BioAktiv CZ
Reference

Zemědělská farma Hlinka, Osoblaha

Moravskoslezský kraj, 300 m n.m.
Ječmen

Letos jsme poprvé vyzkoušeli podpůrný přípravek pro rostliny PlantAktiv. Na základě referencí jsme se rozhodli pro aplikaci do jarního ječmene Laudis. Na aplikovaném pozemku byla ponechána kontrola pro jednoznačné vyhodnocení působení PlantAktivu na rostliny. Aplikováno bylo v druhé polovině dubna, v období, kdy jsme se v naší oblasti potýkali s akutním nedostatkem vody.  Při kontrole porostů se zástupcem společnosti BioAktiv CZ, která proběhla 13.7. bylo na první pohled zřetelné, že aplikovaný porost lépe hospodaří s vodou a je méně zaschlý. Měl lépe vyvinutý kořenový systém, obilky nebyly  viditelně postiženy suchem jako kontrola.

S působením PlantAktivu pro rostliny jsme byli spokojeni. Porosty lépe zvládly sucho. Produkce ječmene na naší farmě byla všechna ve sladovnické kvalitě s vyhovujícím obsahem N látek. PlantAktiv pro rostliny jsme se rozhodli na základě zkušeností z ječmene použít i do řepky ozimé a pšenice.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu