BioAktiv CZ
Reference

Hoštická a. s.

Moravskoslezský kraj, 250 m n.m.
Řepka

Se společností BioAktiv CZ spolupracujeme od roku 2015. Přípravek PlantAktiv pro rostliny jsme zařadili mezi naše standardně používané přípravky. Považujeme ho za přípravek osvědčený pokusy i praxí v provozních podmínkách. PlantAktiv pro rostliny aplikujeme do jarního ječmene, cukrové řepy a řepky ozimé.

Řepku ozimou jsme aplikovali na pozemcích kolem Pustých Jakartic, část honu jsme nechali bez aplikace. Na společné kontrole v době, kdy porost začínal nakvétat byly patrné rozdíly.  Aplikované rostliny měly více chrástu, začínaly více větvit.

Rostliny vytvořily charakteristický kořen po aplikaci přípravku. Kořen více větví a tvoří více vlášení. Kořenová plocha pro příjem živin se tak výrazně zvětší při zachování dostatečné hloubky, aby si rostlina sáhla pro vodu.

Z důvodů využití živin, zlepšení struktury, zvýšení efektivity hnojení a především šetrného zacházení s půdou budeme PlantAktiv nadále používat.