BioAktiv CZ
Reference

VIRP s. r. o.

Středočeský kraj, 229 m n.m.
Sója
Řepka
Pšenice
Kukuřice

S firmou BioAktiv CZ a jejich produkty jsem se seznámil poprvé v letošním roce. Zaujal mne podpůrný přípravek PlantAktiv pro rostliny. Aplikoval jsem jej do řepky, pšenice ozimé, kukuřice na zrno a sóji tak, abych mohl vliv tohoto přípravku objektivně vyhodnotit. Bohužel řepka se nám nepovedla vyhodnotit kvůli kroupám. 

Pšenici jsem vyhodnotil do čísel. Již při pojezdech a také při žních z kombajnu byl viditelný rozdíl v porostu. Více odnoží, větší klasy. Výnos tento rozdíl potvrdil. 

Porost ošetřený PlantAktivem dal o 4 q vyšší výnos než kontrola. Což znamená, že i samostatná aplikace PlantAktivu nám přinesla 945,- čistého zisku při ceně pšenice 3 850 Kč.

PLODINA/ODRŮDA:  pšenice ozimá / Elly
PŘEDPLODINA: řepka olejka
TERMÍN SETÍ: 25.9.2018
PŮDA: Střední až jílovitá
AGROTECHNIKA:
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU: 23.3.2019 sólo aplikace
VÝNOS PLANTAKTIV: 72 q
VÝNOS KONTROLA: 68 q
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu