
VÝŽIVA A HNOJENÍ: 30 tun hnoje, bor, močovina 10 kg, Kgel před sklizní, retafos prim
CHEMICKÁ OCHRANA:  2x fungicid, pyrethroid, herbicid, 
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU: 15.4.2019
PŘÍNOS viz výše
EKONOMICKÝ PŘÍNOS viz výše

* Cena za tunu komodity ( 650,- Kč/t), zisk po odečtení nákladů na produkt.

 

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu